DIMENZIÓK VI. Tér-Táj-Kép | Konferenciafelhívás

Oszd meg másokkal is:

Aktuális

Az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszéke és az ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszéke meghirdeti a jelentkezést a Dimenziók VI. Tér-Táj-Kép című konferenciára. 

Idő és tér, tér és idő. Egymást kiegészítő, egymással vetekedő fogalmak, alapvető „episztemológiai tájékozódási pontok” (Gyáni G. 2007) a tudományos mezőben. Habár a térbeliség a természettudományok és ezen belül kiemelten a fizika territóriumához tartozott, a természeti viszonyok és a társadalmi jelenségek kapcsolatát az önmagát hídként értelmező földrajztudomány már a 19. század végén hangsúlyozta. A 20. század második felében a társadalomtudományokban, így a szociológiában is megjelentek a társadalmi cselekvés térbeliségét vizsgáló kutatások. A téri vagy „térbeli fordulatnak” köszönhetően az elmúlt évtizedekben a bölcsészettudományokban szintén hangsúlyosabbá váltak a térrel kapcsolatos szempontrendszerek.

A TÉRben és időben értelmezett jelenségek, és a közöttük fellelhető, bonyolult hálózatokat alkotó kölcsönhatások vizsgálati terepeként a TÁJ szimbolikus jelentőségűvé vált.

„A táj olyan területegység, amelyet huzamosabb ideig állandó kulturális, társadalmi, gazdasági és ökológiai tulajdonságok jellemeznek és ezáltal elválik környezetétől.” – fogalmazta meg Kósa László (1998).

Az egyediségükben sajátos, ám általános törvényszerűségek szerint értelmezhető tájak számos tudományterületet megihletnek, jelentőségük az új évezred tudományos megismerésében sem csökkent. Nem csak maga a táj, hanem a róla alkotott KÉP is egy folyamatos konstrukció része.

„Az emberi tevékenységnek a természettel való minden kapcsolata, minden emberföldrajzi tény, mint eredménye és kifejezője ennek a kapcsolatnak, attól az örökös, öntudatos és célirányos mozgásban levő tényezőtől függ, amit embernek nevezünk.” (Brunhes, J. 1913).

A Dimenziók VI. konferencia témája a társadalmi tér leképeződése, a természeti és települési térhasználat változásai, a táj kulturális és történeti értelmezése, a kép és az ember kapcsolata. Várunk minden olyan előadást, amely ezt a témakört járja körül a táradalom- és a természettudományok kitatásai, módszerei és eszközei segítségével.

 

A konferencia időpontja: 2022. május 19-20.

Helyszín: ELTE BTK, Múzeum körút 6-8. I. em. Szekfű Gyula könyvtár

 

Részvételi szándékukat kérjük, legkésőbb 2022. január 15-ig jelezzék az absztraktok megküldésével a dimenziok.konferencia@gmail.com e-mail címen. Az absztraktokat 1000 – 2000 karakter terjedelemben várjuk. 

 

Ajánlott tematikai egységek:

  • A környezeti terek antropogén átalakítása és gazdasági igénybevétele
  • A táj különböző értelmezései: természeti táj – környezeti táj – kultúrtáj
  • A tér és a térbeliség ábrázolása
  • A kép, mint történelmi forrás
  • A tájhasználat változásai, tájformálás és környezetformálás
  • A települési térhasználat változásai
  • Változó (városi) terek
  • Szimbolikus helyek, az idealizált táj

 

A konferencia előadásai az eddigi hagyományoknak megfelelően 2023-ban tanulmánykötetben jelennek meg. Szeretettel várjuk régi és új előadóinkat!

A jelentkezési lap letölthető a linkre kattintva.

Ezt olvastad?

Az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszéke és az ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszéke hetedik alkalommal hirdeti meg a jelentkezést a
Támogasson minket