A Belvedere Meridionale első Történész Műhely Hétvégéje

A Belvedere Meridionale Mentor Programja 2022. március 25. és 27. között rendezte meg első Történész Műhely Hétvége nevű programját a Szegedi Akadémiai Bizottság (SZAB) székházában. Az eseményt a bölcsészet- és társadalomtudományokkal foglalkozó hallgatók számára hirdették meg azzal a céllal, hogy a résztvevők megismerjék egymás kutatási területét, illetve a hétvégére meghívott kutatóhelyeket.

Az eseményt Jancsák Csaba (tanszékvezető docens, SZTE JGYPK Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet) nyitotta meg, melyet Szegfű László (nyugalmazott főiskolai tanár, SZTE JGYPK) köszöntője követett, aki a történelemképzés jelentőségét és a történész-utánpótlás fontosságát hangsúlyozta.

A megnyitót követően a Kiss Gábor Ferenc (szakcsoportvezető főiskolai docens, SZTE JGYPK Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet) által moderált szekcióban Földváryné Kiss Réka (elnök, NEB) előadásával kezdődtek meg a szakmai előadások, aki a Nemzeti Emlékezet Bizottságát (NEB) és annak legfrissebb kiadványait mutatta be. Ezt követően Jancsák Csaba az MTA–SZTE Elbeszélt Történelem és Történelemtanítás Kutatócsoport vezetőjeként a történelemtanítás módszertani kérdéseiről beszélt, melynek kapcsán többek között olyan érdekes felméréseket mutatott be, melyekben a diákok és családjaik történelem iránti érdeklődését mérték fel.

Az előadásokat követően a résztvevők két műhelybeszélgetés közül választhattak. Kokas Károly, az SZTE Klebelsberg Könyvtár informatikai és információs főigazgató-helyettese és Palkó Gábor, az ELTE BTK Digitális Bölcsészet Tanszékének vezetője Lengyel Ádám (SZTE Történelemtudományi Doktori Iskola) moderálása mellett a Digitális források – források digitalizálása című témafelvetés kapcsán beszélgettek. Ehhez kapcsolódóan megvitatták a digitális és a digitalizált anyagok közti különbséget, valamint azt is, hogy a kutatók milyen lehetőségekkel élhetnek a különböző digitális megoldásokat tekintve, valamint a digitalizáción belül mely területek lehetnek számukra hasznosak.

A műhelyhétvége összefoglaló videója

Ezzel párhuzamosan az Aktualitások, aktuális trendek a történetírásban című műhelybeszélgetés Dávid Benjámin (SZTE Történelemtudományi Doktori Iskola) moderálása mellett folyt.

A két felkért szakértő, Czeferner Dóra (tudományos segédmunkatárs, ELKH BTK Történettudományi Intézet) és Pap József (tanszékvezető főiskolai tanár, EKKE Új- és Jelenkori Történeti Tanszék) a társadalmi hatások történelemtudományban való megjelenése kapcsán a nőtörténeti kutatások fontosságára és új eredményeire hívták fel a figyelmet.

A beszélgetések összegzését követően a Hági Udvar és Étteremben kötetlenebb hangulatban folyt az esti, Legvidámabb barakk?(!) című kerekasztal, melynek keretében Bank Barbara (bizottsági tag, NEB – témavezető, oktató, PPKE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola), Földváryné Kiss Réka (elnök, NEB), valamint Szakály Sándor (főigazgató, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár) beszélgettek.

A kerekasztal tagjai konklúzióként a Kádár-korszak újraértékelésének és újraírásának fontosságát emelték ki. A kerekasztalt követően a helyszínen további, kötetlen beszélgetésre nyílt lehetőség.

A Történész Műhely Hétvége második napja szintén szakmai előadásokkal kezdődött. Dávid Benjámin szekcióvezetésével elsőként Szakály Sándor mutatta be a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár elindulását és intézményi struktúráját, majd Kiss Gábor Ferenc beszélt a Belvedere Meridionale folyóirat működéséről és a publikációs lehetőségekről.

Rövid szünetet követően két műhelybeszélgetéssel folytatódott a második napi program. Pók Attila (ny. tudományos tanácsadó, ELKH BTK Történettudományi Intézet) és Szőts Zoltán Oszkár (tudományos főmunkatárs, NEB Hivatala) Dávid Benjámin moderálásával a historiográfia módszertani megközelítéseiről beszélgetett, valamint arról, hogy a historiográfiai áttekintés hogyan alakíthatja át az egy-egy korszakról alkotott véleményünket. Ezalatt Lengyel Ádám vezetésével egy Régi korok – Új lehetőségek című párhuzamos műhelybeszélgetés folyt.

Ennek során Fejes János (vallástörténész, esztéta; tudományszervezési referens, PPKE BTK Dékáni Hivatal), Kelemen Zoltán (egyetemi docens, SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék) és Turda Gábor (csoportvezető, Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark) a történettudomány inter- és multidiszciplináris megközelítésének lehetőségeit vitatták meg, melynek kapcsán kitértek az új értelmezések és perspektívák fontosságára is.

A műhelybeszélgetések összegzése és az ebédszünet után folytatódott a program. A Hadtörténet – nem csak csaták című beszélgetésben Harangi-Tóth Zoltán (őrnagy; egyetemi tanársegéd, NKE HHK Hadtörténelmi, Filozófiai és Kultúrtörténeti Tanszék) és Kiss Gábor Ferenc a hadtörténet interdiszciplinaritását, hasznosságát és oktatási lehetőségeit vitatták meg. A Lengyel Ádám moderálása mellett zajló beszélgetésben az is említésre került, hogy az antropológia, a politológia és a szociológia segítségével milyen módszerek segíthetik a hadtörténeti események vizsgálatát.

Mindeközben a Történettudomány és más társadalomtudományok című beszélgetésben Apjok Vivien (egyetemi tanársegéd, SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék) és Hevő Péter (egyetemi adjunktus, ELTE TáTK Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete) – Dávid Benjámin vezetésével – a történettudomány kutatásához kapcsolódó új diszciplínák jelentőségéről beszélgettek.

Az esti program újfent a Hági Udvar és Étteremben folytatódott, majd a vacsorát követően egy újabb kerekasztal-beszélgetésre került sor Lengyel Ádám moderálása mellett Mohács és emlékezete címmel. A Kasza Péter (tanszékvezető egyetemi docens, SZTE BTK Klasszika-filológia és Neolatin Tanszék), Pálfi György (tanszékvezető egyetemi docens, SZTE TTIK Embertani Tanszék) és Papp Sándor (tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék – vezető, SZTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola) részvételével zajló beszélgetés során felmerült a mohácsi tömegsírok feltárása, a csata historiográfiai újraértelmezése, valamint előtérbe kerültek a téma további kutatási lehetőségei is. Az est hátralévő részében további kötetlen beszélgetésre nyílt lehetőség.

A műhelyhétvége utolsó napjának délelőttjén Dávid Benjámin és Lengyel Ádám ismertették az Újkor.hu és a Belvedere Meridionale publikációs lehetőségeit és szabályait, majd megköszönve minden résztvevő együttműködését közösen zárták le az eseményt. Összességében elmondható, hogy a Belvedere Meridionale Mentor Programjának köszönhetően egy tartalmas, szakmailag gyümölcsöző hétvégén vehettünk részt. Reméljük, hogy hagyományteremtő volt ez az első alkalom, és jövőre újra lesz Történész Műhely Hétvége, ezzel biztosítva a történész szakma utánpótlását.

Tímár Csenge Mária

Ezt olvastad?

Négy év után újra várja az érdeklődőket a Kárpát-medencei Fiatal Magyar Történészek Tábora! A Belvedere Meridionale Alapítvány hagyományos nyári eseménye
Támogasson minket