Helyi Érték portál – Debrecen új helytörténeti fóruma

A Déri Múzeumban június 24-én adtuk át a nagyközönség számára a Cívisek világa c. új helytörténeti állandó kiállítást a Múzeumok Éjszakája programsorozat keretében. A Nemzeti Kulturális Alap Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégiuma támogatásával létrejött tárlat a város és a régió történetéből mutat be fejezeteket egy-egy aspektusból – egészen a 19. század végéig. Sajnos a felújítás során nem állt módunkban, hogy feldolgozzuk Debrecen 20–21. századi történetét. A témát azonban nem akartuk parlagon hagyni. Nemcsak gyűjteményünk jelentős részének van relevanciája a modern korhoz, hanem látogatói érdeklődés is tapasztalható ennek irányába. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy az online tér felé lépünk, és létrehoztuk a Helyi Érték portált (helyiertek.derimuzeum.hu). Tapasztalataink szerint az utóbbi évtizedekben megerősödött a Debrecen helytörténete iránti érdeklődés. Jól mutatja ezt, hogy számos kötet látott napvilágot a közelmúltban, helytörténeti konferenciákat, várossétákat is sikerrel szerveztek, sőt nemrég podcast is indult, és jól működik tucatnyi kisebb-nagyobb helytörténeti műhely.

A Debreceni cívisházak és lakóik nyomában c. kötet bemutatója a Déri Múzeumban, 2022. szeptemberében. Fotó: Lukács Tihamér
A Debreceni cívisházak és lakóik nyomában c. kötet bemutatója a Déri Múzeumban, 2022. szeptemberében. Fotó: Lukács Tihamér

Az újonnan létrehozott portállal nem ennek szerettünk volna versenytársat állítani, hanem ezeket a műhelyeket kívánjuk becsatornázni, biztosítsunk számukra egy közös platformot. Bízunk benne, hogy kedvező fogadtatásra talál kezdeményezésünk, és kutatók, intézmények felismerik annak jelentőségét, hogy a mindenkit mozgató alapvető cél – megismerni Debrecen és a régió történetét – együttműködésre sarkall. Úgy gondoljuk, hogy a több mint száz éve fennálló városi múzeum tartozik azzal a helytörténeti iránt érdeklődőknek, hogy saját írások révén bemutassa saját gyűjteményét, és teret adjon azoknak a kutatóknak, akik egy-egy résztémába olyan mélyen beleásták már magukat, amire egy muzeológusnak soha nem lenne ideje.

A Cívisporta kiadásában megjelent TROLImázs c. kötet borítója Forrás: https://civisporta.hu/

A portál felépítése egyszerű. A blogszerű szerkezetben olyan főbb kategóriákba sorolva jelennek meg az írások, mint várostörténet, hadtörténet, épülettörténet, nőtörténet stb. Májusi indulásunkkor első lépésben a 2020 során startolt Múzeumi Blog cikkeinek átemelése mellett egy-egy újabb írást is elhelyeztünk kollégáink jóvoltából. Mostantól itt lesznek olvashatóak a Hónap Érme, a Képtörténetek a Fotótárból című sorozatok vonatkozó részei. A múzeumi dolgozók elsősorban tárgyorientált írásokkal készülnek. A reményeink szerint az olyan városi közgyűjtemények, mint a Méliusz Juhász Péter Könyvtár helytörténeti műhelye, a Magyar Nemzet Levéltár Hajdú-Bihar Vármegyei Levéltára, Debreceni Református Kollégium Múzeuma, és a Debreceni Egyetem Történelmi Intézete is saját kollekciójukra építve jelentetnek meg majd írásokat. Fontos, hogy nemcsak közintézmények írásait várjuk, hanem teret kívánunk biztosítani minden független helytörténeti kutatónak és projektnek. Szép számmal vannak jelen a városban ilyen műhelyek, akik közül többen jegyeztek már írást a Honismeret, a Debreceni Szemle és más periodikák hasábjain. Többen közülük évtizedes munkájukkal kiérdemelték a Podmaniczky-díjat is, így bízunk benne, hogy méltónak találják majd kezdeményezésünket.

A Debreceni Egyetem főépületének építése, 1928–1929. Forrás: https://dea.lib.unideb.hu/

Fontos része a portálnak az interakció biztosítása. Lehetőséget teremtettünk a kulturált, nyilvános diskurzusnak, hozzászólások formájában. A fórum látogatói megoszthatnak egymással szöveges észrevételeket, fotókat, linkeket. Közzétettük itt a Múzeum kiadványainak online elérhetőségeit is, és ezt biztosítjuk más műhelyek számára is a Vendégszerzők kiadványai menüpont alatt.

A portál szerkesztőbizottsága Lakner Lajos tudományos igazgatóhelyettes, Korompai Balázs főmuzeológus, történész (Történeti gyűjtemény), Kovács József Dénes főmuzeológus, történész (Iparművészeti gyűjtemény), Ormosi Viktória muzeológus (Történeti és Iparművészeti gyűjtemény), Szabó Anna Viola főmuzeológus, fotótörténész (Fotótár), Váradi Katalin muzeológus, történész (Történeti gyűjtemény), Novák Ádám muzeológus, történész (Numizmatikai gyűjtemény) tagságával állt fel. Munkánkat technikai oldalról a múzeum szervezési osztályának munkatársai segítik.

Terveink között szerepel, hogy rövidtávon új, 20–21. századi helytörténeti kiállítást nyissunk meg a múzeumban. Téma ugyanis van bőven. Ilyen a román megszállás és az első világháborúval sújtott Debrecen eseményei, vagy ugyanennek a városnak két világháború közötti fejlődéstörténete. Az évszázad elején alapították meg korunkra az egyik legnagyobb egyetemmé vált Tisza István Tudományegyetemet. Keveset tudnak arról a ma itt élő polgárok, hogy az újkori tűzvészek mellett a másik legnagyobb városrendező katasztrófa a város 1944-es szövetségesek által véghez vitt bombázása volt. 1956-ban itt lőttek először a tömegbe, s csitultak el leghamarabb a fegyverek a szovjet tankoktól. A rendszerváltástól eltelt évtizedek is számos érdekes epizódót biztosíthat az olvasóknak, látogatóknak.

Az Erkel c. film forgatása Debrecenben. Forrás: Helyi érték portál

Bíztatunk mindenkit, látogasson el már most a Helyi Érték portálra! Elolvashatják például az 1944-es bombázás egy szemtanújának feljegyzéseit, de számos más kérdésre is választ kaphatnak. Hogyan zajlott le az ország első Stadionjának avatása? Vajon ki szerepel a Simonyiról elnevezett Hotel freskóján? Milyen sorsa volt egy patikus könyvtárának? Mikor jártak a betyárok fényképésznél, hol kezdődött a város, mikor járt Erkel Debrecenben? Ki volt a debreceni muzeológiának Dankó Imre és Lovas Márton? Mikor avatták fel a Magyar fájdalom szobrát, és hogyan mutat Debrecen főnixe a kerámiákon?

Novák Ádám
történész-muzeológus – Déri Múzeum
projektvezető – Cívisek világa

A cikket a Déri Múzeum és az Újkor.hu együttműködésében közöljük.

Ezt olvastad?

2024. január 26-án mutatták be az Apple TV+ felületén a Levegő urai (Masters of the Air) című minisorozat első epizódját.
Támogasson minket