Business Cooperation In The History Of Central And Eastern Europe | workshop

2023. október 26-án csütörtökön, valamint október 27-én pénteken az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Vállalkozástörténeti Kutatócsoportja és a European Business History Association (EBHA) nemzetközi konferenciát szervez BUSINESS COOPERATION IN THE HISTORY OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE. 5th Workshop on Business History in Central and Eastern Europe címmel. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán megrendezésre kerülő angol nyelvű konferencia 22 résztvevője több különböző országból érkezve, öt szekcióban vitatja meg a 19-20. századi közép- és kelet-európai üzleti együttműködések történelmi példázatait és ellenpéldáit. Teszik mindezt abból a tudományos megfontolásból, hogy az üzleti együttműködések a gazdasági fejlődés egyik meghatározó elemét jelentették a történelem során, illetve az üzleti kooperációk sok esetben lehetővé tették az eltérő erőforrások és a szakértelem hatékony kihasználását, az ipari, üzleti tudás megosztását.

A workshop programja

A konferencián szó esik majd olajtársaságok együttműködésének történetéről. A magyar biztosítási szektor egyedülálló útjáról a második világháborút követő években. Egy szlovén üzletpolitikai példáról a liberális gondolkodók köréből. A két világháború közötti Csehszlovákia banki konzorciumairól/szindikátumairól. A budapesti szövetkezetek történetéről a nagy gazdasági világválság éveiben. A lengyelországi államszocializmus idején működő vállalatok együttműködéséről és nézeteltéréseiről. Az NDK-ban a rendszerváltás idején a kkv szektor fejlődésében tapasztalt nehézségekről. Részvényes csoportokról és üzleti terveikről az Egyesült Magyar Gőzhajózási Társaság (1871-1874) esetében. Az Orosz Birodalom késői időszakának dohányiparában kimutatható együttműködésekről és üzleti sajátosságokról. Versenyhelyzetről és együttműködésekről az első világháború előtti közép-európai fém- és gépiparban. A gazdasági siker és a béke érdekében tett erőfeszítésekről a „Poszt-Habsburg” európai területeken a két világháború közötti években. A hallgatóság tagjai továbbá előadást hallhatnak a nemzetközi technológiai transzferről, a második világháború és az államszocializmus idejében. A konferencia végén pedig egy izgalmas kerekasztal-beszélgetésre kerül sor a vállalkozástörténeti kutatások jelenlegi helyzetéről és jövőbeli lehetséges irányairól Teresa da Silva Lopes, Valentina Fava, Klement Judit, Tomasz Olejniczak, Daniel Raff, Alfred Reckendrees részvételével.

A konferencia főszervezője: Dr. Pogány Ágnes (ELTE BTK) és Klement Judit (ELTE BTK).

A konferencia helyszíne: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Kari Tanácsterem, 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A, fsz. 39.

A konferenciáról bővebb információt az alábbi oldalon olvashatnak.

 

Ezt olvastad?

2024. május 15-én elhunyt Zsakó László magyar programtervező matematikus, informatikus, egyetemi oktató, versenyszervező, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság korábbi alelnöke. Zsakó
Támogasson minket