Magyarország a kora újkorban – témafeldolgozás hatodik évfolyamon

Írásom célja egyrészt az, hogy a Magyarország a kora újkorban téma kapcsán megmutassam tanítványaim kreativitását, másrészt pedig az, hogy az ismertetett példák alapján inspiráljam a kollégákat: bátran lépjünk ki a megszokottból, a rutinból, hiszen az ötletes feladatok, a kreatívan elkészített produktumok, a megvalósítást segítő konzultáció, végül pedig a pozitív megerősítések révén sikerélményhez juthat tanuló, pedagógus egyaránt.

A tanórai és a tanórán kívüli tevékenységek összehangolása megkönnyítheti a tanulók számára a tananyag elsajátítását. Ez esetünkben mindig oly módon történik, hogy a tanulók az órán megszerzett ismereteiket tanórán kívül különböző differenciált, kreatív, játékos és tevékenykedtető feladatok megoldásával mélyítik el. Fontos, hogy olyan feladatokat kapjanak, melyek önálló ismeretszerzésre buzdítanak, élményekhez juttatják őket, ugyanakkor értékelhetők is.

Az itt ismertetett eljáráshoz hasonlóan a „Magyarország a kora újkorban” c. fejezet feldolgozása során (az OFI Újgenerációs tankönyve alapján) ismét megvalósult az elmélet és a gyakorlat egysége: a kínált feladatok közül minden tanuló legalább három különböző jellegűt választott, és látványos, igényes produktumokat készített. Mivel hatodikos -12 éves- gyerekekről beszélünk, ezért életkori sajátosságaiknak, érdeklődésüknek, személyiségüknek, képességüknek megfelelő feladatokat kaptak: ezek elkészítése során játszottak, kutattak, alkottak és szaktárgyi ismeretekkel gazdagodtak.

A tanulók teljesítményének értékelése az elkészített feladatok ismertetése és a tanulói-tanári értékelés-önértékelést követően történt. Az értékelés szempontjai lényegében megegyeztek az itt találhatókkal.

A tanulási-tanítási folyamat sikeréhez, a megfelelő színvonalú munkák létrejöttéhez a tanulókkal folytatott folyamatos egyeztetésen kívül a szülők támogatása is hozzájárult. Hangsúlyozom, hogy bár a feladatok elkészítése során elvárás a folyamatos konzultáció, előfordulhat, hogy ennek hiánya miatt olykor be-becsúszik egy-egy tartalmi és /vagy formai hiba a beadott munkákba.

Végül megjegyzem, hogy ennek a tanévnek a végén a „Gárdonyi és az egri hősök nyomában” c. projekt keretében -szintén tanórán kívüli tevékenységként- részt vettünk a Heves Megyei Levéltár levéltárpedagógiai foglalkozásán. A diákok tanulmányozták többek között Dobó István végrendeletének hiteles másolatát, megtekintettek egy 1548-1550 közötti várszámadás-másolatot, mely az egri püspökség és az egri vár bevételeiről készült, illetve I. Ahmed 1609-ben keletkezett eredeti szultáni levelét is, melyben adófizetésre szólítja fel Gyöngyös lakóit. A foglakozás nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a tanulók a témában addig megszerzett ismeretei helytörténeti tudnivalókkal, érdekességekkel gazdagodjanak.

 

A „Magyarország a kora újkorban” c. fejezet feldolgozását segítő feladatsor:

 

 1. Bújjatok a török bőrébe, gondolkodjatok az ő fejükkel! Tervezzétek meg a cselt, mellyel beveszitek Budát! Kik a szereplők, mit mondanak? Írjátok meg a párbeszédet, majd készítsetek videófelvételt, ügyeljetek a jelmezekre! (2-3 fő)

 2. Készíts plakátot a három részre szakadt országról!

 3. Legyél kreatív! Készítsd el Bornemissza Gergely tüzes kerekét! Vedd fel videóra működés közben!

 4. Tanuld meg és történelemórán mondd el Dobó István esküjét! (Gárdonyi Géza: Egri csillagok)

 5. Mutasd be Dobó István életét egy interaktív képen! (genial.ly)

 6. Mutasd be Eger török-kori építészeti emlékeit! Tetszőleges technikával készíts el egyet közülük! Ajánlott forma: ppt/makett

 7. Készítsd el tetszőleges technikával az egri vár makettjét! (Gárdonyi Géza: Egri csillagok)

 8. 1552 és 1566 között krónikásként ellátogattál a végvárakba. Írj rövid beszámolót a látottakról! Ajánlott forma: ppt/kézzel írt napló.

 9. Készíts rövid ppt-t Károli Gáspár és Pázmány Péter tevékenységéről!

 10. Mutasd be a vizsolyi bibliát! Ajánlott forma: ppt

 11. Készítsetek online társasjátékot az Erdélyi fejedelemségről a tanultak felhasználásával! A genial.ly felületet használjátok, itt találtok sablonokat is. (2-3 fő részére. Megmutatom a felület működését.) „Élesben” kipróbáljuk!

 12. Mutasd be Zrínyi Ilona életét! Ajánlott forma: plakát/ppt. Egy saját készítésű totóval ellenőrizd a társaid tudását!

 13. Hogyan néz ki ma Munkács, Sárospatak, Szerencs vára? Tegyünk virtuális utazást a poly.google.com segítségével! (Ez az oldal mára megszűnt.)

 14. Mutasd be a társaidnak II. Rákóczi Ferenc életének fontosabb mozzanatait képregény formájában! Kézzel rajzolt és digitális is lehet!

 15. Írj levelet XIV. Lajosnak II. Rákóczi Ferenc nevében! Ajánlott forma: levél (kézzel/számítógéppel)

 16. Készítsd el egy általad választott, de a korszakhoz kapcsolódó személy portréjának másolatát! (pl. II. Rákóczi Ferenc – Mányoki Ádám festménye alapján.)

 17. Készítsd el vékony fémlemezre Rákóczi pénzét, a libertást!

 18. Tetszőleges technikával készítsd el Rákóczi zászlaját!

 19. Ismertesd rövid ppt-ben Hadik András katonai tevékenységét, különös tekintettel Berlin megtámadására! Rejtvényt, fejtörőt is készíts hozzá!

 20. Nyomozd ki II. József és Eger kapcsolatát! Ajánlott forma: ppt

 21. Mutass be Eger barokk építészeti emlékei közül néhányat (3-4 db)! Olyanokat válassz, amiket osztálytársaid is ismerhetnek. Ajánlott forma: ppt, esetleg saját készítésű rajzok plakáton/kis füzetben. (egyéni/páros munka)

 22. Barokk fodrászszalon – mutasd be a barokk női és férfi frizurákat! Ajánlott forma: ppt letöltött képekkel, esetleg saját fotókkal. (egyéni/páros munka)

 23. Készíts divatlapot! Mutasd be a barokk női és férfi öltözeteit! Ajánlott forma: ppt saját fotókkal, esetleg letöltött képekkel. (egyéni/páros munka)

 24. Legyél Te is nyelvújító! Alkoss nyelvi rejtvényeket a „nyaktekerészeti mellfekvenc” (= nyakkendő) mintájára! Illusztráld is! Ajánlott forma: saját készítésű füzet/ ppt

 25. Készítsetek kártyajátékot a korszak híres személyiségeiről! Az egyik kártyán az arckép, a párján pedig a személyhez kapcsolódó esemény/tevékenység szerepeljen. (2 fő) Kipróbáljuk!

 26. Készítsetek képzeletbeli interjút a Wesselényi-féle összeesküvés szereplőivel! Hangfájlként rögzítsétek! (3-4 fő)

 27. Készíts filmajánlót a korszakra vonatkozó filmekből (pl. A koppányi aga testamentuma, A Tenkes kapitánya)! Ajánlott forma: kis füzet, rajzokkal, képekkel.

 28. Nézz utána! Milyen ételeket fogyasztottak ebben a korban? Ajánlott forma: ppt, esetleg ételkóstoló!

 29. Induljon a mémgyár! Legyél kreatív, készíts mémeket!

Jó munkát!

Hunyadi-Buzás Éva

***

Ízelítő a tanulók munkáiból:

Bornemissza Gergely tüzes kereke(1.)
Bornemissza Gergely tüzes kereke (2. – videón is)
Bornemissza Gergely tüzes kereke (3. – videón is)
A Dobó István életéről készített interaktív kép itt található
Török-kori építészeti emlékek Egerben

Minaret – makettek (videón is)

Az egri vár makettje (1.)
Az egri vár makettje (2.)
Az egri vár makettje (3.)

 

Az egri vár alaprajza Minecraftban
Egy krónikás beszámolója a végvári életről – borító
Egy krónikás beszámolója a végvári életről

A Zrínyi Ilona életéhez kapcsolódó totó
II. Rákóczi Ferenc élete képregényben
„Képzelt levél” XIV. Lajosnak
Zrínyi Ilona portréjának másolata

… a többi elkészült alkotás pedig itt található, egy digitális könyvbe rendezve

Libertások fémlemezből

 

Rákóczi zászlaja (1.)
Rákóczi zászlaja (2.)
II. József és Eger kapcsolata – részlet a ppt-ből
Eger barokk építészeti emlékei – a Minorita templom
Nyelvújítók mini szótára
Kártyajáték a kor híres személyiségeiről – kézzel készült…
… és a digitális változat

Néhány mém:

 

 

 

 

Ezt olvastad?

Mint előző projektjeinkben legtöbbször (a projektmódszerről általában, ill. a mi olvasatunkban, valamint  a megvalósítás menetéről korábbi cikkeinkben már írtunk, témaválasztásunk
Támogasson minket