Szlovák-magyar összefonódások az ünnepi könyvhét előtt

A Kalligram nagyszabású könyvbemutatót tartott 2016. április 14-én. A rendezvényre az ünnepi könyvhét előtt néhány nappal került sor, melynek díszvendége Szlovákia lesz – így jelen esemény helyszíne magától értetődően a Szlovák Intézet volt. Számos szlovák író magyarra fordított könyvével ismerkedhettünk meg, s számos olyan alkotást is bemutattak, mely Szlovákiával, illetve a szlovák-magyar kapcsolatokkal foglalkozik. Az Újkor.hu cikke elsősorban a történelmi témájú műveket ajánlja olvasói figyelmébe.

Mészáros Sándor műsorvezető rövid megnyitóját követően a rendezvényre látogatók számos szépirodalmi alkotásba nyerhettek betekintést. Monika Kompaníková: Az ötödik hajó című regényét Gerőcs Péter, Balla: Az apa nevében c. elbeszéléskötetét Schein Gábor mutatta be izgalmas és nem egyszer humoros részletek felolvasásával. Pavel Vilikovský: Első és utolsó szerelem c. elbeszéléskötetét Péterfy Gergely író ajánlotta a nagyérdemű figyelmébe.

Schein Gábor és Mészáros Sándor

Történelmi témában érdekes lehet olvasóinknak Peter Juščák: …és ne feledd a hattyúkat! című regénye, melyet Márton László ismertetett. Hangsúlyozta, hogy a szlovák alkotó műve ugyan nem egy az egyben megtörtént esemény feldolgozása, így nem tekinthető a szó szoros értelmében vett oral historynak, ám a szöveg mégis hasznos és érdekes olvasmány, hiszen túlélők beszámolóin alapul. Juščák egy, a hírhedt kolimai szovjet táborban tíz éven keresztül raboskodó nő élettörténetét írja meg. A minden ízében klasszikus módon elbeszélt cselekményű mű sorai közé a létezés borzalmai mellett beszivárog az emberiségbe vetett hit reménye. Az író katartikus történeteiben a mindennapok rettenete mellett megjelenik a szolidaritás hangja is.

Ábrahám Barna: Megmaradni vagy beolvadni? – A szlovákság polgárosodása a 19. század második felében c. könyvét Demmel József történész méltatta. Szerinte a szóban forgó mű adatokban gazdag szaktudományi munka. A könyv a dualizmus kori belső-magyarországi és az alföldi szlovákság múltját tárja fel. Demmel szerint már maga a témaválasztás is érdekessé teszi a művet.

„Számos neuralgikus pont van ugyanis a magyar és a szlovák nép történetében. Ami nekünk fehér, az a szlovákságnak fekete, ami nekünk a boldog békeidők kora, az ő közemlékezetükben az elnyomás időszaka.”

A könyv erénye, hogy nem csupán feltárja a múltat, hanem árnyalja és többféle nézőpontból mutatja be tárgyát. Ilyen módon pedig hiánypótló alkotás, mellyel régóta adós a hazai és a szlovák történeti kutatás. A szerző a legújabb szlovák és magyar szakirodalom eredményeit is beépíti művébe. Ábrahám Barna könyvét letisztult stílusa olvasmányossá és könnyen értelmezhetővé teszi – sommázta Demmel.

Vizi Balázs ismereteti Szarka László új könyvét, jobbra Mészáros Sándor

Ezután Vizi Balázs nemzetközi jogász ismertette Szarka LászlóA multietnikus nemzetállam 1918–1992; Kísérletek, kudarcok és kompromisszumok Csehszlovákia nemzetiségi politikájában c. monográfiáját. Vizi a mű bemutatása során azt hangsúlyozta, hogy a nacionalizmus Csehszlovákiában nem hozott létre működő nemzetállamot. Az ottani kísérlet Masaryk után, Benes idejében már pragmatikus modellé degradálódott, s végső soron kudarcba fulladt. S arról a fajta nacionalizmusról (történelmi perspektívából) már jóval többet tudunk, mint korábban. „Közép- és Kelet-Európában egymást kizáró nacionalizmusok voltak.” – így a Csehszlovák állam folyamatosan szembetalálta magát a kisebbségek megmaradási törekvéseivel, s így a nemzetiesítő politikai stratégia kitermeli mintegy automatikus reakcióként a kisebbségi nemzetépítést vagy az anyaállami fellépést.

„Csehszlovákia csak a történelemkönyvek lapjain maradt meg, de a törekvés tanulsága nagyon jól kirajzolódik Szarka László könyvében.” – mondta Vizi.

A könyv a múlt velünk élő hatásait is remekül ábrázolja a szakértő szerint, így hasznos olvasmány mindazok számára, akik a közös szlovák-magyar történelmet kívánják tanulmányozni.

Szigeti László, a Kalligram igazgatója és Esterházy Péter író

Az est záróakkordjaként Karádi Éva: Sokszínű városaink. Szlovákiai írók vallomásai városuk többnemzetiségű múltjáról, jelenéről c. kötetet ismertette Vörös István író, majd köszöntötték az éppen azon a napon 66 éves Esterházy Pétert, akit Kocsis András Sándor szobrászművész egy rendkívül élethű szoborral lepett meg.

Maróti Zsolt Viktor

Ezt olvastad?

Kulcsár Zoltán Magyar sors Kárpátalján című kötete több egyszerű visszaemlékezésnél: nemcsak a család, hanem az egész régió történetét megismerhetjük belőle
Támogasson minket