„Új könyvtár virul…” Kötetbemutató   a Klimo Könyvtárban

2016. október 28-án 17 órakor, Pécsett, a Pécsi Egyházmegye Dóm-kőtárának előadótermében gyűlt össze a hallgatóság az „Új könyvtár virul itt tele rendbe rakott tudománnyal. Fontos, hogy mindent nyitva találsz odabent.” Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban című kötet (Pécs, 2016) bemutatására rendezett eseményen.


Fotó: Vojcsik József

A régen várt tanulmánykötet – melynek szerkesztője Dezső Krisztina, Molnár Dávid és Schmelczer-Pohánka Éva volt – nem előzmény nélküli: 2014-ben, a könyvtár alapításának 240. jubileumát ünneplő év májusában egy huszonhat vitrines kiállítás került megrendezésre Ritkaságok és kuriózumok a 240 éve alapított Klimo Könyvtárból címmel, mely tárlat során a könyvtár ritkán látott kéziratait, kódexeit, ősnyomtatványait és ritkaságait mutatták be a szervezők. Ezt követően októberben került megrendezésre az a kétnapos konferencia, amelynek előadásai a jelen kötetben írásos formában is megjelentek. A konferencia során 28 előadó adott számot a korabeli művelődés- és könyvtártörténet – főszerepben a Klimo Könyvtárral – területén végzett jelenkori kutatások eredményeiről.

A könyvbemutatót beárnyékolta a Klimo Könyvtár egyik lelkes és jeles kutatójának, Frankovics György, magyarországi horvát etnográfusnak tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála, aki a fentebb említett konferencián Gerdenich István háromnyelvű imakönyvének vizsgálati eredményeinek bemutatásával emelte a szimpózium szakmai értékét.


Fotó: Vojcsik József

A kötetet először Udvardy György, pécsi megyéspüspök méltatta. A püspök elsősorban a Klimo Könyvtár összetett, gazdag és sokszínű (utó)életének jelentőségét emelte ki. Hangsúlyozta az intézmény változó szerepének fontosságát a történeti időkben, miszerint hajdan a tudás gyarapítására és őrzésére létrehozott intézmény milyen lehetőségeket nyújtott az egykori olvasóknak, és nyújt ma a 21. századi kutatók számára.

Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának főigazgatójának köszöntőjében kitért a fentebb említett 2014-ben megrendezett konferencia érdemeire és visszhangjára, valamint az évek óta jól működő kapcsolatra a Pécsi Egyházmegye és a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára között, mely kooperációnak nem csak a 2014-es konferencia, de a jelen kötet is az eredménye. Kiemelte továbbá a 2006-ban alapított Történeti Gyűjtemények Osztályának és dolgozóinak jelentőségét, akik nemcsak mindennapi feladatokat látnak el a könyvtár hálózatán belül, hanem tudományos munkájukkal ápolják, gondozzák a hajdani püspöki gyűjtemény, a Klimo Könyvtár állományát, frissen tartva azt a jelenkori tudományos vérkeringésben. Ennek bizonyítéka a jelen konferenciakötet megjelenése is, mely 13. a 2001-ben indult Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai sorozatban.


Fotó: Vojcsik József
A sorozat további kiadványai:
Fischerné DÁRDAI Ágnes: Minőségi könyvtár a színvonalas szolgáltatásért. A „Minősített Könyvtár díj 2016” elnyerésének állomásai. Pécs, 2016. (Pécsi Egyetemi Könyvtár Kiadványai 14.)
SZÖGI László: A pécsi felsőoktatás intézményeinek hallgatói (1714) 1782–1852. Pécs–Budapest, 2016. (Felsőoktatás történeti kiadványok. Új sorozat 12.; A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 15.)

Végül a kötet egyik szerkesztője, Schmelczer-Pohánka Éva köszöntötte a megjelenteket. A konferenciakötet szerzőit bemutatva világossá vált, hogy az intézmény és állományának története nemcsak helyi, hanem országos, makroviszonylatban is releváns. A különböző, valamint egymásra épülő tudományterületek képviselői egy színvonalas, interdiszciplináris kötetet építettek fel. A kötetben szereplő tizenkilenc tanulmány főbb tematikai egységei közé tartoznak a szűkebb értelemben vett pécsi, de a 18–20. század országos könyvtár- és művelődéstörténet szempontjából is jelentős gyűjtemények vizsgálata, folytatva a különböző diszciplínák – jog-, irodalom-, és történettudomány – kutatóinak tanulmányaival.


Fotó: Vojcsik József

A konferenciakötet, valamint az egyes tanulmányok online is elérhetőek a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár hivatalos honlapján, az elektronikus kiadványok sorában.

Ajánlott cikkek:

  1. A polgári kor kultúrája – Pécs társadalmi élete a 19. században
  2. „Jöjjön e forráshoz, egészséget lel itt.”
  3. Jubileumi kiállítás a pécsi Klimo Könyvtárban
  4. Felgyúlt az emlékezés lángja Pécsett
  5. Felhívás fiatal kutatóknak középkori lengyel-magyar kapcsolatok témájában egy nemzetközi konferenciára
  6. „Amikor a számozott pontokból összeáll a nyuszi” – interjú Kiss Gergely Bálinttal

Ezt olvastad?

2024. április 8-án és 10-én került megrendezésre Szegeden – a Báthory István Középiskolai Történelmi Tanulmányi Verseny kísérőrendezvényeként — a „Tavaszi
Támogasson minket