Devianciatörténet | Sic Itur ad Astra 66. kötetbemutató

Térkép nem érhető el

Időpont
2018 márc 13.
18:00 - 20:00

Helyszín
Kelet Kávézó és Galéria


A Sic Itur ad Astra Műhely minden érdeklődőt szeretettel vár a Sic Itur ad Astra 66., devianciatörténeti kötetének bemutatójával egybekötött kerekasztal-beszélgetésre.
A beszélgetés résztvevői:
Czoch Gábor (ELTE BTK)
Erős Ferenc (MTA TTK)
K. Horváth Zsolt (ELTE BTK)
Lafferton Emese (CEU)
Takács Erzsébet (ELTE TáTK)

Tartalom:
Luc Boltanski
A valóság a VALÓSÁG ellen

Tanulmányok

Szexuális másság
Lászlófi Viola – Nagy Zsófia – Trádler Henrietta
„Fajtalanság”, pszichoanalízis és bűnelkövetés a Tanácsköztársaságban: F. Gy. esete (Forrásközlés)

Takács Judit – Csiszár Gábor
Homoszexuális bűnügyek Az Estben a 20. század első felében

Perényi Roland
Találkahelyek, bűnügyi helyszínek és „dzsungel-erkölcsök”: homoszexuális szubkultúra, városi tér és bűnözés Budapesten a 20. század elején

Gender és bűnözéstörténet

Szécsényi Mihály
Rosszéletű nőszemélyektől a bordélyházakig: a prostitúció első szabályozása/reglementációja Pesten és Budán 1850-ben

Fülöp Márton
Benkő Rózsi regénye: szempontok egy századfordulós bűntény megközelítéséhez

Trádler Henrietta
Az igazi Édes Annák

„Kétes elmeállapotok”, lelki normalizálás

Kovács Janka
„Az egésségnek megtartására vagy megvesztegetésére mennyit tulajdoníttassanak az Indúlatok, kevesen vagynak, kik azt meggondolnák.”: a „köznéphez” szóló tanítások a lélek betegségeiről a 18–19. század fordulóján

Nagy Zsófia
Kétes elmeállapotok a törvényszék előtt: a korlátolt beszámíthatóság szakmai vitája a századfordulón

K. Horváth Zsolt
A devianciától a prevencióig: a gyermeki világ társas szempontú értelmezése a magyar pszichológiában: Mérei Ferenc

Lászlófi Viola 
A munka mint az elmebetegségek gyógymódja? Megalkuvás és útkeresés a pszichológiában és pszichiátriában Magyarországon az államszocializmus első évtizedeiben

A társadalom peremén túl

Gyönki Viktória
Deviancia, bűn és kitaszítás a középkori Izlandon

Katona Csete
Túlélési technikák a középkori Izlandon

***
Bolgár Dániel
Jobban tanuló zsidók vagy részrehajló tanárok? A zsidó siker termelődése Magyarországon a századfordulótól a zsidótörvények koráig

Esszé

Horváth Márk – Lovász Ádám
Romok és szellemek – Egy kísértetjárta fenomenológia felé

Szemle

Béresi Ákos
Michael Schwartz (Hrsg.): Homosexuelle im Nationalsozialismus: Neue Forschungsperspektiven zu Lebenssituationen von lesbischen, schwulen, bi, trans und intersexuellen Menschen

Csicsics Anna: A normalitás határai
Kovács Janka – Kökényessy Zsófia – Lászlófi Viola: A normán innen és túl – Tanulmányok a Történeti Kollégium konferenciájának előadásaiból
***
Vida Bence
Helikon Irodalom- és Kultúratudományi Szemle. Hálózatelmélet és irodalomtudomány. 63. (2017) 2. sz.

Virág Csilla
Keith Wrightson (Ed.): A Social History of England, 1500–1750

Forrás és Facebook-esemény: Sic Itur ad Astra 66. kötetbemutató (Devianciatörténet)

Ezt olvastad?

Ha a Vénusz felé kívánunk űreszközt küldeni, azt indítási ablak időpontjában érdemes megtennünk. Ez átlagosan 19 havonta egy 10-20 napos