IV. Károly-konferencia és koronafilm-vetítés Tihanyban

A Tihanyi Bencés Apátság adott otthont 2016. október 19-én a Boldog IV. Károly Emléknap keretében megrendezett tudományos konferenciának. A rendezvényt megelőzően Korzenszky Richárd OSB perjel fogadta az érdeklődőket, köztük IV. Károly unokáját, Habsburg György főherceget, rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet, aki személyesen tisztelte meg jelenlétével a rendezvényt.


Fotó: Katona Csaba

Az emléknap apropóját az adta, hogy 1921. október 26. és 31. között az apátság első emeletének délkeleti sarkán lévő három szobában töltötte utolsó magyarországi napjait IV. Károly, az utolsó magyar király, valamint felesége, Zita királyné. Később a IV. Károly Tihanyi Országos Emlékbizottság kezdeményezésére az Attila-domb oldalában építették fel az ún. IV. Károly Kálváriát, amelyet 1927-ben szenteltek fel. 1960-ban a Kálváriát lebontották, és csak a rendszerváltás követően építették fel újra. IV. Károlyt II. János Pál pápa hosszú eljárást követően 2004. október 3-án boldoggá avatta.

A tihanyi ünnepi rendezvény istentisztelettel vette kezdetét: az I. András király sírját rejtő altemplomban Boldog IV. Károly ereklyéjének oltárra helyezését követően imádságra került sor. Az emléknap szakmai részét a tetőtéri előadóteremben tartották, amelyet teljesen megtöltöttek az érdeklődők. Érszegi Géza, a Magyar Országos Levéltár ny. főlevéltárosa, a konferencia levezető elnöke köszöntőjét követően Maczó Ferenc, az MTA BTK Történettudományi Intézet „Lendület” Szent Korona Kutatócsoportjának tagja IV. Károly koronázása a budai várban címmel tartotta meg a nyitó előadást. A történész korabeli fotókkal gazdagon illusztrált prezentációjában felvázolta az utolsó magyar koronázás előkészületeit, majd lefolyását, külön kitérve a koronázás kulisszatitkaira és társadalmi hatására, nevezetesen elsősorban arra, milyen üzenetet hordozott a harmadik háborús évben az emberek számára a koronázási ünnepség. Előadása azért is kiemelt aktualitással bírt, mert decemberben lesz az utolsó uralkodókoronázás századik évfordulója, melynek alkalmából a Kutatócsoport újabb önálló kiadványaként Maczó Ferenc tollából önálló monográfia lát napvilágot.


Fotó: Katona Csaba

Másodikként Barkó Ágoston OSB lépett a mikrofonhoz, aki a tihanyi tudományos rendezvény megszervezésben is főszerepet vállalt a Kutatócsoport tagja, Rákossy Anna művészettörténész segítségével. Ő IV. Károly király Tihanyban töltött utolsó magyarországi napjainak történetét elevenítette fel, ezen túl pedig külön kitért az egykori uralkodó emlékezetére, és ahhoz kapcsolódó, napjainkig élő kultuszára Tihanyban. Harmadikként Kovács Gergely, a Magyar Nemzeti Múzeum egykori munkatársa, történész és okleveles posztulátor kapott szót. A hitvalló király boldoggá avatása és tisztelete című előadásában ő a szakralitásra helyezte a hangsúlyt, végig követve IV. Károly boldoggá avatásának hosszú útját, egyúttal számot adva Zita királyné esetleges boldoggá avatásáról is, továbbá betekintést engedve a Vatikán eljárásrendjének titkaiba és Károly király ereklyéinek történetébe.


Fotó: Katona Csaba

Rövid napközi imaóra, majd pedig az ebédszünet után Habsburg Györgyre irányult a figyelem, akit Kovács Gergely, majd a közönség kérdezett. A jó hangulatú, személyes hangvételű és érdekfeszítő beszélgetést követően került sor az egész napos rendezvény záróprogramjára, a „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport legújabb kutatási eredményeit bemutató, eddig csak a Magyar Tudományos Akadémián vetített A Szent Korona és koronázási kincseink nyomában című ismeretterjesztő film megtekintésére. A film után pedig pódiumbeszélgetés következett, a filmet jegyző testvérpár, Bárány Dániel és Bárány Krisztián jelenlevő, utóbbi tagjával, illetve a kutatócsoportot vezető Pálffy Gézával, az MTA BTK TTI tudományos tanácsadójával. Az ugyancsak az MTA BTK TTI-ben dolgozó Katona Csaba történész moderálta beszélgetés során az alkotók beszámoltak a film történtéről az ötlet megszületésétől a megvalósításig, elmondták a közeljövőre vonatkozó szakmai terveiket, majd válaszoltak a közönség kérdéseire.

A nagy sikert arató vetítés és beszélgetést Érszegi professzor rövid összegzése, majd Korzenszky Richárd zárszava követte. A perjel atya megköszönte az érdeklődőknek a figyelmet, a fellépő előadóknak a munkát, rámutatva: méltóképpen sikerült megemlékezni IV. Károly király 95 évvel ezelőtt Tihanyban töltött napjairól és 100 éve történt koronázási szertartásáról.

Ezt olvastad?

„Habsburg Ottó munkásságának két legfontosabb alappillére az egységes Európa gondolata és a keresztény hit volt. Az alázat, a mértékletesség, az
Támogasson minket