Bemutatkozik a Kubinyi András Történész Műhely

Régi vágya valósult meg a pázmányos hallgatóknak, amikor 2011 júniusában megalakult a történész műhelyünk, amely a Pázmányon is oktató híres középkorász, Kubinyi András nevét vette fel. Régi vágy volt ez, hiszen több hamvában halt kezdeményezés után is nagy volt az igény egy, a történelem szak életét színesebbé tevő műhelyre, ami igyekezett a megalakulástól kezdve eltelt négy évben eme igényeket kielégíteni.

Egyik legfőbb célunknak a Pázmányra járó történészhallgatók tudományos munkásságának segítését tatjuk. Ennek többféle módja létezik: egyrészt rendszeresen hívunk neves vendégelőadókat, akik az éppen aktuális kutatási témájukat ismertették. Így tartott előadást nálunk Horváth Richárd a magyar várkutatásokról, Neumann Tibor a Jagelló-kori kutatások új eredményeiről, Pálffy Géza a királykoronázásokról és az udvari reprezentációról, hallhattuk a spanyolországi kutatásait ismertető Martí Tibort, a recski internálótábor történetét kutató Bank Barbarát és – pont pár hete – a nádori intézmény korai történetét ismertető Szőcs Tibort.


C. Tóth Norbert előadása

Igyekszünk külön hangsúlyt fektetni az egyháztörténeti témákra is, így vendégül láttuk már az esztergomi káptalan vizitációját bemutató C. Tóth Norbertet, a magyar piaristák újkori történetét taglaló Koltai Andrást, valamint Pécsi Egyháztörténeti Intézet munkatársait: Varga Szabolcsot, aki a pécsi egyházmegye török kori történetét helyezte új megvilágításba, a 18. századi magyar egyháztörténet megközelítési lehetőségeivel foglalkozó Gőzsy Zoltánt, valamint a kommunista Romániában működő jezsuiták tevékenységét vizsgáló Bánkuti Gábort.

A neves előadókon kívül, igyekszünk a hallgatótársak munkásságát is bemutatni, e célt szolgálják különböző klubjaink. Legrégebbi ilyen szerveződésünk a Hadtörténeti Klub, amelyen lassan fél évtizede hangzanak el hallgatóktól hallgatóknak előadások, a hadtörténet legkülönbözőbb témáiban. Itt az olyan klasszikus témák mellett, mint például az ókori Egyiptom és Bizánc hadseregei, a karthágói hadiflotta, a hopliták fegyverzete, a huszita háborúk, Kanizsa vára és Zrínyiújvár,  Szigetvár 1566. évi ostroma, vagy a lengyel szárnyas huszárok, a hadtörténet olyan kevésbé kutatott részproblémái is előkerülnek, mint Lákis-relief hadtörténeti, vagy a terrorizmus hadászati vonatkozásai, illetve a kabaláknak az ókori zsidó hadseregben betöltött szerepe.


Kirándulás Pannonhalmán

Hasonló módon működik a Művészettörténeti, Ókor és Vallástörténeti Klub, valamint a XX. századi magyar történelemmel foglalkozó Sorskérdések Tutórium.

A klubok mellett részt veszünk konferenciák szervezésében is. Ókorklubunk a tanév elején Civilizációk és barbárok címmel tartott konferenciát, jelen voltunk a 2013-ban rendezett piliscsabai Történelem szakos hallgatók műhelykonferenciáján, valamint az MTA-PPKE ‘Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoport A bécsi Augustineum és Magyarország című műhelykonferenciájának szervezésében is szerepet vállaltunk.

Ezt egészíti ki a nemrég elindított, félévente megjelenő tudományos lektorált folyóiratunk, a .studiolo. Mivel fontosnak tartjuk a tudományágak közti kapcsolatot – tagjaink közt van régész, művészettörténész, italianista és klasszika-filológus is – ezért a bölcsészettudományok széles köréből tallózunk egy-egy új szám megtervezésénél, így hozzájárulván ahhoz, hogy az egyetemen működő különböző tudományterületek ne egymástól elzárva, hanem a másikra figyelve és reflektálva munkálkodjanak. Külön öröm számunkra, hogy élvezhetjük a tanáraink támogatását, akik készségesen segítettek nemcsak a folyóirat munkálatainál, hanem minden egyéb programunknál is.


Íjászat a szakesten

A tudományos programok mellett fontosnak tarjuk a közösségi élet felpezsdítését is, így mi szervezzük meg minden tanév végén a többek közt íjászattal, bográcsozással, zenével és kvízzel hívogató szakesteket, valamint félévente többször is tartunk dalárdával kiegészített táncházakat a Kisze-Kusza zenekarral együtt a piliscsabai Klarissza-házban. Hétvégente pedig többször szervezünk túrákat a pilisi hegyek közé, sőt e félévben pálinka- és fánkmustrával egybekötött farsangi bált is tartottunk.

Lassan két éve, hogy felmerült egy saját honlap elindításának gondolata, így 2013 decemberére létrejött a http://studiolo.hu/, ahol a folyamatosan frissülő híreink mellett végre megfelelő helyet találtunk a programjaink képeinek is.

A jövőre nézve is számtalan tervünk van, az eddigi programok mellett készülünk egy, a pázmányos egyetemi életet bemutató fotópályázattal, egy rendszeresen megjelenő hírlevéllel, és egy piliscsabai helytörténeti konferenciával is, valamint több .studiolós különszámmal, nem feledve, hogy jövőre ünnepeljük egyetemünk névadója, Pázmány Péter érsekké kinevezésének 400. évfordulóját.

Kanász Viktor
elnök
Kubinyi András Történész Műhely

Ezt olvastad?

Több mint hat éve foglalkozom intenzíven a múzeumi munkám mindennapi részeként – ahogy ma nevezzük – az Élő Történelem fejlesztésével,
Támogasson minket