Emléknap, tematikus projekt távoktatásban

A távolléti oktatás helyzetében történelemtanárként nem kell lemondanunk a tervezett tematikus projektek megvalósításáról vagy a történelmi évfordulók, megemlékezések megszervezéséről, lebonyolításáról. Sőt, bizonyos szempontból egyszerűbb, egyértelműbb a dolgunk, és a produktum is maradandóbb!

Az alábbiakban egy Excel táblázatot mutatok be, amelynek online (Google Sheet) használatával – a diákokkal kialakított kapcsolattartási felületre csatornázva azt – gördülékenyen megvalósíthatjuk projektünket. Ezt a táblázatot a holokauszt áldozatainak emléknapja alkalmából elkészítendő videó kivitelezéséhez hoztam létre, és egy gimnáziumi 10.-es osztályban használtam, de bármely témában, bármely gimnáziumi évfolyamon javaslom.

Jelen esetben az általánosan használt táblázat mellett közzéteszek egy konkrét példát, ami alapanyagként szolgálhat a trianoni békeszerződés 100. évfordulójához kapcsolódó megemlékezéshez.

Előkészületek

A projekt megvalósításához a következő online felületekre van szükségünk:

 1. Tetszőleges, bejáratott kapcsolattartási felület a tanulókkal (pl. email lista / Google Groups / Google Classroom / Teams stb.)
 2. Google Sheet (Táblázat), amelyet szerkesztésre megosztunk a diákokkal is („Can edit” funkció beállítása)
 3. Fájlok tárolására alkalmas felület (pl. Google Drive mappa), ahová a tanulók a gyűjtött anyagaikat feltölthetik

Egy, a témáról és a feladatról szóló tájékoztatás (1.) és a táblázat (2.), valamint az online fájl-gyűjtő felület (3.) megosztása után a táblázat folyamatos tanulmányozásának segítségével a tanulók képesek az önálló (csoportos) munkára. Tanári szempontból ez azért előnyös, mert nem kell újabb és újabb üzeneteket küldeni a tanulócsoportnak az aktuálisan következő feladatról, legfeljebb emlékeztetőket a táblázat adott részére való utalással. A diákok szempontjából pedig hasznos, hogy egyből átlátják az egész munkafolyamatot, így számukra is tervezhetőbbek a feladatok.

A táblázat

A következőkben a táblázat – és ez által a projektszervezés, illetve a projekt tartalmának – variációs lehetőségeit mutatom be. Elsőként a táblázat egészéről, majd a legfontosabb cellákról (OSZLOP[-OK]SOR[-OK] elnevezéssel, pl. A2, A8-M8, A20-A24) lesz szó.

A táblázat egésze: A táblázat szabadon formázható, új sorok és oszlopok beszúrhatók, meglévők törölhetők, átírhatók igény szerint. Arra kell figyelnünk, hogy változtatás esetén a táblázat belső utalásait frissítsük! (Pl. formázásra utalás: B2-M2; konkrét cellákra utalás: B4-K4.) A tanár által konkrétumokkal helyettesítendő szövegrészeket kurziváltam, a számokat x-szel és y-nal jelöltem

A1-M1: (Részben) el is hagyható, címsorral kicserélhető. A tartalmát érdemes az első, projektindító üzenetben (is) megfogalmazni a tanulók számára.

A2-M2: Elhagyható, de segíti a tájékozódást, illetve a cellák típusainak tudatosítását a diákok számára.

B4-K4: Rendkívül fontos a tennnivalók lépéseinek rövid, tömör megfogalmazása (kifejtése esetleg más cellákban, ld. M4-O4). Az egyes lépések igény szerint elhagyhatók, átalakíthatók vagy opcionálissá tehetők.

L4: A mintában szereplő lépések és követelmények (gyűjtendő források mennyisége) esetében a projekt az indítástól számítva 5—7 munkanapon belül megvalósítható. A határidők alakításának javasolt menete a következő:

 • 1., 2.: A projektindító üzenet kiküldése után min. 24 óra;
 • 3.: A 2. lépés után min. 3 munkanap;
 • 4., 5., 6.: A 3. lépés után min. 24 óra;
 • 7.: Az 5. lépés után min. 24 óra.

A6-L6: A csoportok szerveződésének alapja. A témák helyett a feldolgozás módja, a keresendő forrástípus vagy a diákok különböző adottságai, lehetőségei is képezhetik a csoportbeosztás kategóriáit.

M6-M7: Nem muszáj felkínálnunk a lehetőséget. Tanulói lehetőségek (pl. videószerkesztő program) híján megcsinálhatjuk mi magunk is. Az is lehetséges, hogy a produktum nem mozgókép lesz, hanem egy .pdf formátumú digitális füzet. Ez esetben a gyűjtött forrástípusok lehetőségei értelemszerűen szűkülnek, illetve a forgatókönyv megírására nincs szükség, az összeszerkesztésre azonban hasonló módon felkérhetünk tanuló(ka)t.

(Forrás: fortepan.hu)

C7-D7: A konkrét minta, a trianoni megemlékezés esetén felmerülhet az első téma kettébontása egyetemes és magyar történeti kontextusra. A táblázatban levő verziót a problémaközpontú megközelítés, a békekötés és tartalmának kiemelése, a kettébontott verziót a kontextualizálás hangsúlya és a források (ld. C18-D18) egyenletesebb eloszlása, a lényegkiemelés feladatának megkönnyítése indokolhatja.

A8-M8: Ha tanári részről szeretnénk beosztani az egyes csoportokat, nem kell felkínálnunk a jelentkezés lehetőségét.

A9-M9: Osztálylétszám függvényében, illetve az egyes témák hangsúlyossága / csoportfeladatok nagysága szerint változhat.

A16-L16: Összevonható a „Tennivalók” lépéseivel, az ottani 3. pont alá beilleszthető. Itteni, későbbi szerepeltetését az indokolja, hogy a táblázatban közvetlenül ez után következnek az anyaggyűjtésre vonatkozó követelmények és feladatok.

A17-L17, A18-L18: Elhagyható, de igény esetén tovább is bővíthető, forrástípusonként (pl. online / offline; audiovizuális / szöveges) tovább kategorizálható.

A19-L19, A32-L32: A megalkotni kívánt produktum fényében módosítható. Az egyes csoportok számára eltérő követelmények is előírhatók.

A20-A24: Fontos felhívni a diákok figyelmét erre, a produktum ugyanis várhatóan nagy közönség elé fog kerülni.

A20, A22, A24, B25, B27, B29: Felhívhatjuk a tanulók figyelmét arra, hogy egy videón belül a hangzó szöveg (A22, A24; B27, B29) jellegénél fogva kiemelődik, a néző figyelmét jobban megragadja. Ennek fényében javasolhatjuk vagy előírhatjuk, hogy mely csoportok éljenek / ne éljenek ezzel a forrástípussal, de szempont lehet az egységesség is.

A25-A29: A személyes források felhasználása különösen egyedivé teszi a produktumot. Alkalmazásának lehetősége az témától és a tanulócsoport adottságaitól függ. Aktuális vagy 20. századi történelmi témák esetében kifejezetten szerencsés biztatni a diákokat, hogy beszélgessenek nagyszüleikkel, szüleikkel. (A trianoni megemlékezés kapcsán szóba jöhetnek határon túli ismerősök, vagy olyan rokonok, akiknek ősei a békeszerződést követően menekültek a mai Magyarország területére.)

B22, B23, B24, B27, B28, B29: Nem audiovizuális produktum esetében elhagyandó.

Az üres mintatáblázat letölthető innen.

A trianoni békeszerződés emléknapjához készült, ütemezett táblázat letölthető innen.

Utómunkálatok

A projekt kivitelezése nem kíván sok tanári közreműködést, legfeljebb a határidőt be nem tartók emlékeztetése, illetve aktuális változások közzététele jelenthet feladatot. A beérkezett anyagokat azonban fontos ellenőriznünk, értékelnünk, illetve az iskola közössége számára való megosztás – vagy ennek megszervezése – is tanári feladat.

Javítás: Az online fájl-gyűjtő felületen megosztott anyagokat ellenőrizzük, javítjuk, vagy felhívjuk a tanulók figyelmét a szükséges javításokra. Különösen fontos a forrásmegjelölések meglétének ellenőrzése, illetve az írott formában levő szöveg nyelvhelyességének és stilisztikai korrektségének lektorálása. Mindezt azelőtt fontos elvégezni, mielőtt a (videó-)szerkesztő csapat letölti a nyers fájlokat és elkezdi a munkát.

Közzététel: Felvesszük a kapcsolatot az iskola vezetőségével vagy az illetékes kollégával vagy technikai dolgozóval, és egyeztetjük a videó közösséggel való megosztásának praktikus részleteit.

Értékelés: Fontos a szöveges visszajelzés az egyének és a csoportok számára, már a projektmunka közben is. Ugyanakkor a szummatív értékelési formát sem kell elvetnünk. Lehetséges pontozási rendszer a következő:

 1. Jelentkezési határidő betartása: 1 pont;
 2. Anyaggyűjtés és -feltöltés határidejének betartása: 2 pont;
 3. Gyűjtött források darabszámára vonatkozó követelmény betartása: 2 pont;
 4. Forrásmegjelölések, hivatkozások betartása: 2 pont;
 5. Táblázat (források darabszáma; forgatókönyv) kitöltése: 2 pont;
 6. Egyéni visszajelzés csoporton belül vállalt szerepről: 1 pont.

Ilyenformán a b)—e) elemekre a csoport minden tagja azonos pontot kap, az a) és f) elemekre pedig egyéni tevékenységének megfelelő pontot. A pontokat érdemjegyre is válthatjuk, vagy több más, pontot érő feladat mellé beépíthetjük.

*

A projektszervezés fent bemutatott módját nem kizárólag a távoktatás speciális – és ideiglenes – rendszerében lehet használni. A későbbiekben, a normál tanítási rend visszaállása után is alkalmazhatjuk bármilyen digitális (audiovizuális) produktum megvalósítása érdekében.

 

D. Mohay Borbála

 

A cikk az Újkor.hu és az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium közötti együttműködés keretében született.

Ezt olvastad?

Itt következő írásomban egy 2021 május-júniusában a nemzeti összetartozás napja alkalmából elkészített hagyományos, tehát nem online faliújság elkészítésének elméleti megfontolásait,
Támogasson minket