Egy pápa két élete – Kerekasztal-beszélgetés XVI. Benedek életművéről

A 21. század embere – hacsak nincs nála a bölcsek köve és jelen volt XII. Gergely pápa 1415-ös lemondatásakor – nem tapasztalhatott az életében olyat, hogy egy katolikus egyházfő a halála előtt hagyta el Szent Péter trónusát. XVI. Benedek pápa (1927–2022) pontifikátusának nyolcadik évében, 2013-ban, meggyengült egészségi állapotára hivatkozva mondott le a pápai címről. Ezt követően még közel tíz évig emeritus pápaként működött, miközben egyházfőként utódja az argentin származású Ferenc pápa lett. Az emeritus pápa 95 éves korában, 2022 december 31-én hunyt el.

Egy pápa halála minden esetben nagy érdeklődésre számot tartó esemény mind a köz, mind pedig akár a történelem, akár a római katolikus egyház ügyei iránt érdeklődők számára. Ugyanakkor egy pápai életút vége az esetek túlnyomó többségében az új egyházfő megválasztásának „izgalmait” is magával hozza, így ez idő tájt általában kevesebb figyelem jut a néhai pápa életének és tevékenységének alaposabb kiértékelésére.

A Szent Péter trónján 2013-ban végbement változás azonban lehetőséget biztosít a kutatók számára, hogy egyszerre csak egy eseménnyel, az emeritus pápa halálával, valamint Joseph Ratzinger kettős életművével, főpapi és akadémiai tevékenységével foglalkozhassanak.

Ezzel a céllal gyűltek össze az érdeklődők 2023. január 10-én, öt nappal XVI. Benedek temetését követően a Scruton MCC-be, hogy meghallgassák a Mathias Corvinus Collegium Jogi Iskolája által Az igazság munkatársa: egy egyházvezetői életmű címmel szervezett kerekasztal-beszélgetést. Az esemény beszélgetőtársai három különböző irányból közelítették meg a néhai XVI. Benedek személyét és munkásságát. Gájer László atya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar 2-es számú Keresztény Bölcseleti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára római katolikus papként és teológusként személyes élményei és emlékei mellett leginkább az emeritus pápa teológiai munkásságát, valamint egyházvezetői attribútumait mutatta be.

A kerekasztal résztvevői: balról jobbra Fenyves Krisztián, Érszegi Márk Aurél, Gájer László és Jancsó András. Fotó: Mathias Corvinus Collegium / corvinak.hu

Érszegi Márk Aurél, Magyarország Szentszéki Nagykövetségének korábbi első beosztottja elősorban a pápaválasztás, a lemondás és az emeritus pápaság mint intézmény megjelenése által okozott egyházjogi és diplomáciai helyzeteket elemezte. A beszélgetés harmadik résztvevője, Jancsó András politikai filozófus, doktorandusz, az MCC PhD Program kutatója Joseph Ratzingert mint filozófust, teológust és egyetemi professzort idézte meg a kerekasztal során, miközben természetesen kitért személyes élményeire is. Többek között azt a 2013 tavaszi gimnáziumi történelemórát elevenítette fel a hallgatóság számára, amelyen a pápa lemondásának híre érte. A kerekasztal-beszélgetést Fenyves Krisztián római katolikus teológus, doktorandusz, Magyarország Szentszéki Nagykövetségének korábbi munkatársa, az MCC PhD Program kutatója moderálta.

Érszegi Márk Aurél. Fotó: Mathias Corvinus Collegium / corvinak.hu

A beszélgetés során a meghívottak áttekintették XVI. Benedek életútjának sarokköveit, fiatalkori bajorországi élményeitől kezdve a különböző németországi egyetemek katedráin végzett oktatói tevékenységén át, a püspöki széktől a Hittani Kongregáció prefektusi tisztségéig, majd nyolc évnyi pápaságától egészen az emeritus pápaként végzett tudományos és teológiai tevékenységéig.

A beszélgetés kikerülhetetlen része volt a három 21. századi pápa – Szent II. János Pál, XVI. Benedek, valamint Ferenc – vezetői stílusának, a közvéleményben kialakult képének összevetése is.

Gájer László és Jancsó András. Fotó: Mathias Corvinus Collegium / corvinak.hu

A beszélgetőtársak egyetértettek abban, hogy bár a széles közvélemény hajlamos három, egymástól a végletekig különböző habitusú és stratégiájú egyházfőként bemutatni a jelenlegi pápát és két elődjét, a három életművet tüzetesebben megvizsgálva azonban könnyen fel lehet ismerni az egymásból következő életutakat, irányvonalakat. A szakértők az este folyamán több ponton cáfolták azt a szintén széleskörűen elterjedt nézetet, miszerint XVI. Benedek messzemenőkig maradi, a globalizálódó világ kihívásaira nem reagáló pápa lett volna – elég csak arra a tényre gondolni, hogy XVI. Benedeket már pontifikátusa alatt gyakran a „zöld pápának” nevezték.

A 2022. december 31-én, 96. életévében elhunyt Joseph Ratzinger, azaz XVI. Benedek pápa több emberi életet kitevő akadémiai és főpásztori munkásságának tudományos igényességű feldolgozása természetesen túlmutat egy másfél órás kerekasztal-beszélgetés keretein. A beszélgetőpartnerek a lezárás során fel is hívták a figyelmet arra, hogy az elkövetkező években a tudományos diskurzus homlokterébe kerülhet XVI. Benedek sokszínű, ám mégis egységet alkotó életműve.

Dallman Kristóf

Ezt olvastad?

1989. január 4-en két amerikai F-14 Tomcat vadászrepülőgép lelőtt két líbiai MiG-23 Flogger vadászrepülőgépet. Az esemény diplomáciai és sajtóbotrányt kavart,
Támogasson minket