Ruscia–Hungaria–Europa – Ünnepi köszöntés Font Márta professzor asszony 70. születésnapja alkalmából

Font Márta, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritája 2022. április 28-án ünnepelte 70. születésnapját. Ennek alkalmából a professzor asszonyt a Pécsi Tudományegyetem (PTE), a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága (MTA PAB), a PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara (PTE BTK), a kar Történettudományi Intézete (PTE BTK TTI), a PTE Tanárképző Központja, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete (ELKH BTK TTI), az Orosz Világ Alapítvány, illetve a PTE BTK Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék vezetői, valamint pályatársai, kollégái és tanítványai köszöntötték.

Font Márta professzor asszony

Bótor Tímea, a délután háziasszonya, elsőként Lénárd Lászlót, az MTA PAB elnökét kérte fel köszöntőre. Az akadémikus-professzor mindenekelőtt az esemény szervezőit méltatta, akik az utolsó pillanatokig sikerrel tartották titokban a köszöntést. Ezt követően megemlékezett arról, hogy mikor ismerte meg professzor asszonyt, továbbá szó esett arról is, hogy milyen benyomásokat szerzett róla a kezdetek során. Lénárd László örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy az ünnepelttel immár háromévtizedes gyümölcsöző munkakapcsolatot ápol. Ezután az ünnepelt munkásságának legfontosabb sarokpontjait villantotta fel, kiemelve a tíz évig tartó dékánságát és méltatva rektorhelyettesi, mentori kiválóságát.

Lénárd László köszöntője közben

A következő felszólaló, Miseta Attila egyetemi tanár, a PTE rektora méltató szavait azzal a gondolattal kezdte, hogy a biológiai kor és az évszámok nem állnak minden esetben összehangban, ahogy azt Font Márta példája is kiválóan illusztrálja. Beszédében a generációk közötti tudásátadás fontosságára hívta fel a figyelmet, hiszen rektori megbízatása során azt tapasztalta, hogy az idősebbek már olyan akadályok feloldásának kulcsát is jól ismerik, amelyek az utánuk jövők számára újdonságként hathatnak. Végül pedig Font Márta közéleti tevékenységét méltatta, amely az egyetem, a város, valamint a szélesebb hazai és nemzetközi szakmai közösség számára egyaránt meghatározó.

Miseta Attila köszöntője közben

A PTE BTK képviseletében Wołosz Robert egyetemi docens, a kar dékánhelyettese mondott köszöntőt. Személyes hangvételű beszédében elsőként Font Mártához fűződő háláját említette. Emellett arról is megemlékezett, hogy a professzor asszony nem csupán – nemzetközi mércével mérve is – magasan jegyzett kutatásokkal tette le a névjegyét, hanem mindezt olyan – a tudományosságot nem sértő – lágy hangnemben tette meg, mellyel méltán vívta ki a szélesebb olvasóközönség érdeklődését.

Wołosz Robert köszöntője közben

A köszöntések sorát Gerner Zsuzsanna egyetemi docens, a pécsi Tanárképző Központ főigazgatója folytatta, melyben olyan szempontok mentén méltatta a professzornőt, amelyre az előtte szólóknak nem volt lehetősége. Gerner főigazgató asszony röviden summázta a pécsi tanárképzés történetét, rávilágítva arra, hogy annak históriája a jelenkorig mintegy összefonódik Font Márta tudományos, valamint szervezeti munkásságával. Külön kiemelte a Tanárképző Központ létrehozásában szerzett elévülhetetlen érdemeit; az intézményt Font Márta 2015 és 2017 között a szervezet első főigazgatójaként vezette. Végül kiemelte, hogy Font tanárnő az élet minden területén sikeres életpályát tudhat magáénak, hiszen Pécs város díszpolgára, házastárs, anya, nagymama, professzor, mentor és tanár.

Gerner Zsuzsanna köszöntője közben

A PTE BTK Történettudományi Intézetének vezetője, Vitári Zsolt egyetemi docens külföldi hivatalos elfoglaltságai okán nem tudott személyesen részt venni az ünnepi eseményen, így Bótor Tímea olvasta fel méltató szavait. Vitári kiemelte Font Márta „pécsiségét” (tüke), majd az ünnepelt kiemelkedő kutatói, tanári és kollegiális érdemeit méltatta. Végül nemzetközi, nemzeti, városi és egyetemi kitüntetéseit ismertette, amelyből a Történettudományi Intézet a fennállása során mindvégig sokat merített.

A közönség

Weisz Boglárka, az ELKH BTK TTI Középkori Osztályának vezetője a professzor asszonyhoz fűződő személyes élményeivel indította köszöntőjét, hiszen első alkalommal egy pécsi egyetemi felvételin találkoztak. Méltatta Font Márta szakmai hídépítő tevékenységét, kiemelte hosszabb távú szakmai együttműködéseit nem csupán a hazai, hanem a nemzetközi szakmai szervezetekkel, továbbá külön figyelmet szentelt a saját, illetve az általa vezetett intézménnyel való kapcsolatára. Végül köszönetet mondott az ünnepeltnek a kutatónők nevében, ugyanis Font professzor asszony és a hozzá hasonló úttörők bemutatták, hogy nők is helytállhatnak vezető pozíciókban, ráadásul ehhez a nőiességüket sem kell feladniuk.

Weisz Boglárka köszöntője közben

Ezt követően Bótor Tímea ismertette az Orosz Világ Alapítvány ügyvezető igazgatója, Kocsin Vlagyimir Vjacseszlávovics köszöntő szavait. A sorok között az alapítványi elnök az ünnepeltnek a két nemzet közötti kapcsolatok fejlesztésében betöltött megkerülhetetlen szerepét emelte ki.

A közönség

A köszöntők hosszú sorát Font Márta tanítványa, a Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék tanszékvezetői székében örököse, Fedeles Tamás egyetemi tanár, rektorhelyettes, az ünnepi alkalom egyik szervezője zárta. Fedeles elsőként a Tanárnő 60. születésnapjára szervezett hasonló eseményt emelte ki, valamint az ünnepelt tanári, mentori, tanszékvezetői munkáját méltatta. Megemlékezett továbbá a professzor asszony vezetésével az 1997-ben megvalósult tübingeni tanulmányi kirándulásról, ami számára meghatározó, részint pályaorientációs hatással bírt. A rektorhelyettes kiemelte továbbá az ünnepeltnek a tudásátadás mellett az utánpótlásképzésben betöltött jelentős szerepét.

Fedeles Tamás köszöntője közben

Ezt követően a Font Márta tiszteletére szerkesztett kötet (Ruscia – Hungaria – Europa. Ünnepi kötet Font Márta professzor asszony 70. születésnapjára) két társszerkesztője, Barabás Gábor és Kiss Gergely röviden bemutatták a művet. Kiss Gergely a névadás körül kialakult dilemmát ismertette, amely végül jól összefoglalta mind a kötet, mind pedig Font Márta tudományos érdeklődésének széles spektrumát. Barabás Gábor a munka kétéves előkészítéséről osztott meg néhány érdekes információt és jókívánságait fejezte ki az ünnepelt felé.

Kiss Gergely (balra) és Barabás Gábor (jobbra) ismerteti az ünnepi kötetet

A ceremónia zárásaként az ünnepelt kapott szót. Font Márta köszönetét fejezte ki a szervezőknek az esemény megvalósításáért, a szerzőknek a kötet színvonalának emeléséért, az esemény vendégeinek az együttlétért. Beszédében a hallgatókkal közös munka fontosságára hívta fel a figyelmet, amiből úgy fogalmazott, hogy „mindig valami plusz sül ki.” Oktatni szerinte úgy lehet és érdemes, ha az ember tanul is közben, s hagyja magát formálni a tanítványai által. E gondolatát a középkori egyetemek óta érvényes universitas-tudattal illusztrálta, hiszen az oktatás legfelső szintje csak úgy működhet jól, ha az oktatók és a hallgatók közösen építik azt. Professzor asszony ígéretet tett arra, hogy addig fog tanítani, ameddig tud és hagyják.

A professzor asszony tiszteletére készült tanulmánykötet: Ruscia – Hungaria – Europa: Ünnepi kötet Font Márta professzor asszony 70. születésnapjára. Szerk. Bagi Dániel – Barabás Gábor – Fedeles TamásKiss Gergely. Pécs, Kronosz Kiadó, 2022. (A kötet teljes terjedelmében elérhető innen, az academia.edu felületéről.)

A születésnapi köszöntő az ünnepelt egészségére történő koccintással zárult az eseménynek helyt adó MTA PAB székházában.

Kovács István

Ezt olvastad?

Negotiating Authority – Models of Governance in Medieval and Early Modern Times címmel izgalmas konferencia zajlott 2022. április 7. és
Támogasson minket