DIMENZIÓK V. Katasztrófák után… | Konferenciafelhívás

DIMENZIÓK V. Katasztrófák után… Természeti csapások, járványok és ökológiai folyamatok a történelemben címmel, immár ötödik alkalommal hirdeti meg a jelentkezést a Dimenziók konferenciára az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszéke és az  ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszéke.

1666. június 20-án a lőcsei krónikába a következő különös és félelemre okot adó jelenséget jegyezték fel: „Iglón Frohn Menyhértné prefektusié tavában a ház mögötti kertben az a csoda történt, hogy a víz a tóban vérré vált, hogy a halak benne mind elpusztultak, és a levelek körülötte vérszínűek lettek; ezt a megváltozott vizet magam láttam, s nagyon csodálkoztam és megdöbbentem miatta, a víz nem is tisztult fel újból, hanem erősen bűzlött, úgyhogy le kellett engedni. Isten könyörüljön rajtunk, és fordítsa el rólunk a szerencsétlenséget.”
(Lőcsei krónika, 301.)

Hain Gáspár „Szepességi avagy lőcsei krónikája” számos különös, a kor embere számára megmagyarázhatatlan természeti jelenséget tartalmaz. Nem keresték a jelenségek okát, nem firtatták azokat az ok-okozati összefüggéseit, amelyek az emberi tevékenységgel lehettek kapcsolatban. Szimbolikusan értelmezték a környezetben bekövetkezett, számukra megmagyarázhatatlan természeti jelenségeket. Isten büntetése volt szinte minden. Az isteni univerzum és az emberek világa közötti harmónia megbomlásának jelét olvasták ki belőlük.

A 21. századi ember legégetőbb problémája az egyre erőteljesebben jelentkező globális klímaváltozás és következményei. Wolfgang Behringer, német történész A klíma kultúrtörténete című könyvében így jellemezte az éghajlatváltozást és az emberi társadalmak viszonyát: 

„A klíma változik. A klíma mindig is változott. A kultúra kérdése, hogy hogyan reagálunk rá.”
(W. Behringer: A klíma kultúrtörténete 2008. 282.)

A Behringer könyvének megjelenése óta eltelt több mint egy évtizedben azonban a sokat idézett ökológus, Daniel H. Janzen hipotézisei igazolódtak be, aki a Science folyóirat hasábjain hívta fel először a figyelmet korunk klímaváltozásának egyedülálló voltára: 

„Ami elkerüli a figyelmünket… az egy sokkal álnokabb fajtája a kihalásoknak: az ökológiai kapcsolatok széthullása.”

Janzen szerint Földünk ma a hatodik nagy kihalási esemény tanúja, ami abban különbözik az eddigiektől, hogy döntően egyetlen faj okozza: a Homo sapiens és utódai.

A Dimenziók V. konferencia témája a természet, a táj és az ember kapcsolata. A szervezők várnak minden olyan előadást, amely ezt a témakört járja körül a táradalom- és a természettudományok kutatásai, módszerei és eszközei segítségével.

A konferencia időpontja: 2021. június 17-18.

Helyszín: Online

A részvételi szándékot legkésőbb 2021. február 28-ig kell jelezni az absztraktok megküldésével ezen az e-mail címen. Az absztraktokat a szervezők 1000-2000 karakter terjedelemben várják.

Ajánlott tematikai egységek:

  • Gazdasági tevékenység, ipar, mezőgazdaság és az antropogén felszínformálás
  • A környezet átalakítását, használatát érintő átgondolt mérnöki beavatkozások
  • A környezet, mint identitáshoz kapcsolódó érték, a nemzeti táj fogalmának a megszületése
  • Természeti csapások elhárítása és a tudomány szerepe a környezethasználatban
  • A preindusztriális vagy tradicionális társadalmak és a környezet kapcsolata
  • Természeti katasztrófák és megjelenésük a történelmi forrásokban
  • Katasztrófateóriák a tudományok történetében,  Katasztrófaturizmus a történelemben
  • Történeti tájrekonstrukciós vizsgálatok a természeti katasztrófák összefüggésében

A konferencia előadásai az eddigi hagyományoknak megfelelően 2022-ben tanulmánykötetben jelennek meg.

A teljes pályázati kiírást itt olvashatják.

Ezt olvastad?

Az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszéke és az ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszéke hetedik alkalommal hirdeti meg a jelentkezést a
Támogasson minket