Sikerrel zárult a Magyar Nőhistória történelmi vetélkedő

2016 elején hírt adtunk a középiskolásoknak meghirdetett országos történelmi tanulmányi versenyekről. Ez alkalommal egy a tematikája miatt rendhagyó tudáspróbáról, a Magyar Nőhistória vetélkedőről számolunk be, amely során debreceni és nyíregyházi csapatok mérkőztek meg.

2016. április 11-én 14 órai kezdettel került megrendezésre a debreceni Szent József Gimnázium egyik előadótermében a Magyar Nőhistória történelmi vetélkedő döntő fordulója. Összesen hét – debreceni és nyíregyházi középiskolai – csapat kvalifikálta magát a szóbeli fordulóra. A vetélkedő bajnoka a Medgyessy Ferenc Gimnáziumból érkezett Rebeka 11 nevet viselő lánytrió lett.

A verseny és résztvevői

Idén második alkalommal szervezte meg Árvai Tünde, a Szent József Kollégium nevelője a magyar nők történetének 1945 előtti epizódjait érintő vetélkedőt. Korábban Baranya megye kollégiumai mérhették össze tudásukat a Magyar Nőhistória verseny keretében, míg a 2015 késő őszén közzétett felhívás Debrecen város és a Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye középiskoláit és kollégiumait szólította meg.

A vetélkedőbe végül 13 csapat nevezett. A Balásházy Gimnáziumból négy (AnTAZih, Balásházy Team, Balásházy Zsófia, Pallag 10. D) a Dóczy Gimnáziumból három (#Törisek, RéTiFa, Duett csapat), a Szent József Gimnáziumból kettő (Amazonok, Pisztácia), a Csokonai Mihály Gimnáziumból (A jövő reménységei), a Péchy Mihály Szakközépiskolából (Péchy), a Medgyessy Ferenc Gimnáziumból (Rebeka 11) és végül, de korántsem utolsó sorban a nyíregyházi Szent Imre Gimnáziumból (Equipo) egy-egy csapat jelentkezett.

A verseny facebook-oldalának fejléce

A csapatok 2015 késő őszétől 2016 kora tavaszáig három feladatlapot töltöttek ki, amelyeket online juttattak el a szervezőknek. Munkájukat egy a vetélkedőnek fenntartott facebook-oldal segítette, ahol időről időre felbukkantak a megoldáshoz vezető, ajánlott olvasmányok, linkek. Ezen a csatornán kerültek nyilvánosságra az egyes fordulókban szerzett pontszámok is.

Az első fordulóban (Régmúlt idők nőalakjai) a magyar középkor, valamint a koraújkor kiemelkedő személyiségeihez kapcsolódóan kellett változatos feladatokat megoldaniuk a versenyzőknek. Forráselemzés, keresztrejtvény, képfelismerés, szobrok azonosítása, történelmi festmény, esszéírás egyaránt szerepelt a feladványok között.


Ízelítő az első feladatlapból

A második forduló (Úttörő és deviáns nők a magyar történelemben) feladataival a szervező célja az volt, hogy a tanulók nézzenek utána, hogy kik voltak azok a mára a történelmi feledés homályába vessző személyek, akik megszerzett diplomájukkal, betöltött állásukkal, választott foglalkozásukkal vagy éppen sportteljesítményükkel mindenképpen fehér hollónak, egyfajta előharcosnak számítottak korukban. A történelem tankönyvekben igen csekély információ van ezekkel az epizódokkal kapcsolatban.


észlet a második forduló sporttörténeti feladványából

A harmadik forduló (Debrecen város asszonyai és leányai) helytörténeti szempontból közelített a tematikához. Ezzel célja volt az érdeklődés fokozása, továbbá rávilágítani arra, hogy az épített örökség mennyi nőtörténeti vonatkozású emléke között éljük mindennapjainkat, valamint felhívni a figyelmet arra, hogy mennyire sok feladata van még a helytörténeti kutatásnak, hiszen Debrecen város nőtársadalma történetének monografikus feldolgozása még várat magára.


Részlet a harmadik feladatlap feladványaiból

A döntő forduló

Az írásbeli fordulók során szerzett pontok alapján végül hét csapat érdemesült arra, hogy részt vegyen a döntő fordulón és megküzdjön a bajnoki címért.

A rendezvény nyitányaként Dr. Bódis Zoltán, a Szent József Gimnázium igazgatója köszönte a megjelenteket és nagy örömét fejezte ki, amiért ilyen szép számmal üdvözölhet vendégeket az intézményben, amely egy ilyen különleges tematikájú vetélkedőnek adhat otthont.

Ezt követően Árvai Tünde kollégiumi nevelő, a vetélkedő szervezője köszöntötte a versenyzőket és felolvasott egy idézetet, amelyet az egész kezdeményezés mottójául szánt:

azt is tudjuk, hogy nőnek emlékezetét nyilvánosan nem igen szokták megünnepelni, hisz az ő emlékezetüknek leghűségesebb megőrzője a család, az ő láthatatlan hatásuk ott él nemzedékről nemzedékre a fiakban, a ház szellemében, de mégis lehetnek és vannak kivételek, amikor egy egész sereg ember természetesnek tartja, hogy egy-egy áldott életű nő emlékezetét felújítsa.”

A szervező bemutatta Medve Józsefet, Radnai Bélát és Tikász Gergelyt a zsűribizottság tagjait, akik mind a Szent József Gimnázium történelem munkaközösségnek tagjai és örömmel vállalkoztak arra, hogy ítészei lesznek a végső összecsapásnak.


Dr. Bódis Zoltán és Árvai Tünde a döntő megnyitóján

A vetélkedő utolsó állomásán a csapatoknak neves nőalakokat kellett felismerniük történelmi festményeken, azonosítaniuk kellett a női szépségarzenál bemutatott darabjait, villámkérdésekre kellett válaszolniuk ( 2 pontot érő Zsindelyné Tüdős Klára képekért), a Szent József Gimnázium aulájában berendezett alkalmi könyvtárlat és a nők 1945 előtti történetéhez (leventeleány mozgalom, Cserkészleány Szövetség, jeles nők Debrecen múltjából, a női sajtó története) kapcsolódó kiállítás segítségével kellett válaszolniuk a feltett kérdésekre, végül be kellett mutatniuk azt a posztert, amelynek választható témáját korábban megkapták. Szinte kivétel nélkül a magyar divattörténet 1860 és 1945 közötti változásainak vizualizálására vállalkoztak.


A zsűri (Balról Radnai Béla, Medve József, Tikász Gergely)

A zsűrinek nem volt könnyű dolga, de úgy alakult, hogy a szóbeli forduló sem tudta drámaian felborítani az írásbelik nyomán kialakult mezőnyt. Ennek megfelelően a virtuális dobogó harmadik fokára állhatott fel a nyíregyházi Szent Imre Gimnázium Equipo csapata (Hosszú Dominik, Juhász Bernadett, Széki Klaudia). A második helyen végzett a vetélkedő triumvirátusa, a Péchy Mihály Szakközépiskola csapata (Markos Zoltán, Rácz Attila, Timbusz Bence).


A bajnok csapat

A vetélkedő során mindvégig a legkimagaslóbb teljesítményt a Medgyessy Ferenc Gimnázium Rebeka 11 csapata (Karajos Rebeka, Pianovszky Noémi, Bereczki Nóra helyett jelen volt Prokob Boróka) nyújtotta, akik így méltán érdemelték ki a Magyar Nőhistória vetélkedő bajnoki címét. Jutalmuk a mindenkinek járó füzeten és csokoládén kívül a Magyar Nőhistória 2016 felirattal gravírozott toll volt, valamint a Járom Kulturális Egyesület felajánlásából Orosz István professzor A főnix és a bárány városa című kötet.


Plakátbemutatók

Köszönjük a kitartó munkát a csapatoknak, reméljük, hogy örömteli élményekkel gazdagodtak. Hálásak vagyunk a pedagóguskollégáknak (Horváthné Budaházy Éva –Medgyessy, Tarnai Zoltán – Péchy, Hollósy Tibor – Szent Imre, Molnárné Szecskó Ágnes – Csokonai, Soltész Adrienn – Balásházy), hogy motiválták, segítették a diákok munkáját és elkísérték őket a végső megmérettetésre is.

Árvai Tünde

Ezt olvastad?

A Déri Múzeumban június 24-én adtuk át a nagyközönség számára a Cívisek világa c. új helytörténeti állandó kiállítást a Múzeumok
Támogasson minket