TÉR, ESZKÖZ, GONDOLAT – Az egyéni és közösségi élet perspektívái | Konferenciafelhívás

Az ELTE BTK Kora Újkori Történeti Tanszéke által szervezett konferencia középpontjában a kora újkori ember világképe, élettapasztalata áll: a visszaszoruló, formálódó természet, a folyamatosan változó városi tér, valamint a szellemi megújulás mozgalmai, áramlatai természetszerűleg formáltak a kora újkor emberének identitásán. A korábban egyeduralkodó ciklikus időfelfogás, az „időn kívüli” élmény elkopásával lassan linearitásba fordult. A kommunikáció gyökeresen átalakult, a szertartások és kollektív rituális aktusok mellett felerősödik az írásbeliség szerepe. A kereskedelmi és információs rendszerek robbanásszerű fejlődése kihívások elé állította a kor gazdasági és kulturális intézményeit. A külső kihívások új igényeket támasztottak a fejlődő társadalmakban, új csoportok, másféle közösségek kialakulásához vezettek.

A korszakban mélyreható mentalitásbeli váltás – amelynek hatására nemcsak az egyén világképe, hanem a közösséghez fűződő viszonya is átalakult – jól körvonalazható. E folyamat legkisebb eleme továbbra is az ember, akire egyszerre gyakorol hatást vallási, politikai és gazdasági környezete. A kora újkori ember műveltsége, tudása és anyagi kultúrája az egyén ebben a változásokkal teli időszakban megélt mindennapjairól tájékoztat bennünket.

A 2020. április 29-30-ra tervezett konferenciára olyan előadásokat várnak, melyek arra a kérdésre keresik a választ, hogy miként ragadhatók meg a környezeti, társadalmi és közösségi változások a kora újkor emberének mindennapjaiban. A kora újkorral foglalkozó valamennyi diszciplína doktori kutatóinak 20 perces előadásait az alábbi kérdéskörökben várják a szervezők:

Környezettörténet

 • közösségi reakciók az éghajlati és időjárási változásokra
 • természeti és épített környezet társadalomformáló szerepe
 • kora újkori közösségek környezeti determináltsága

Szellemi környezet

 • vallási változások hétköznapi megtapasztalása, felekezetek egymás mellett létezése, oktatás
  és művelődés a konfesszionalizáció korában
 • vallási változások hatása a hétköznapokra
 • a tudás átadásának formái szóban, írásban és nyomtatásban

Gazdaságtörténet

 • földrajzi felfedezések hatásai, kereskedelmi hálózatok, pénz és árucsere Európában
 • mikro- és makroökonómiai rendszerek hatása
 • egyéni és közösségi lehetőségek a „hagyományos” gazdálkodásban és „modernizálódó”
  árutermelésben, város és vidék kapcsolata

Társadalomtörténet

 • társadalmi struktúra átalakulása, társadalmi intézmények fejlődése
 • köztes társadalmi rétegek („parasztnemesség”, szabad katonaelemek stb.)
 • a hatalom és a társadalom kapcsolata, közösségi és egyéni stratégiák
 • társadalmi mobilitás perspektívái (elitváltások, vidéki és városi elszegényesedés, vándorló
  elemek)

Kultúrtörténet

 • reprezentáció és presztízsfogyasztás
 • propaganda
 • tárgyi kultúra mint történeti forrás
 • kulturális áramlás a vidék és a város között
 • egyéni és csoportos rítusok a kora újkorban.

Az absztraktokat 1500–2000 leütés terjedelemben az eltekonferencia2020@gmail.com e-mail címre várják a szervezők 2019. február 29-ig. A konferencián elhangzott előadásokból kötet készül, melybe a tanulmányok leadási határideje 2020. december 1.

Ezt olvastad?

A koronavírus-járvány továbbterjedése és megállítása érdekében hozott korlátozó intézkedések keretében 2020. március 16-án életbe lépett a tantermen kívüli digitális tanrend
Támogasson minket