Zsakó László (1957-2024) emlékére

Oszd meg másokkal is:

Portré

2024. május 15-én elhunyt Zsakó László magyar programtervező matematikus, informatikus, egyetemi oktató, versenyszervező, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság korábbi alelnöke.

Zsakó László 1957. április 19-én született Székesfehérváron. Az akkori képzési rendnek megfelelően előbb 1979-ben programozó matematikusi főiskolai diplomát szerzett (ma BA-nak mondanánk), majd az ötéves képzés végén, 1981-ben programtervező matematikus diplomát kapott (ez a mai mesterképzésnek felel meg). Ez a diploma feleltethető meg a mai informatikus diplomának. Informatikából 1996-ban megszerezte a PhD fokozatot, majd 2007-ben habilitált matematikából a Debreceni Egyetemen, 2008-ban pedig informatikából az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE). 1978-ban kezdett dolgozni az ELTE-n, először az akkori Numerikus és Gépi Matematikai Tanszéken  programtervező matematikusként, majd tanársegédként, adjunktusként, 1998-tól pedig docensként. 1996-ban lett az Informatikai Szakmódszertani Csoport vezetője, a 2006-os átalakulás óta pedig a Média- és Oktatásinformatikai Tanszék vezetője volt. 2017 óta vezette a Kar Informatika Doktori Iskolája Szakmódszertani Programját.

zsakó
Zsakó László. (Kép forrása: elte.hu)

Sokoldalú szakember volt, és a tudományos közéletben is aktívan részt vett. Munkássága a hazai és a nemzetközi informatikatörténethez jelentős mértékben hozzájárult. Több szakterületen is maradandót alkotott: foglalkozott algoritmusokkal, adatszerkezetekkel, azok tanításával; az informatika alkalmazásának módszertanával, informatika-didaktikával, informatikametodikával, az oktatási programozási nyelvek programozási módszertanával; és kiemelkedő volt a tehetséggondozásban vállalt szerepe. Nem csak egyetemi oktatóként (feladatai a tanárszakosokhoz, az informatikusok bevezető programozás tárgyaihoz, valamint az Informatika Doktori Iskolához kötődtek) és kutatóként működött (mintegy 200 szakcikk és konferencia-előadás szerzője volt, az 1980-as évek óta foglalkozott a személyi számítógépek közoktatásban történő alkalmazási lehetőségeinek kutatásával), de 68 szak- és tankönyv is fűződik a nevéhez, és részt vett a Nemzeti alaptanterv (NAT) és kerettantervek több változatának kidolgozásában.

Képes Gábor, az NJSZT ügyvezetője emlékező soraiban is kiemeli Zsakó tanár úr jelentőségét, akinek köszönhetően taníthatott az ELTE-n informatikatörténetet:

“Halála felmérhetetlen veszteség, hiszen Zsakó tanár úr egy intézmény volt. Intézmény volt az ELTE Informatikai Karán, ahol tanszékvezetőként egy fantasztikus közösséget kovácsolt össze. Intézmény volt a Neumann Társaságban, ahol 40 éven át szolgálta a versenyszervezés, a tehetséggondozás ügyét. Intézmény volt a magyar közoktatásban is, hiszen országszerte tartotta a kapcsolatot Magyarország informatikatanáraival – sok-sok esetben korábbi tanítványaival – akik az NJSZT iskolai és megyei versenyeit, szakköreit szervezték, akik az informatikatanári konferenciák résztvevői voltak. És intézmény volt nemzetközi szinten is, hiszen az informatikai diákolimpiai felkészítők is megismerték a nevét – és a minőségérzékét, teherbírását.”

1985-től szervezte a közép- és általános iskolás diákok informatikai versenyeit: a Nemes Tihamért, a Logot, az Olimpiai Válogatóversenyt, az Informatika Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyt (OKTV), az Izsák Imre Gyula  komplex természettudományi versenyt, és a Neumann János Nemzetközi  Programtermék Versenyt.

2002-ben elindította a Neumann János Tehetséggondozó programot, amely az informatikában tehetséges diákok számára szervezett regionális és országos szakköröket, 2016-tól erre szerveződött az ELTE  Informatikai Kar (IK) Neumann tehetséggondozó köre. 2008-tól nem csak középiskolások, hanem egyetemisták számára is szervezett tehetséggondozó programozási versenyt, amelyre pedig nemzetközi egyetemista versenyek épülnek (IOI –  International Olympiad in Informatics, CEOI – Central European Olympiad  in Informatics), melyekben szintén aktív részt vállalt: 2018-ig 36 olimpián volt csapatvezető, 5  diákolimpiát szervezett Magyarországon, és a szervezőbizottság elnökeként tevékenykedett.

Rangos szakmai bizottságok tagjaként dolgozott a minőségi informatikatanári képzés és szakmai programok megszervezéséért, több hazai és nemzetközi konferencia programbizottságának vagy szervezőbizottságának elnöke, illetve tagja volt. Az ELTE Pedagógusképzési Tanácsának, a Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanácsának, e mellett pedig az MTA Köztestületének tagja volt. A Közép-Európai Informatikai Diákolimpiák szervezőbizottságának elnökeként működött. 1992-től vett részt az informatikatanárok országos konferenciáinak szervezésében (INFO ÉRA, INFO SAVARIA), melyeken évente 6-700 tanár vesz részt. Kezdetektől fogva programbizottsági elnöke volt az „Informatikaoktatás szabályozása és módszertana a közoktatásban” továbbképzéshez kapcsolódó INFODIDACT nemzetközi szakmódszertani konferenciának. 2013-tól a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) alelnöke volt.

Érdemeit számos díjjal, kitüntetéssel ismerték el: megkapta az NJSZT Tarján Díját (1987); a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét (2002);  a nemzetközi diákolimpiai bizottság kitüntetését az informatikai diákolimpiai mozgalomban végzett 20 éves tevékenységért (2009); az ELTE Természettudományi Kar, illetve az ELTE Informatikai Kar kiváló oktatójának választották (2006); továbbá 19-szer miniszterelnöki elismerő oklevélet kapott a tehetséggondozásban végzett munkájáért.

A minuszos.hu – Élet és Informatika blog alapítója, Girnt József így írt Zsakó Lászlóról:

“Zsakó elévülhetetlen érdemeket szerzett a hazai informatika (számítástechnika) tanárképzés elindításában, és folyamatos továbbfejlesztésében. Az általa vezetett csoport, majd Tanszék rakta le a hazai számítástechnika tanárképzés alapjait. Irányításával alakult ki és kezdetektől fogva részt vett az ELTE-n az informatika tanári szak megteremtésében. […] Zsakó óriási energiával, fáradhatatlanul és végtelen szerénységgel építette fel az informatikai tanárképzés és tehetséggondozás hatalmas, összetett rendszerét, amelynek hatása országos szintű. Munkássága volt talán a legjelentősebb tényező abban, hogy az ELTE az informatikai tanárképzés legjelentősebb intézményévé vált.”

Nyugodjon békében!

Apjok Vivien,
Újkor.hu

 

 

Források:

Elhunyt Zsakó László – minuszos.hu

Elhunyt Zsakó László – njszt.hu – Informatikatörténeti Fórum

Képes Gábor: Zsakó tanár úr halálára – njszt.hu

Zsakó László – njszt.hu

Zsakó László (1957-2024) – elte.hu

A borítókép forrása: elte.hu és Wikimedia Commons

 

Ezt olvastad?

2024. április 29-én Kövér György, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja és az ELTE BTK professor emeritusa tartott előadást az
Támogasson minket