Piedone Ópusztaszeren – A VI. Kárpát-medencei fiatal magyar történészek tábora

Évfordulókban gazdag év az idei: százhetven éve tört ki az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc, száz éve ért véget az első világháború, ötven éve vonult be a Magyar Honvédség Csehszlovákiába és öt éve, hogy a Belvedere Meridionale csapata először megszervezte a Kárpát-medencei fiatal magyar történészek táborát. A rendezvényre idén is sor került, 2018. augusztus 23-a és 26-a között immár hatodik alkalommal várta az érdeklődőket az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark.

(Fotó: Szőts Zoltán Oszkár)

A tábor résztvevőinek, az immár jól bejáratott rutin szerint idén is lehetőségük nyílt kutatásaik bemutatására. A jelentkezők nagy száma miatt a szervezők ezúttal nem hívtak meg nagyobb múltú kutatókat plenáris előadások tartására, sőt, először került sor párhuzamos szekcióra is a rendezvény története során. A tábor népszerűségét az abból is következik, hogy – ahogy Kiss Gábor Ferenc főszervező tavaly fogalmazott –, „a résztvevők nem pusztán passzív, befogadó résztvevői az eseménynek, hanem lehetőségük van, hogy saját tudományos érdeklődésüknek megfelelő témában előadást tartsanak”.  Ez az érdeklődési kör meglehetősen tágnak bizonyult. Ha időben nézzük, akkor az ókortól napjainkig, ha térben, akkor a magyarországi településtörténettől az egyetemes történetig, ha a problémafelvetéseket, akkor a forráselemzésektől az átfogó eseménytörténetig terjedt.

Kiss Gábor Ferenc bemutatója (Fotó: Szőts Zoltán Oszkár)

Az előadásokon túl szerencsére az Emlékpark bejárására is jutott idő, s Kiss Gábor Ferenc kurátori tárlatvezetést is tartott a nemrég nyílt A Nagy Háború emlékezete – képekben és tárgyakban című kiállításon, ahol az érdeklődők a korabeli fegyvereket is kezükbe vehették.

Millenniumi emlékmű (Fotó: Szőts Zoltán Oszkár)

A jó – már-már fesztiválra emlékeztető – hangulat, ahogy az eddigi években, idén is adott volt, amelyhez az is hozzájárult, hogy – szintén az eddigiekre emlékeztetően formális öltözékekben sem kellett feszengeni, és persze az is, hogy – a hagyományokat követve – ezúttal sem szenvedtünk hiányt borzasztóbbnál borzasztóbb szóviccekben. (Ezek – a címen felüli – idézésétől olvasóink jó közérzete érdekében eltekintek.) Reméljük, a következő évben még több kollégával találkozhatunk a helyszínen.

Az elmaradhatatlan csoportkép (Fotó: Dávid Benjámin)

A táborban elhangzott előadások:

Augusztus 23. – I. szekció.

Levezető elnök: Kiss Gábor Ferenc

Turda Gábor: Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark bemutatása

Gulyás Adrienn: Egyedi sorsok, talányos életutak – Honvédnők az 1848-1849-es forradalom és szabadságharcban

Körös Ákos: Kiszombor kapcsolati terei a házassági anyakönyvek alapján a 19. században

Dávid Benjámin: Az I. világháború demográfiai hatásai Gyoma és Endrőd településeken

Péterffy-Cserháti Katalin: „Az utolsó közgazdasági fegyver” alkalmazottainak szociálpolitikai helyzete a Nagy Háború után

Péterffy Gergely: Szabotőr vagy áldozat? Vasúti balesetek és következményeik a Rákosi-korszakban.

Pap Péter: Állami gazdaságok Magyarországon 1945–2004

Gulyás Adrienn előadása (Fotó: Dávid Benjámin)

 

Augusztus 24. – II. szekció.

Levezető elnök: Szőts Zoltán Oszkár

Szabó Sándor: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékezete Kunszentmártonban.

Gorcsa Oszkár: Az egzotikus Közép-Ázsia – György József világháborús emlékei

Makra Mónika: A GULAG – GUPVI Emlékév összegzése

Pálinkó Máté: „Büdös az a Szekfű!”, avagy egy elfeledett hódmezővásárhelyi Rákóczi-szobor története

Fóris Ákos: A szovjet zsidóság ábrázolása a magyar kiadványokban a második világháború idején

Tóth Dominik: Muhi, Várna, Buda – a szekérvár alkalmazásának lehetőségei

 

Fóris Ákos előadása (Fotó: Dávid Benjámin)

Augusztus 24. – III. szekció

Levezető elnök: Kiss Gábor Ferenc

Szokola László: A lengyel gyalogság a XVI. század első felében

Szabó Levente: A távíró története és applikációja a japán haditengerészetben

Kázmér László: Visszavonulás!? … Ki adhatta ki a parancsot a 10/II. tüzérosztály részére?

Oláh András Pál: A Budapest székesfőváros elleni amerikai légitámadások a II. világháborúban

Mezey Csaba Bence: „Winning the hearts and minds” – a maláj kommunista felkelés szakaszai, azonosításuk és megoldásuk (1948–60)

Lengyel Ádám: Lelőni a láthatatlant – AZ F-117 lopakodó repülőgép lelövése Szerbia fölött

Kiss Dávid: Magyar katonák selyemkupolák alatt – 100 éves a magyar katonai ejtőernyőzés

Hamerli Petra előadása (Fotó: Dávid Benjámin)

Augusztus 25. – IV. szekció

Levezető elnök: Oláh András Pál

Krizsán Bálint: A Nemzeti Ujság, 1845–1848

Molnár Dávid: Az egri társadalom önszerveződése 1918–1919 fordulóján

Rapali Vivien Regina: Műszaki ösztöndíjak a Műegyetemen a két világháború között

Dallman Kristóf Gergő: A pécsi Pius Gimnáziumban működő Pázmány Péter Önképzőkör dokumentumai

Hamerli Petra: Dino Grandi, Olaszország külügyminisztere (1929–1932)

Balogh Ádám: Egy matróz emlékirata: „Ő felsége Zrínyi hadihajóján tett első világkörutam 1893–94–95 évben”

Baracs Róbert István: Kongó választ. 1960–2018?

Balogh Ádám előadása (Fotó: Dávid Benjámin)

Augusztus 25. – V. szekció

Levezető elnök: Véber Zoltán

Ónadi Sándor: Adhemar, Le Puy püspöke az első keresztes hadjáratban

Halmágyi Miklós: „…boldog István törvénye szerint…” Szent István királyra való hivatkozás példái a középkori jogi és társadalmi gondolkodásban

Juhász Péter: Fiktív honfoglalás – valós függetlenség. Anonymus eszményei.

Bognár László: Propaganda és információáramlás Robert de Clari és Geoffroy de Villehardouin tengerrel kapcsolatos leírásaiban

Schvéd Brigitta Kinga: A 17. századi svéd gyarmatosítás egy rövid epizódja – A Svéd Afrika Társaság (Svenska Afrikakompaniet) és a nyugat-afrikai svéd gyarmatosítás

Ormos Bálint: Város és vidék a római történelemben. Kutatási terv és problémafelvetés

Veres Violetta: „A történész nyelve”

Szőts Zoltán Oszkár eligazítást tart (Fotó: Dávid Benjámin)

Ezt olvastad?

Rendkívül érdekes kötet bemutatója várható május 21-én, a Magyar honvédelem napján a Bálna Honvédelmi Központban. A Zrínyi Kiadó ősszel, háromnyelvű
Támogasson minket