Felhívás a Történeti Kollégium Test-történetek című konferenciájára

A testtel kapcsolatos különféle kortárs percepciók és használatok megértéséhez elengedhetetlen a kérdés történeti perspektíváinak feltárása. Napjainkban a társadalom különböző területein folytatott diskurzusok egyik meghatározó elemének tekinthető e kérdéskör; a test a történeti és társadalmi jelenségek egy jelentős kutatási témájává vált.

A konferencia célja, hogy fiatal, több tudományterületről (történet-, társadalom- és irodalomtudomány, néprajz, antropológia, jog) érkező kutatók számára nyújtson lehetőséget a kérdés sokszempontú, elsősorban történeti megközelítéseinek és értelmezési lehetőségeinek bemutatására. A történeti, társadalmi, jogi, etikai, orvosi és vallási szempontok között tárgyalhatóak például a test-lélek-szellem összekapcsolódásának problémái, az egészség és betegség, a születés és halál kérdései; szexualitás; sport; a test és a divat, illetve a test „módosításának” különféle eszközei (öltözködés, tetoválás, műtéti beavatkozások); a test és a nyelvhasználat; test-metaforák (a közösség mint test, a nemzet teste); a biopolitika, a test használatai (politikai használatok, a test mint hirdetési felület) és kapcsolódó témakörként a test és az erőszak (fegyelmezés, büntetés, kínzás) kérdései.

A konferencia várható időpontja: 2017. május 25 –26.

A konferenciára a szervezők az alábbi témakörökben várnak 15 perces előadásokat:

 • egészséges test / beteg test
 • egészséges életmód / felvilágosítás / egészségnevelés
 • a test a művészetekben
 • test és lélek
 • test és etikai normák
 • ideálok és torz testek
 • test-használatok
 • szexualitás
 • sport
 • divat / a test „módosítása”
 • vallás és test / a test szakralitása
 • test és politika
 • a nemzet teste
 • biopolitika
 • test és nyelvhasználat
 • állati testek
 • a halott test

A konferencia nyelve magyar és angol. A jelentkezést a testtortenetek@gmail.com e-mail címen 2017. február 15-ig várják egy 2000-2500 leütés terjedelmű rezümével, illetve BA és MA hallgatók esetén tanári ajánlással. A beérkező jelentkezéseket a Történeti Kollégium tagjaiból álló szervezőbizottság bírálja el és dönt az előadók felkéréséről a téma, illetve a rendelkezésre álló helyek figyelembe vételével.

Forrás:

Ezt olvastad?

Nagy fába vágja a fejszéjét, aki a történelmi ismeretterjesztést tűzi ki célul. A TheHistoryGeek YouTube-csatorna elBeszélő podcastjának legújabb, az Újkor.huval