Hadijátszás és komoly játékok 2021

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (NKE HHK) Hadtörténelmi, Filozófiai és Kultúrtörténeti Tanszéke 2021. október 5-én rendezte meg a Hadijátszás és komoly játékok című konferenciáját, amelynek a Zrínyi Miklós Laktanya és az Egyetemi Campus Díszterme biztosított helyszínt. A fókusz, ahogy azt a rendezvény neve is mutatja, a modern hadijátszás, avagy a wargaming volt. Ez minden szempontból újdonságnak számít, hiszen ebben a témában eddig még nem rendeztek hazánkban konferenciát. A közönség 14 előadót hallgathatott meg, az előadások pedig a modern táblás és számítógépes wargaming játékokról, azok hazai és nemzetközi civil, valamint katonai alkalmazási lehetőségeiről szóltak.

A konferencia meghívója

A konferenciát Dr. Pohl Árpád dandártábornok, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja nyitotta meg. Beszédében kiemelte, hogy már a helyszín is jelképes, hiszen a Campusra száz évvel ezelőtt a Magyar Királyi (Honvéd) Hadiakadémia települt, amely – mint a vezérkari tisztképzés alapintézménye – szintén komoly hadijátékos rendezvények helyszíne volt. Megnyitójában kihangsúlyozta, hogy a komoly játékok alkalmazása és a wargaming egy nagyon is élő dolog, amely éppen a szemünk láttára formálódik. Kiemelte, hogy ebben a folyamatban Magyarország a nemzetközi trendekkel együtt halad, azokhoz számos ponton sikeresen kapcsolódik, ezért tudásunk a témában naprakésznek számít.

Dr. Pohl Árpád dandártábornok, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánjának megnyitó beszéde (fotó: Szilágyi Dénes; forrás: hhk.uni-nke.hu)

A megnyitót követően a délelőtti konferenciaprogram két szekcióra oszlott; mindkettőben három-három előadó számolt be a hazai és nemzetközi irányzatokról, illetve saját kutatásaik eredményéről. Az első blokkban a katonai tervezéshez és elemzéshez használt wargame-ekről hallhattak a nagy számban megjelent résztvevők, akik egészen megtöltötték a nagyméretű Dísztermet (természetesen az érvényben lévő járványügyi szabályokat szem előtt tartva).

Az MH 5. Bocskai István Lövészdandár állományából Nagy Levente őrnagy a hadijátékok fogadtatásáról, a katonai szervezetek ezen irányú igényeiről végzett egy felmérést, ennek eredményeit ismertette a résztvevőkkel. Őt Fábián László alezredes követte az MH Transzformációs Parancsnokságáról, aki a koncepciófejlesztésről tartott a szigorú katonai kereteken messze túlmutató előadást. A szekciót az NKE HHK tanársegédje, Fazekas Ferenc alezredes zárta; prezentációja az átfogó művelettervezéshez kapcsolódó szemléletmódba engedett mélyebb betekintést. A kifejezetten szakmai témákat egy kerekasztal jellegű beszélgetés zárta.

A kávészünet után, a második etapban nemzetközi vizekre eveztünk. Bartók András, az NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának tanársegéde egy erősen biztonságpolitikai jellegű előadásban mutatta be a csendes-óceáni térség nagy és középhatalmainak (Kína, Japán, Tajvan és az Egyesült Államok) hadijátszását, azok jellemzőit és eredményeit.

Nagy Levente őrnagy (MH 5. Bocskai István Lövészdandár) előadása (fotó: Szilágyi Dénes; forrás: hhk.uni-nke.hu)

Ezután inkább az oktatás került a fókuszba; Juhász Tamás százados, az MH Altiszti Akadémia oktató tisztje a hadijátékok hazai és nemzetközi (katonai) felsőoktatási és tisztképzési tapasztalatait vetette össze, amelyből kiderült, hogy a játék alapú tanulás (Game Based Learning) kifejezetten hangsúlyos az NKE Kreatív Tanulási Programjában (KTP) és a HHK oktatási portfóliójában, amely egy előremutató, pozitív trend még a hazai felsőoktatás viszonylatában is. A szekciót a Brüsszelből érkező Hőnich Artúr, a NATO HQ gyakornoka zárta, aki a King’s College London mesterszakos hallgatójaként részt vett a nagy múltú intézmény világviszonylatban is egyedülálló Wargaming Analyst Training Programme-jában.

Az ebédszünetet követően a konferencia első délutáni szekciójában Pogácsás Krisztián őrnagy – aki misszióból, digitálisan kapcsolódott be a konferenciába – beszélt arról, hogyan került kapcsolatba a hobbi hadijátszással. Előadásában több, civil forgalomban is kapható terepasztalos és térképes játékot méltatott (például a Battlefront második világháborús Flames of War-ját, vagy a hidegháborús Team Yankee és a TRL Games Dogs of War játékát), és arról is beszélt, hogy ezek a hobbi játékok hogyan használhatók a katonák számára. A második előadást Balogh János, Magyarország legnagyobb történelmi hadijátékos rendezvényének, a Historikumnak a szervezője tartotta. Előadásában bemutatta a Historikum rendezvénysorozatát, és azt, hogy milyen komoly népszerűségnek örvend a rendezvény a hazai civil hadijátékos körökben.

Pogácsás Krisztián őrnagy előadása, aki misszióból, digitálisan kapcsolódott be a konferenciába (fotó: Harangi-Tóth Zoltán őrnagy, NKE HHK)

A szekció utolsó előadója, Lengyel Ádám a Szegedi Történészhallgatók Egyesületének és a szegedi bölcsészkar Történeti Intézetének közös szervezésében megvalósult három Kutatók Éjszakája eredményeiről számolt be. Előadásában három, az egyesület tagjai által tervezett stratégiai és hadijátékot mutatott be, illetve a hallgatóság megtudhatta tőle, hogy ezek a játékok komoly sikerrel használhatók tudománynépszerűsítésre is. Bár a központi téma a hadijátszás volt, ez a szekció szinte kizárólag (had)történelmi jellegű témákkal foglalkozott, így bátran kijelenthetjük, hogy a konferencia igazán interdiszciplináris megközelítésű rendezvény volt.

A második délutáni szekció is érdekes előadásokat tartogatott a résztvevők számára. Héregi Erika alezredes előadásából a közönség megtudhatta, hogy a még oly távolinak tűnő szakmák, mint a katonai igazgatás területén is használhatók a hadijátékok. Dr. Mitev Ariel Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem habilitált docensének előadásában a frontális oktatást egy frontális, első világháborús támadáshoz hasonlította, s véleménye szerint a hadijátékok segíthetnek a hallgatók ellenállásának „leküzdésében”. Ugyanerre az analógiára építve bemutatta, hogy még az üzleti életben is segíthetnek a sikerek elérésében a wargaminggel megszerezhető képességek, mint például a stratégiai gondolkodás.

Héregi Erika alezredes előadása és a résztvevő közönség (fotó: Harangi-Tóth Zoltán őrnagy, NKE HHK)

Somkuti Bálint előadásában felvázolta a hadijátszás elmúlt évtizedeinek történetét a NATO-ban. Előadásából a közönség többek közt azt is megtudhatta, hogy a modern hadijátszás jellegének kidolgozásában az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok jártak az élen. A szekciót Fa Áprád (MH 5. Bocskai István Lövészdandár) és Czipó Dávid (MH 25. Klapka György Lövészdandár) főhadnagyok előadása zárta. Ők arról számoltak be, hogyan használták szakasz szinten a kisalegység parancsnokok felkészítéséhez és harcászati gyakorlatok végrehajtásához a Combat Mission: Black Sea nevű, civil piacon kapható számítógépes játékot a KFOR misszió során.

A konferencia nézőközönsége (fotó: Szilágyi Dénes; forrás: hhk.uni-nke.hu)

A szervezés az NKE színvonalához méltó módon igen profi volt, az előadók „katonásan” tarották az időt, így komoly csúszás nem alakult ki – úgy véljük, ilyennel nem sokszor találkozhatnak azok, akik rutinos konferenciázók. A szimpózium remek lehetőséget biztosított a hazai civil és katonai hadijátékosok számára egymás megismerésére és a kapcsolatépítésre (amely egyébként a rendezvény egyik dedikált célja is volt), s ezen csak emelt a helyszínválasztás: egy ilyen konferencia talán nem is lehetne jobb helyen az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Karánál. Úgy gondoljuk, hogy az előadók és a hallgatók is sokat tanulhattak a prezentációkból és értékes tapasztalatokkal távozhattak a konferenciáról.

Harangi-Tóth Zoltán őrnagy (NKE HHK) – Lengyel Ádám (SZTE)

Ezt olvastad?

A Sorbonne az 1170-ben létrehozott legrégebbi francia felsőoktatási intézmény, a Párizsi Egyetem egyik kollégiuma volt, amely alapítójáról, Robert de Sorbon
Támogasson minket