Ľudovít Štúr magyar szemmel

Ľudovít Štúr a 19. századi szlovák történelem legnagyobb hatású szereplője, a modern szlovák nemzet kiemelkedő alakja. Születésének 200. évfordulóját, 2015-öt ezért Szlovákiában Ľudovít Štúr évének nyilvánították. Ez alkalomból számos tudományos konferencia, tanulmánykötet, monográfia, színházi előadás és múzeumi kiállítás készült. Magyarországon a Szlovák Intézetben rendeztek konferenciát Ľudovít Štúr – magyar tükörben címmel.

2015. szeptember 24-én a Szlovák Intézetben teltház előtt, a Kor/ridor (www.kor-ridor.eu) szalon keretében tartották meg a konferenciát, amelynek különlegessége, hogy – amint a címe is mutatja – kizárólag magyar történészek szerepeltek rajta. Az emlékévben ugyan számos fontos tudományos eredmény született Štúr kapcsán Szlovákiában is, a magyar történészek előadásainak viszont épp a külső szemléletmód adhatta meg a jelentőségét. A konferenciát, amelynek moderátora Katona Csaba volt, a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete és a Szlovák Intézet szervezte.

Elsőként Deák Ágnes „A megfigyelés legendája?” Štúr és az államrendőrség az 1850-es években címmel tartott előadást. A témában fellelhető levéltári források tükrében kereste a választ arra a Štúr-historiográfiában régóta megválaszolatlanul hagyott kérdésre, hogy Ľudovít Štúrt 1849 után, élete utolsó éveiben figyelte-e az államrendőrség?

Demmel József előadásában Victor Turner brit antropológus társadalmi dráma elméletét alkalmazta Štúr életútjának és a szlovák nemzeti mozgalomnak a korabeli történetét kutatva.

Kertész Botond Štúr szövegeit elemezve arra a kérdésre kereste a választ, hogy milyen hatással volt Štúr életművére evangélikus vallása, hogy liberális vagy konzervatív teológiai elveket vallott-e? Matus László előadásában („Akkor érhetjük el legszentebb céljainkat, ha nem csupán szlovákok, hanem össz-szlávok leszünk.” Ľudovít Štúr és a törzsi nacionalizmus) a szlávizmus és a szlovák nemzeti gondolat közti ellentmondást vizsgálta.

A konferencia előadásai – szervezők tervei szerint – írott formában, magyar és szlovák nyelvű önálló kötetben is megjelennek.

Demmel József

Ezt olvastad?

Napóleon után az útkeresés jellemezte Franciaország történelmét. Forradalmak, lázadások, uralkodók és államformák váltották egymást, miközben új társadalmi rétegek, értékek szorították