Köszöntő gyanánt: érettségi feladatok gyűjteménye (2005–2016)

Az Újkor.hu kezdettől fogva teret adott a történelemtanítással kapcsolatos írásoknak, a megújult oldalon azonban már külön rovat foglalkozik a témával, mivel egy kiemelt figyelmet érdemlő területről van szó. A formálódó koncepció szerint elsősorban az oktatással kapcsolatos aktualitásokra koncentrálunk majd, legyen szó az általános iskolák, a középiskolák vagy a felsőoktatás világáról, szakmai vitákról, nemzetközi trendekről, elméleti kérdésekről vagy gyakorlati megoldásokról.

Reméljük, hogy mind a szakemberek, mind az érdeklődők elégedett, aktív olvasói lesznek az új fórumnak, hiszen az oktatás olyan közös ügy, amely mindenkit érint ugyan, de amelyet nehéz minden részletében átlátni. Portálunk nemcsak a médiában kiemelt témákkal (pl. tanterv-átalakítások, tankönyvpiaci helyzet stb.) kapcsolatban kíván cikkeket közölni, hanem a kevésbé szem előtt lévő aspektusokra rávilágítva finomítani a történelemoktatásról kialakult képet. Terveink szerint ebben elsősorban egyetemi hallgatók, tanárjelöltek, pedagógusok és szakértők lesznek segítségünkre.

Borítók a feladatgyűjteményekhez

Az induló rovattal kiemelt célunk, hogy a gyakorló tanárok számára a napi munkában hasznosítható ötleteket, anyagokat kínáljunk. Első lépésként a kétszintű érettségi vizsga bevezetése és az új szabályozás érvénybe lépése, azaz a 2005 és 2016 közti időszak közép- és emelt szintű feladatsorait teljes mértékben feldolgozó, tematikusan összeszerkesztett feladat- és esszégyűjteményeket osztjuk meg. (A gyűjtemények a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének oldalán megtalálható verzió javított és bővített változatai. Mindkét összeállítás jelen sorok szerzőjének munkája.) Mivel a dokumentumok szerkeszthető formában tartalmazzák a feladatokat, ezért a kollégák egyszerűen alakíthatják őket, de akár a felkészítésben, gyakorlásban alkalmazható komplett segédletként is tekinthetnek rájuk. A munkát könnyíti, hogy a feladatokat kétféle rendszer szerint, korszakonként és egyetemes/magyar felbontásban, illetve középszint/emelt szint és egyetemes/magyar felbontásban is hozzáférhetőek.

A rövid választ igénylő feladatok középszint/emelt szint + egyetemes/magyar felbontásban:

A középszintű feladatlapok I. részének egyetemes történelemre vonatkozó feladatai .doc és .pdf kiterjesztésben.

A középszintű feladatlapok I. részének magyar történelemre vonatkozó feladatai .doc és .pdf kiterjesztésben.

Az emelt szintű feladatlapok I. részének egyetemes történelemre vonatkozó feladatai .doc és .pdf kiterjesztésben.

Az emelt szintű feladatlapok I. részének magyar történelemre vonatkozó feladatai .doc és .pdf kiterjesztésben.

A rövid választ igénylő feladatok korszakonkénti + egyetemes/magyar felbontásban:

Az ókorra vonatkozó feladatok .doc és .pdf  kiterjesztésben.

Az egyetemes középkorra vonatkozó feladatok .doc és .pdf  kiterjesztésben.

A magyar középkorra vonatkozó feladatok .doc és .pdf kiterjesztésben.

Az egyetemes kora újkorra vonatkozó feladatok .doc és .pdf kiterjesztésben.

A magyar kora újkorra vonatkozó feladatok .doc és .pdf kiterjesztésben.

Az egyetemes újkorra vonatkozó feladatok .doc és .pdf kiterjesztésben.

A magyar újkorra vonatkozó feladatok .doc és .pdf kiterjesztésben.

Az egyetemes jelenkorra vonatkozó feladatok I. része (1945 előtt) .doc és .pdf kiterjesztésben.

A magyar jelenkorra vonatkozó feladatok I. része (1945 előtt) .doc és .pdf kiterjesztésben.

Az egyetemes jelenkorra vonatkozó feladatok II. része (1945 után) .doc és .pdf kiterjesztésben.

A magyar jelenkorra vonatkozó feladatok II. része (1945 után) .doc és .pdf kiterjesztésben.

Az egyetemes vonatkozású, társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretekkel kapcsolatos feladatok .doc és .pdf kiterjesztésben.

A magyar vonatkozású, társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretekkel kapcsolatos feladatok .doc és .pdf kiterjesztésben.

A szöveges, kifejtendő feladatok korszakonkénti + egyetemes/magyar felbontásban:

Az ókorra vonatkozó feladatok .doc és .pdf kiterjesztésben.

Az egyetemes középkorra vonatkozó feladatok .doc és .pdf kiterjesztésben.

A magyar középkorra vonatkozó feladatok .doc és .pdf kiterjesztésben.

Az egyetemes kora újkorra vonatkozó feladatok .doc és .pdf kiterjesztésben.

A magyar középkorra vonatkozó feladatok .doc és .pdf kiterjesztésben.

Az egyetemes újkorra vonatkozó feladatok .doc és .pdf kiterjesztésben.

A magyar újkorra vonatkozó feladatok .doc és .pdf kiterjesztésben.

Az egyetemes jelenkorra vonatkozó feladatok I. része (1945 előtt) .doc és .pdf kiterjesztésben.

A magyar jelenkorra vonatkozó feladatok I. része (1945 előtt) .doc és .pdf kiterjesztésben.

Az egyetemes jelenkorra vonatkozó feladatok II. része (1945 után) .doc és .pdf kiterjesztésben.

A magyar jelenkorra vonatkozó feladatok II. része (1945 után) .doc és .pdf kiterjesztésben.

Bár a javítókulcs összeállítása még várat magára, az ellenőrzést megkönnyíti az érettségi feladatokat listázó táblázat, amelynek alapját az ELTE BTK-n működő Tantárgy-pedagógiai Diákkör Történelemtanári Műhelyének hallgatói készítették évekkel ezelőtt.

Az érettségi feladatokat tartalmazó táblázat letölthető innen.

A  hozzájuk készült borítók teszik teljessé: 

Bízunk abban, hogy az Oktatás rovat tartalommal való megtöltésében számíthatunk azoknak a közreműködésére, akik megosztanák bevált segédleteiket, jó gyakorlataikat vagy tapasztalataikat, gondolataikat az oktatással kapcsolatos releváns problémákról!

Fekete Bálint

Ezt olvastad?

Másfél évszázaddal ezelőtt, 1868. október 18-án két hadihajó indult útnak Triesztből Japánba, rangos diplomáciai küldöttséggel a fedélzetén. Mai szemmel nézve