Diplomata Írók, Író Diplomaták

A Magyar Tudományos Akadémia, Debreceni Egyetem Történelem Tanszék „Magyarország a középkori Európában” Lendület Kutatócsoportja és a Néderlandisztika Tanszék 2017. október 20-án közös nemzetközi konferenciát szervezett Debrecenben, a Debreceni Akadémiai Bizottság Székházában Diplomata Írók, Író Diplomaták/ Diplomat Writers, Author Diplomats címmel.

Bárány Attila

A konferencia alatt az érdeklődők, egyaránt a szakmához tartozók és hallgatók, tizenegy előadást hallhattak 4 szekcióban neves kutatóktól és előadóktól. Továbbá az előadások kapcsán felvetülő kérdések megvitatására is lehetőség nyílt minden elhangzott prezentáció végén.

A konferencia megnyitóbeszédét a holland nagykövet, Rene van Hell tartotta, aki kifejezte örömét, hogy első Debrecenbe tett látogatására a konferencia megszervezésre kerülése kapcsán került sor, valamint arról szólva is, hogy a két ország közötti kapcsolat és együttműködés akadémiai szinten is létrejön. A megnyitó második beszédét a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese, Barta Elek tartotta, aki a nagykövet úrhoz hasonlóan fejezte ki örömét a konferencia megvalósulása kapcsán.

Bartha Elek

A konferencia előadásainak témája a címben meghatározott diplomaták köré, azok élete, munkássága, életpályája köré épült. Minthogy a konferencia közös szervezése volt a Debreceni Egyetem Történelem Tanszék „Magyarország a középkori Európában” Lendület Kutatócsoportjának és a Néderlandisztika Tanszéknek így az előadások egy részének fókuszpontja a holland magyar közvetlen vagy közvetett diplomáciai kapcsolatokat is érintette. Az előadások között továbbá nagy hangsúly került a Teleki családra is, minthogy kettő közülük, ezen család, két különböző tagját mutatta be, valamint többször is visszautalás esett a Telekiekre. Ezen felül, a konferencia által nyújtott diplomáciai kapcsolatok és diplomata életpályák sokszínűségét gyarapítva, még olyan távoli kapcsolatok is megjelentek, mint Japán.

Az első szekcióban történő sorrendváltoztatás okán a konferencia nyitóelőadását Venkovits Balázs tartotta. Témájának címe Jenő Bánó: From Immigrant to Consul General. Előadásában részletesen ismertette Bánó Jenő életpályáját, Mexikóba utazásának indokait, valamint mindazon körülményeket, okokat és aspektusokat amelyek a konzullá való kinevezéséig vezettek. A hallgatóság elé tárt tények között azonban az általános életrajzi adatokon felül kiemelte a személyiségből fakadó indíttatásokat valamint azon magánéleti tényezőket, amelyek döntéseit indukálták.  Előadásmódja dinamikus és figyelmet megragadó volt.

Lévai Csaba

Miru György, Egy magányos diplomata kapcsolatai. Teleki László az emigrációban címmel tartott előadása szintén egy remekül felépített prezentáció volt, melyet a közönség soraiban ülők összefoglalt változatban is kézhez kaptak angol nyelven. A Teleki László életének kevésbé ismert részleteire is rávilágítást nyújtó előadást, nagyon jól keretbe foglalta a drámaírás ténye, amely szerves magánéleti részét képezte Teleki életének, és amelyben kevésbé tudott maradandót alkotni, mint a politika világában, és amely jobban megnyilatkozott élete eseményeiben, mint színpadra kerülő drámájában.

A második szekciót Bárány Attila előadása nyitotta meg, melynek címe A Humanist Diplomat in early 16th c Hungary: Hieronymus Balbi volt. Az elképesztő részletességgel elemzett primer forrásokkal alátámasztott előadás mély benyomást tett a közönségre. A prezentáció feltárta mindazokat az elemeket, sajátosságokat és következetességeket, amelyek a Magyar Királyság és a Szentszék közötti levelezéseket, követjárásokat jellemezték a török veszély kapcsán, mindezt a Hieronymus Balbi munkásságán keresztül.

A konferencia harmadik szekciójának nyitóelőadását Pusztai Gábor tartotta Unser Mann in Nagasaki. András Jelky (1738–1783) und seine fantasierte diplomatische Mission in Japan címmel. Ebben az előadásban bizonyította tényt, a régóta valósnak hitt állítás ellenében, miszerint Jelky András Hollandia képviseletében, vagy azon túl, járt volna Japánban, nem felel meg a valóságnak. Ugyanis a térségben ahol feltételezni vélték az általa tett követi szolgálatot, a Nagasaki mellett fekvő Desima szigetén, neve nem szerepel azon a listán, amely az ott megfordult kereskedők és követek neveit tüntették föl. Az előadás figyelemfelkeltő volt, és gondosan körüljárt kutatási és elemzési munkát tárt fel a hallgatóság előtt, valamint nagyszerűen fogta össze egy témában, mind a holland-magyar kapcsolatokat, mind a diplomáciát, mind pedig egy olyan rendhagyó témát, mint a japán-európai kapcsolatok.  

Liesbeth Dolk az irodalmon keresztül ragadta meg a konferencia témáját Lying the truth. Fact and fiction in Bougainville (1982), a novel by tthe Dutch author and diplomat. F. Springer (1932–2011) című előadásával. Prezentációjában teljes képet adott a hallgatóságnak  Springer életéről és pályafutásáról, valamint, hogy mindezek, hogy kerültek át az általa írt regényekben akár a valóságnak megfelelően, akár alakítva azon.

Kronauer Éva Childrentrains című előadása szívmelengető és érdekes volt. A diplomáciának, két ország együttműködésének szociális oldalát hozta ezzel a prezentációval a konferencia keretei közé. Azok a vonatok, melyek a gyereket szállították Hollandiába majd pedig vissza Magyarországra jótékonysági célból működtek. Gyerekek utazhattak így Hollandiába változó időtartamra, egy hónaptól akár két évig terjedően is, ahol pedig holland családoknál szálltak meg. A gyerekek különböző családi háttérrel rendelkeztek így voltak köztük rossz anyagi körülmények között élők és árvák is. Olyan eset is előfordult, hogy az árva gyerekek ezen utazás alkalmával leletek új családra Hollandiában. A kutatás adatai, és azoknak a ma már felnőtt, idős embereknek a beszámolói, akik utaztak ezen vonatok valamelyikén, vagy az ő gyermekeik beszámolói alapján film is készül a childrentrainsről.

A negyedik és egyben utolsó szekcióban hangzott el Barta Róbert előadása Történész a Foreign Office szolgálatában: C. A. Macartney (18951978) tevékenysége és írásai Magyarországról címmel. Prezentációjában nagyszerűen összeszedve tárta a közönség elé C. A. Macartney életpályáját és munkásságát, kiemelve azon részeket melyek Magyarországhoz kapcsolhatóak. Mindazon szálaknak ellenére mellyel Macartney az országhoz kötődik a diplomácia szálain keresztül, egészen eddig nem képezte a magyar történelemkutatás tárgyát személye az említőlegesség szintjén túlmenően. Ezen a tényen változtatott Barta Róbert előadása, valamint kijelentése a kutatás folytatására.

A konferenciát Pusztai Gábor jó hangulatú köszönetnyilvánítása zárta le.

Összességében egy jó hangulatú és szakmai szempontból kimagasló konferencia került megrendezésre A Magyar Tudományos Akadémia, Debreceni Egyetem Történelem Tanszék „Magyarország a középkori Európában” Lendület Kutatócsoportja, Bárány Attila, és a Néderlandisztika Tanszék, Pusztai Gábor, közös szervezésnek köszönhetően. Az elhangzott előadások, a hozzájuk fűzött kérdések és diszkurzusok nyomán pedig a kutatások tovább folytathatóak, ami hosszabbtávú együttműködés lehetőségét vetíti előre.

Bartha Aliz

Ezt olvastad?

2024. május 30-án került megrendezésre „A Bánság és Szeged 1848/49-ben” című konferencia a Szegedi Tudományegyetem Dísztermében. Az esemény az SZTE
Támogasson minket