A könyv a kora újkori Kárpát-medence művelődésében – Konferenciabeszámoló

A HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya a magyarországi és határon túli egyetemek régi magyar irodalmi tanszékeivel, valamint a korszak kutatásában érdekelt egyéb szakmai műhelyekkel együttműködve 2023. szeptember 6–9. között A könyv a kora újkori Kárpát-medence művelődésében: kiadás, befogadás, használat címmel rendezett tudományos konferenciát.

A könyv a kora újkori Kárpát-medence művelődésében – Konferenciabeszámoló

A reneszánsz– és barokk-kutatók ötvennegyedik alkalommal megtartott éves nagykonferenciájának negyedízben adott otthont Sárospatak. Az esemény házigazdája és társszervezője ebben az évben az újonnan alakult Tokaj-Hegyalja Egyetem lett volna, amely azonban a konferencia kezdete előtt néhány nappal visszamondta a részvételét. Ugyanakkor a Speculum Kutatócsoport tagjai, Monok István vezetésével, nagyszerű lélekjelenlétről, szervezőkészségről és kollegialitásról tanúságot téve, gyakorlatilag átvették a társszervező szerepét, odaadó, vendégszerető házigazdának bizonyultak, és – együttműködve az Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztályával – végül biztosították a konferencia sikeres megvalósítását. 

A konferencia két nevezetes helyszínen, a sárospataki Rákóczi-várban és a Sárospataki Református Teológiai Akadémián valósult meg. A nyitónapon a Rákóczi-várban Kecskeméti Gábor akadémikus, az Irodalomtudományi Intézet igazgatója és Monok István, az MTA Könyvtár, Levéltár és Információs Központ főigazgatója köszöntötte a résztvevőket. Ezt követően került sor a Klaniczay Tibor-díj átadására, amelyet idén a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének munkatársa, Újlaki-Nagy Réka Tímea kapott 2022-ben megjelent Christians or Jews? Early Transylvanian Sabbatarianism (1580–1621) című angol nyelvű monográfiájáért.

Újlaki-Nagy Réka Tímea

A megnyitó alkalmával indították el és mutatták be az Irodalomtudományi Intézet korábbi igazgatója, Klaniczay Tibor akadémikus teljes munkásságát feldolgozó és szövegében is közzétevő honlapot, amelynek létrehozása a Klaniczay-év keretei között valósult meg az intézetet alapító igazgató születésének századik évfordulója alkalmából.

A konferencia tudományos üléseinek sorát három plenáris előadás nyitotta meg. V. Ecsedy Judit, a Régi magyarországi nyomtatványok nyomdászattörténeti szakértője a kora újkori nyomtatványokat létrehozó szellemi és gyakorlati közreműködőkre egyaránt kiterjedő, sokféle statisztikai és analitikai metszetben ismertette az Országos Széchényi Könyvtárban évtizedek óta készülő retrospektív nemzeti bibliográfia öt kötetének nyomtatványanyagát.

A könyv a kora újkori Kárpát-medence művelődésében – Konferenciabeszámoló

Monok István olvasmánytörténeti szempontból tekintette át a kora újkori Magyar Királyságban és Erdélyben működő intézményi könyvtáraknak az értelmiségi réteg olvasmányműveltségének alakításában játszott szerepét. Tóth Zsombor, az Irodalomtudományi Intézet főmunkatársa szöveghasználat-történeti szempontból tekintette át a kora újkort, és Tatai Csirke Ferenc A’ Holnapnak minden napjaira intéztetett keresztyéni elmélkedések… című művén keresztül mutatta be a fordítás és újrafordítás kérdését.

A plenáris előadások széles horizontot megnyitó problémafelvetéséhez a konferencia további napjaiban tematikusan és időrendben kapcsolódtak az előadások. A konferencia négy napja alatt harmincnyolc magas színvonalon megtartott tudományos előadás hangzott el, amelyek historiográfiai, könyv-, nyomda-, könyvtár- és szövegtörténeti szempontból tekintették át a kora újkori könyvhasználatot. 

A könyv a kora újkori Kárpát-medence művelődésében – Konferenciabeszámoló

A Rebakucs-konferenciák történetében először került sor poszterek bemutatására: lehetőséget biztosítottunk PhD fokozatot még nem szerzett kollégáknak, hogy a konferencia idején végig megtekinthető poszterek segítségével és azokhoz kapcsolódó rövid előadásokkal ismertethessék kutatásaikat. A kezdeményezés sikerén felbuzdulva úgy döntöttünk, hogy a jövőben az éves nagykonferenciák részét fogja képezni a poszterek bemutatása, fiatal kollégáink bemutatkozása. A könyvtörténeti téma nagyszámú magyarországi és külföldi (szlovákiai, romániai, horvátországi és ausztriai) résztvevőt vonzott, akik hozzászólásaikkal és kérdéseikkel gazdagították a tanácskozást.

A konferencia pénteki napján kirándulást tettünk a határmenti, szlovákiai borsi Rákóczi-kastélyba és a leleszi premontrei apátságba. A résztvevőknek lehetőségük nyílt megismerkedni az – egyébként rendszeresen nem látogatható – egykori leleszi konvent múltjával és jelenével, és megszemlélni a történelmi korok pusztításai után fennmaradt templomot, különösen a Szent Mihály kápolna páratlan freskómaradványait.

A könyv a kora újkori Kárpát-medence művelődésében – Konferenciabeszámoló

A könyv a kora újkori Kárpát-medence művelődésében: kiadás, befogadás, használat konferencia zárónapján a 18. századi felekezeti könyvhasználat témájában hangzottak el tudományos előadások.

A zárszót követően a szervezők ismertették a jövő évi konferencia terveit: 2024-ben a helyszín Debrecen, a téma pedig Szenczi Molnár Albert és a kora újkori egyetemi peregrináció lesz.

Papp Ingrid

Képek: Móré Tünde, Szabó András Péter és Tüskés Anna

Ezt olvastad?

Amennyiben visszatekintünk az emberiség történetére, láthatjuk, hogy azok az emberek gördítették tovább a történelem kerekét, akik új ismeretekre kívántak szert
Támogasson minket