Széchenyi István és kortársai ego-dokumentumok tükrében | Konferencia meghívó

A Magyar Történelmi Társulat és a DE Modernkori Magyar Történeti Tanszéke Széchenyi István és kortársai ego-dokumentumok tükrében címmel konferenciát rendez 2022. március 25-én, pénteken.

A Magyar Történelmi Társulat és a DE Modernkori Magyar Történeti Tanszékével együtt szervezett konferenciájának célja, hogy a Széchenyi- és reformkor-kutatás újabb eredményeiből válogasson, alkalmat teremtve a fiatal kutatóknak is arra, hogy egy műhelykonferencia keretében adjanak számot formálódó eredményeikről. Az utóbbi évtizedekben az ego-dokumentumok hasznát, forrásként való felhasználását a történettudomány fel- és újraértékelte, s így a Széchenyi-hagyaték kutatása is újabb inspirációkkal gazdagodott. Konferenciánkon az ego-dokumentumokkal kapcsolatos legfrissebb elméleti megfontolásokat összegezi Gyáni Gábor akadémikus, ezzel alapot teremtve a Széchenyi (és kortársai) naplóira, levelezésére irányuló mélyfúrásokhoz. Széchenyi teljes levelezésének feltárása, modern kiadása újraindult az elmúlt évtizedben az MTA BTK Történettudományi Intézetében, a minta vizsgálatok (főként) ehhez a projekthez kötődnek. A fiatal kutatók pedig a DE Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájának egyik műhelyéhez kapcsolódnak, ők védett vagy védés előtt álló doktoranduszok, illetve az iskola hallgatói. Kutatásaikban kulcsszerepet játszanak reformkori ego-dokumentumok.

A Széchenyi István és kortársai ego-dokumentumok tükrében konfernecia programja

Ezt olvastad?

2022. június 22. és 24. között a Debreceni Egyetem BTK Történelmi Intézet ad otthont a Mercenaries and Crusaders (Zsoldosok és