ISHA Budapest: A történész hallgatók nemzetközi szövetsége

„Aki nem ismer idegen nyelveket, mit sem tud a magáéról.” Goethe találó sorai juthatnak eszünkbe, amikor a nemzetközi nyitás, perspektíva esszenciális voltát szeretnénk hangsúlyozni történetírásunkban. Ahogyan a más szakterületeken tanulóknak, a történész hallgatók számára sem csupán az idegen nyelvekben való jártasság, de a nemzetközi tudományos szcénában való eligazodás, és az ebben való aktív közreműködés is elengedhetetlen (lenne).

E téren sajnos nem állunk túl jól. A felzárkózásra egyedülálló lehetőséget kínál a történész hallgatók nemzetközi szövetsége, az International Students of History Association (ISHA), amely több ország történeti tanulmányokat és kutatásokat folytató hallgatóit tömöríti. Az ISHA azon túl, hogy nemzetközi konferenciákon való részvételre és publikációkra biztosít lehetőséget (a szervezet saját kiadványa Carnival címen jelenik meg), egy remek közösséghez való csatlakozást, szakmai és személyes kapcsolatok létrehozását, építését is lehetővé teszi.


ISHA Nyári szeminárium, Ljubljana 2014

Alapítás és újraalapítás: Budapesttől Budapestig

„We the participants of the founding conference of the International Students of History Association declare the establishment of a world-wide network for students and recent graduates interested in history and related sciences.” – olvashatjuk az ISHA alapító nyilatkozatában, amely Budapestről indult 1990. május 9-én. A vasfüggöny leomlásakor az Európa különböző pontjairól érkező hallgatóknak először nyílt lehetőségük összegyűlni, megosztani és megvitatni saját és közös történelmüket.

Kezdeményező félként és a szervezet életre hívójaként az Eötvös Loránd Tudományegyetem adta az ISHA első elnökét Zarándy Zoltán személyében, de az alapítók névsorában találjuk Czoch Gábort, Csapodi Zoltánt, Litkei Józsefet, Kóthay Katalint és Fenyő Krisztinát is. Az alapító nyilatkozatot pedig az első konferencia előadásainak anyagával együtt a fiatal történészek folyóirata, a Sic Itur ad Astra 1991-es különkiadása közölte The European Paradigm címmel (Dr. Poór János felelős szerkesztősége alatt).

Az ambiciózus célkitűzés nem holt hamvába, ezt követően minden év tavaszán sor került az ISHA fő rendezvényére, az éves konferenciára, majd 1996–1997-től kezdve megjelentek a szemináriumok is, amelyek rendszerint nyáron, ősszel és újévkor zajlanak, mindig más városban, különböző tematikák köré szervezve.

Az ISHA felépítését tekintve szekciókból és egy évente választott nemzetközi tisztségviselői testületből áll. A szekciók városonként szerveződnek, azaz a hallgatók egy városon belül több egyetemről is érkezhetnek, de szekcióként együtt vesznek részt a szervezet munkájában. A rendes tagság feltétele az éves tagdíj befizetése, de létezik megfigyelői státusz is.

Sajnos az alapítás lendülete a magyar fővárosban a 2000-es évekre kifulladt, és egy évtized alatt az ISHA neve teljesen kikopott az ELTE kampuszáról. A szervezet viszont nem felejtette az „alapító nemzetet”, nem véletlen, hogy a szekció újraindítását a 2011 őszén az ELTE-n tanuló, a szófiai ISHA tagozatot vezető Konstantin Golev kezdeményezte az akkori elnök, Sven Mörsdorf megbízásából.


Konstantin Golev az ISHA 25. éves konferenciáján

Nem lehetett kétséges, hogy a magyar történész hallgatók nem maradhatnak távol tovább ettől a fórumtól, így Bak Bálint és Fekete Bálint (akkor az ELTE mesterszakos hallgatói) megkezdték a budapesti szekció reintegrációját. Az ISHA Budapest végül 2012. szeptember 19-én az ELTE Bölcsészettudományi Karán, az ELTE BTK Történeti Intézete, a Történeti Intézeti Képviselet és a diákok tudományos és közéleti tevékenységét támogató hallgatói szervezet, az I. Tóth Zoltán Kör támogatásával ismét elindult. Jelenleg is azon dolgozik, hogy a szekció aktívan részt vegyen a szövetség munkájában, és hogy a magyar hallgatók (BA, MA és PhD képzésben tanulók egyaránt) előadásaikkal rendszeresen jelen legyenek a külföldi konferenciákon és szemináriumokon.


ISHA 25. éves konferencia, nyitó ceremónia, Budapest 2014

Eredményeink és terveink

Miután Bak Bálint részt vett a 2012-es jénai éves konferencián („Identities in Transition”), a szervezés újabb lendületet kapott a magyar tervek fogadtatása és az ott tapasztaltak miatt. 2012 ősze óta Budapest rendes tagsággal rendelkezik, de az első jelentősebb mérföldkövet az ELTE BTK-n 2012. november 21-én megrendezett Mini-ISHA elnevezésű, angol nyelvű előadásokat felvonultató esemény jelentette, amelyet követően a magyar hallgatók először mint résztvevők (Leuven, Berlin, Helsinki – 2013) kapcsolódtak be az ISHA világába. (Szilágyi Adrienn beszámolója a 2013-as leuveni konferenciáról a Modern Magyarországban olvasható.)

Természetesen hamar felmerült, hogy a budapesti szekció méltó visszatérése az lehetne, ha a 2014-ben megrendezendő 25. éves konferenciát a magyar fővárosban tartaná a szervezet. A vállalást a szekció 2013-ban megtette, az ISHA nemzetközi vezetése pedig mindenben támogatta.


ISHA 25. éves konferencia, Budapest 2014

A hosszas szervezés eredményeként 2014. április 14–19. között az ELTE BTK-n megrendezett konferencia címe – emlékezve a 2014-es évfordulókra, illetve az ISHA alapításának körülményeire – Images of the Other: Relations between Western and Central-Eastern Europe in History volt. A rendezvény méreteit jelzi, hogy 20 ország 31 városából több mint százhúsz fő volt jelen. A rendezvényt Dr. Sonkoly Gábor plenáris előadása nyitotta, amelyet The Use of History in Heritage Building címmel tartott. A következő napokon a tíz workshop résztvevői és vezetői prezentációk, majd az ezeket követő beszélgetések során vitathatták meg egymás eredményeit, és reflektálhattak az elmúlt közel két és fél évtized európai történetírására.


Workshopok, 25. éves konferencia, Budapest 2014

Az esemény legfontosabb hozadékának azon túl, hogy a konferencia programja és szellemisége segített az egymásról való gondolkodás különféle szempontjainak megértésében és elfogadásában, az ISHA Alumni életre hívását tartjuk, amely a régi és az új tagok közötti kapcsolatfelvételt, tehát egy történészgenerációkon átívelő szakmai hálózat létrehozását teszi lehetővé. Ezt segítette a There and Back Again: History Students Crossing Borders, 1989–2014. Why it Matters and Where it Leads c. kerekasztal, ahol Frerik Kampman (egykori elnök, Hollandia), John Blake (egykori elnök, Nagy-Britannia), Zarándy Zoltán (alapító elnök, Magyarország) és Jonathan Evan-Zohar (EUROCLIO, Hollandia) Sven Mörsdof (egykori elnök, Németország) moderálásával beszélgetett az ISHA-ról.


Kerekasztal-beszélgetés, 25. éves konferencia, Budapest 2014

A kísérőprogramokat – a kulturális túrák, múzeumlátogatások mellett – a szekciók működését segítő How to ISHA? és Fundraising Workshop, Jonathan Even-Zohar interaktív előadása (Do Facts Lead to the Truth? Multi-perspectivity in History Education), a Dr. Pók Attilával az MTA BTK TTI-ben folytatott beszélgetés és az ISHA legfontosabb döntéseit meghozó General Assembly jelentette.


General Assembly és Dr. Pók Attilával az MTA BTK TTI-ben folytatott beszélgetés,25. éves konferencia, Budapest 2014

A visszajelzések alapján elmondható, hogy a 25. éves konferencia sikeres visszatérést jelentett. A budapesti rendezvény óta Ljubljanában, Pulában és Olmützben tartott workshopokról sem hiányoztak a magyarok.


Újévi szeminárium, Olmütz 2015

Az ISHA Budapest jelenlegi vezetése (Zámbó Lilla és Bayer Árpád), valamint a szekciót alkotó hallgatók az (újra)alapítók teljesítményéhez és eszméihez méltó tudományos és kulturális rendezvények szervezésére törekednek. A havonta megvalósuló informális hangulatú gyűlések mellett (amelyekre gyakran közös kulturális programok, például múzeumlátogatások után kerül sor) az aktuális szeminárium, illetve konferencia előtt „Preparing Mini-ISHA event” címmel felkészítő eseményeket rendezünk, ezeken a soron következő ISHA eseményen részt vevő hallgatók angol nyelven ismertethetik előadásaikat budapesti oktatóik és kollégáik körében.

Az ISHA Budapest nemzetközi dimenziójának, valamint interdiszciplinaritásra való törekvésének szellemében ezen alkalmak szervezése során szekciónk különböző tudományágak hallgatói szervezeteivel működik együtt. A legutóbbi, 2014. december 5-én „Associating through History” címmel megrendezett, az olmützi újévi ISHA szemináriumot megelőző alkalmat a Tihany Center Political Analysis nevű szervezettel rendeztük meg. Ennek során a történeti előadásokon túl egy kerekasztal-beszélgetés is megvalósult Odze György igazgató úr és vendégei, Benda László újságíró és Alex Wang, a Pekingi Egyetem Nemzetközi Diák Fórumának vezetője között Kína és a „keleti nyitás” témájában.


„Associating through History” című felkészítő workshop, Budapest 2014

A következő, 26. éves bukaresti ISHA konferenciára (2015. április 23–30.) felkészítő eseményt pedig 2015. április 16-án rendeztük az európai földrajz hallgatók szervezete, a European Geography Association – for Students and Young Geographers (EGEA) budapesti szekciójával együtt „Local vs. Global” témában.


Bak Bálint beszámolója a Magyar Történelmi Társulat 2014. évi közgyűlésén

Az ISHA Budapest tagjai az említett együttműködéseknek köszönhetően a szekció saját programjain túl támogatóink egyéb tudományos és kulturális programjain is részt vehetnek, mint például a Tihany Centre Biztonságpolitikai kihívások és regionális együttműködés Közép-Európában című 2015. május 8–10. között tartandó nemzetközi konferenciáján.

Célunk és reményünk, hogy szekciónk élni tud a szervezethez való újracsatlakozás által megnyitott lehetőségekkel, és az általunk rendezett programokon keresztül a jövőben is aktív, valamint egyre több hallgatót számláló tagja marad ennek a közösségnek.

Nagy szeretettel buzdítunk hát minden a történelem, valamint a társadalomtudományok iránt érdeklődő hallgatót az ISHA Budapesthez való csatlakozásra, a programjain való részvételre, illetve saját szekció alapítására, amihez minden támogatást megadunk.


ISHA Budapest pillanatok, 2014—2015

Kedves hallgatók!

Az IHSA várja az érdeklődők jelentkezését, kérdéseit az isha.budapest@gmail.com vagy a facebook.com/ISHABudapest címen!

További információk:

http://www.isha-international.org/

http://itoth.yolasite.com/isha-budapest.php

Zámbó Lilla – Fekete Bálint

Ezt olvastad?

Több mint hat éve foglalkozom intenzíven a múzeumi munkám mindennapi részeként – ahogy ma nevezzük – az Élő Történelem fejlesztésével,
Támogasson minket