Vallás, egyenjogúsítás, modernizáció és királykoronázás – két konferenciafelhívás

„Franz Joseph málkénu” – Ferenc József a felekezetközi béke, a művészet és a tudomány pártfogója címmel konferenciát szervez az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem, az SZTE-BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, valamint az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoportja. Az eseményre 2016. október 27-én, csütörtökön kerül majd sor az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemen (1084 Budapest, Scheiber Sándor utca 2.). A két konferenciafelhívás tartalma lentebb található.

A konferencia szervezői tanulmányokat várnak szabadon megválasztott címmel az alábbi témakörökben: Ferenc József felekezeti értelmezései; a modern fejlődés-gondolat korabeli megjelenései; az uralkodóház önmagáról kialakított képe és ennek társadalmi percepciója, Ferenc József és korának különböző közösségi emlékezettörténetei.

(A kép forrása: www.or-zse.hu)

A konferencia szervezőinek célkitűzése szerint a tudományos esemény ráirányítja majd a figyelmet arra, hogy Ferenc József kora az első világháború utáni izraelita értelmezésekben letűnt aranykorrá vált, mely a felekezeti jogegyenlőség mellett az izraelita felekezeti intézményesülés időszaka volt. „Ferenc József önmagára népei és birodalma egysége őrzőjeként és a felekezet közötti béke védelmezőjeként tekintett. Ez az önkép nem csak az udvari kiadványokban és a Habsburg főhercegek védnöksége alatt álló reprezentatív történeti, tudományos és művészeti feldolgozásokban jelent meg, hanem a közbeszéd részévé is vált.” – olvasható a konferencia ismertető brosúrájában.

Bővebb információ és a jelentkezési lap innen tölthető le.

„Fogadd a koronát…” – Ünnep és válság, hagyományok és reformkoncepciók, múltpercepciók és jövőképek Magyarország utolsó koronázási szertartása körül címmel tudományos konferenciát szervez az SZTE-BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéke, az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoportja és az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem 2016 november 23-24-én Szegeden.

(A kép forrása: Wikipedia.org)

Alapgondolatát tekintve az esemény célkitűzése, hogy megértsük: miként viszonyult a polgárosodást megélt ország ahhoz az uralkodóhoz, amely a régi rendből hagyományozódott át, s miként jelent meg a modernitás társadalmában a király tisztelete. Az egyes vallási felekezetek és a nemzetiségek viszonyulását a vallási hagyomány és a történeti emlékezet alakította, de azt mindenkori életvilág kereteihez igazították. Felekezetei keretek között, istentiszteletek tartásával valósult meg a koronázás, az uralkodó születésnapjának megünneplése vagy épp az uralkodóház többi tagjához kapcsolódó események lebonyolítása. A konferencia az utolsó magyar királykoronázás rítusát, percepcióit és kontextusát kívánja megvilágítani több tudományterület szempontjából. A konferencia szervezői forrásfeltárásra épülő alapkutatásokat várnak.

Mindkét konferencia fővédnökségét Habsburg György látja el.

Bővebb információ és a jelentkezési lap innen tölthető le.

Maróti Zsolt Viktor

 

Ezt olvastad?

2023. december 7-én került sor az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen (EKKE) működő parlamentarizmustörténeti (NKFIH OTKA K 134378) kutatócsoport konferenciájára a
Támogasson minket