Ács Tibor (1931–2021) emlékére

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapja tegnap este hírt adott arról, hogy 2021. január 11-én, életének 89. évében elhunyt Ács Tibor nyugállományú ezredes, a hadtudomány (a Magyar Tudományos Akadémia) doktora, az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága egykori elnöke, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem címzetes egyetemi tanára, a ZMNE Habilitációs Bizottságának és doktori iskoláinak tagja, a 19. századi hadtörténet, hadtudomány-történet és technikatörténet elismert művelője.

Ács Tibort nem ismertem személyesen, azonban több olyan tanulmányt írt, amelyet nemcsak olvastam, de haszonnal forgattam, sokszor hivatkoztam. A Hadtörténelmi Közlemények folyóirat történetét feldolgozó háromrészes cikksorozata (Ács 1990) nélkül például nagyságrendekkel lassabban született volna meg doktori értekezésem egyik fejezete. Pilch Jenőről írt összegzése (Ács 2001) nélkül kevésbé értettem volna meg Pilch kiemelten fontos szerepét a korabeli hadtörténetírásban, de magának a hadtörténetírásnak az aktuális kérdéseiről is jóval kevesebb fogalmam lenne, ha ő nem foglalta volna össze gondolatait erről önálló tanulmányként (Ács 2015). Ha a kiváló hadtörténész csak ezeket a tanulmányokat írta volna meg életében, akkor már ennyivel is beírta volna magát a hadtörténetírás történetébe. Ennél azonban jóval többet tett: életútja során 21 könyvet írt, tudományos közleményeinek száma pedig mintegy 300-ra tehető.

Ács Tibor. Forrás: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Ács Tibor életútját Padányi József vezérőrnagy, az Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága elnöke összegezte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapján. Búcsúcikkét kegyelettel ajánlom olvasóink figyelmébe.

Szőts Zoltán Oszkár

A cikkben hivatkozott tanulmányok rövidítéseinek feloldása:

Ács Tibor (1990): A Hadtörténelmi közlemények első száz évéről. A kezdetektől 1898-ig. Hadtörténelmi közlemények, 1990/1, 168–178.

Ács Tibor (1990b): A Hadtörténelmi közlemények első száz évéről. 1898–1918. Hadtörténelmi közlemények, 1990/2, 184–203.

Ács Tibor (1990c): A Hadtörténelmi közlemények első száz évéről. 1919–1944. Hadtörténelmi közlemények, 1990/3, 165–187.

Ács Tibor (2001): A katonai szellem ébresztése: Pilch Jenő tudományos hagyatéka. Hadtudomány, 2001/2, 98–102

Ács Tibor (2015): A hadtörténetírás és dilemmái In: A magyar hadtörténetírás története és aktuális kérdései. Szerk. Kincses Katalin Mária. [h. n.], HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. 83­–102.

Ezt olvastad?

Sok Széchenyi-életrajz, értelmezés, cikk, tanulmány született már Széchenyi Istvánról, a „legnagyobb magyarról”. Széchenyi megjelenik a tankönyvek lapjain, rendszerint saját alfejezetet
Támogasson minket