Oroszlán a Pumák között – Vitéz nemes Molnár László hadnagy életpályája

Hiánypótló munkát vehetnek kezükbe a második világháború iránt érdeklődő olvasók. Vitéz nemes Molnár László hadnagy életpályájának bemutatására vállalkozott ifj. Sarkady Sándor hadtörténész.

A könyv teljes képet ad Molnár László életéről, amelynek leginkább hangsúlyos része Molnár frontszolgálata és hadi tettei. Ezeket elsősorban családjának és kiképző századosának, Palkó Lászlónak írt leveleinek segítségével mutatja be a szerző. Viszonylag kevés magyarázatot kapunk a levelekhez, így az olvasó maga fedezheti fel a fiatal pilóta lelkesedését a repülés, majd a harc iránt, és olvashatja csalódását, mikor az orosz frontról haza vezényelték. Hátborzongatóan részletes leírásokat olvashatunk a fiatal vadászrepülő pilóta orosz fronton történt lelövéséről, amelyet nagy szerencsével élt túl. Molnár Lászlót utolsó, 25. légigyőzelmének megszerzése után érte a halál, amelyről szintén több visszaemlékezést tár elénk a könyv szerzője.

Sarkady Sándor könyve alapos történészi munka eredménye, amelyet saját és mások kutatásinak összegzésével alkotott meg. Bepillantást nyerhetünk a készítés mozzanatiba, amelynek kiemelkedő részlete, amikor a szerző megpróbálja feltárni Molnár László halálának körülményeit. Utóbbival kapcsolatban ugyanis megannyi változat maradt fenn. Kiemelendő Molnár László emlékezetének megőrzése szempontjából apja, Molnár Gyula ezredes munkája. Megannyi értékes fényképet tartalmaz a könyv, amelyek ma a hozzátartozók birtokában vannak. A felvételeket kiegészítik az újságkivágatok is, hiszen Molnár László haditetteinek bemutatása elengedhetetlen volt a harci morál fenntartása érdekében.

A személyes dokumentumoknak köszönhetően a könyv nemigen tárgyalja sem az orosz front eseményeit, sem pedig a hazát védő Puma vadászrepülő osztály harcait. Ugyanakkor Molnár László sosem felejtkezett meg arról, hogy bajtársairól is megemlékezzen, kifejezze elismerését – ez sok esetben kitűnik levelezéséből. Harctéri lovagiassága és az ellenfél becsülése is élesen szembe ötlik: dicséri az elitebb orosz repülős alakulatokat és mélyen elítéli az ejtőernyővel kiugró pilótákra lövő amerikaiakat. A könyv érdekes színfoltja, hogy kiképző századosának hosszasan számol be repülési, bevetési tapasztalatairól is. Részeletesen ír légigyőzelmeiről, amelyek fokozták harci kedvét. Utolsó bevetéséről már csak visszaemlékezéseket olvashatunk: egy rosszul megtervezett bevetés során vesztette életét, utolsó légigyőzelmének megszerzése után.

Vitéz nemes Molnár László hadnagy életpályája több szempontból is érdekes olvasmány. Kétség sem fér őszinte hazaszeretetéhez és bajtársiasságához. Képet kaphatunk azonban arról is, hogy a magyar repülők nagy túlerő ellen kellett, hogy helyt álljanak, sokszor bátorságukban bízhattak csak, hogy győzedelmesen kerüljenek ki egy-egy összecsapásból, vagy hogy épségben visszatérjenek.

Gyönki Viktória

Ezt olvastad?

2019. február 12-én Szeged immár második alkalommal adott otthont a Belvedere Meridionale szervezésében megrendezett kötetlen kerekasztal-beszélgetésnek. Ezúttal a rendezvény témáját
Támogasson minket