Heti ajánló 2017/47.

Oszd meg másokkal is:

Aktuális

Magyar őstörténet, Mária Terézia, Arany János, Széchényi Ferenc, a világháborúk kora és a Rákosi-korszak a középpontban ezen a héten.

Heti ajánlónk eseménynaptárunk alapján.

Hétfőn, november 20-án 9.00 órától Nyíregyházán a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Múltról mindenkinek című rendezvénysorozatának következő alkalmával Dr. Nagy Ferenc (1944-2016) egykori levéltár-igazgatójára emlékezik. (Bővebben.)

15.00 órakor Budapesten mutatja be a Magyar Nemzeti Levéltár Dósa Elek: Marosszék 1848 – 1849 című kötetét. A könyvbemutatón köszöntőt mond L. Balogh Béni, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának tudományos titkára és Hermann RóbertHM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese. A kötetet Kedves Gyula, az Országgyűlési Múzeum vezetője mutatja be. (Bővebben.)

18.00 órakor Pozsonyban mutatják be a Pozsonyi Magyar Intézetben Kacsinecz KrisztiánBatka, a pozsonyi muzsikamester című kötetét a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás szervezésében. A könyvet Macsicza Emőke mutatja be. (Bővebben.)

Kedden, november 21-én 10.00 órakor kezdődik a „Hajthatatlanul vallott elvekkel áll a bírósággal szemben” Adalékok az 1956-os forradalom vidéki eseményeinek kutatásához címmel, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara együttműködésével megrendezésre kerülő konferencia és díjátadó ünnepség. (Bővebben.)

17.00 órakor mutatják be a finn államiság centenáriuma alkalmából Antti Tuuri az Athenaeum Kiadónál megjelent A téli háború című könyvét a Magvető Caféban. A könyvbemutatót Osmo Wilkuna dokumentumfilmjének vetítése előzi meg a SISU önkéntes zászlóalj történetéről, majd kerekasztal-beszélgetés követi a regényről és finn-orosz történelmi konfliktusokról. Meghívott résztvevők: Bereczki András történész, Huotari Olga műfordító, Sz. Bíró Zoltán történész, Petri Tuomi-Niklua a Finn Köztársaság Magyarországra akkreditált nagykövete. (Bővebben.)

18.00 órakor kezdődik a Kubinyi András Történész Műhely – PPKE BTK második alkalommal megszervezett Egyháztörténeti Klubja, amely során most a piaristák történetével ismerkedhetnek meg közelebbről az érdeklődők Koltai András segítségével, aki a Piarista Levéltár munkatársaként a téma elismert kutatója. (Bővebben.)

Szerdán, november 22-én 9.30-kor kezdődik Budapesten a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, a PTE BTK Újkortörténeti Tanszék, a Magyar 18. század-kutató Társaság és „A magyarországi rendiség politikai kultúrája” kutatócsoport közösen szervezésében megvalósuló “Államférfiak Mária Terézia szolgálatában” című műhelykonferencia. A konferenciával Mária Terézia királynő születésének 300. évfordulójára, illetőleg egyidejűleg Klimo György pécsi püspök halálának 240. évfordulójára emlékeznek. A konferencia célja, hogy a királynő uralkodásának eredményeit ezúttal személyes kapcsolatokon keresztül mutassa be: a családtagjaihoz, egyes hivatalnokokhoz, jelentős személyiségekhez, valamint Klimo György pécsi püspökhöz fűződő kapcsolatának segítségével. A személyes kapcsolatokon keresztül megismerhetjük a királynő különleges egyéniségét és az egyes szakértő államférfiak politikai szerepét, valamint a Magyar Királyság egykorú jelentőségét is. (Bővebben.)

10.00 órakor kezdődik az I. Tóth Zoltán Kör 2011 óta hagyományosan megrendezésre kerülő Paletta diákkonferenciája, Konfliktusok címmel az ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtárában. Három szekcióban összesen tizenkét előadást hallgathatnak meg sz érdeklődők Szulejmán hadinaplóitól az 1930. évi brazíliai forradalomig. (Bővebben.)

11.00 órakor Kiss László muzeológus tart előadást A haditengerészeti repülés kezdetei címmel a Közlekedési Múzeum Műszaki Tanulmánytárában. Az előadás a haditengerészeti repülés első évtizedét mutatja be. (Bővebben.)

15.00 órától a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat szervezésében tart szakvezetést a Magyar Nemzeti Galéria „A Teremtő Lángész”– Egy kultuszkép története című, Madarász Viktor halálának százéves évfordulójára rendezett kamarakiállításán Krasznai Réka, a kiállítás kurátora. (Bővebben.)

16.30-tól tartja meg az MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára idei utolsó Levéltári estjét. A mostani eseményen Cseh Dániel Demokratikus önszerveződés vagy presztalinizáció? Jászberény az átmenet éveiben (1944-1949) címmel tart előadást. (Bővebben.)

17.00 órakor kezdődik a Matrakçı Nasuh, a 16. század géniusza című kiállítás ünnepélyes megnyitója a Magyar Nemzeti Múzeumban. A kiállítás az Isztambuli Interkulturális Művészeti Párbeszéd Egyesület rendezésében és a Török Köztársasági Elnöki Hivatal védnöksége alatt valósult meg. (Bővebben.)

17.30-tól kerül sor a Politikatörténeti Intézet Anno Filmklubjának idei negyedik vetítésére: Kapitalizmus, iparosodás, „elidegenedés” címmel, ahol ezúttal Charlie Chaplin: Modern idők (1936) című vígjátékát nézhetik meg az érdeklődők. A vetítést most is beszélgetés követi, amelynek meghívott vendége Földes György történész. (Bővebben.)

17.30-tól a Magyar Tudomány Ünnepe keretében az MTA Filmklub az Akadémián programsorozatának folytatásaként mutatják be az Őseink nyomában a Dél-Urál vidékén (2015) című dokumentumfilmet. A Czigóth Sándor által készített film a 2015-ös 3. Orosz–Magyar Uráli Régészeti Expedíciót kíséri végig. A vetítést kerekasztal-beszélgetés követi, amelynek meghívott vendégei: Türk Attila régész, expedícióvezető (PPKE BTK Magyar Őstörténeti és Honfoglalás Kori Régészeti Tanszék), Klima László nyelvész-történész (ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet), Mende Balázs Gusztáv antropológus (MTA BTK Régészeti Intézet), Sudár Balázs történész (MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport), Czigóth Sándor filmrendező. A program során a helyszínen megtekinthetők lesznek a 2017 szeptemberében feltárt legújabb Pest megyei honfoglalás kori temetők kiemelkedő leletei is. (Bővebben.)

Csütörtökön, november 23-án kezdődik az Országos Széchényi Könyvtár  hagyományos kétnapos tudományos ülésszaka, amely idén az Arany János-bicentenáriumhoz és a könyvtár alapításának 215. évfordulójához kapcsolódik. A tudományos ülésszak felkért plenáris előadói: Dávidházi Péter, Szörényi László és Praznovszky Mihály irodalomtörténészek, valamint Miskolczy Ambrus történész. Előadásaik mellett a könyvtár kutatói és szakemberei mutatják be kutatási eredményeiket. November 24-én, délelőtt a könyvtáralapító gróf Széchényi Ferenc kortársaihoz való viszonya, mecénási működése és gyűjteményei különböző szempontú vizsgálatai kerülnek az előadások középpontjába. (Bővebben.)

9.00 órától az MTA Könyvtár és Információs Központ és a Kossuth Kiadó szervezésében konferenciával és panelbeszélgetéssel egybekötve kerül bemutatásra a neves közgazdász Anthony B. Atkinson (1949–2017) Egyenlőtlenség – Mit tehetünk ellene? című könyve. Az eseményt Kocsis András Sándor, a Kossuth Kiadó elnök-vezérigazgatója nyitja meg, majd előadások következnek. A felkért előadók: Felcsuti Péter, bankszakember, a könyv fordítója, Ferge Zsuzsa, szociálpolitikus, az MTA rendes tagja, Tóth István György, a TÁRKI vezérigazgatója, Molnár György, a Közgazdaságtudományi Intézet főmunkatársa, Misetics Bálint, szociálpolitikus és Scharle Ágota, közgazdász, a Budapest Intézet vezető kutatója. Az esemény moderatora László Ágnes, a Kossuth Kiadó kommunikációs vezetője. (Bővebben.)

10.00 órától Budapest Főváros Levéltára és a Magyar Levéltárosok Egyesülete Beszámolók a németországi, ausztriai és oroszországi tanulmányutakról, kutatásokról címmel tart szakmai napot. (Bővebben.)

Pénteken, november 24-én kezdődik a Miszla Art Kulturális Központ és Alkotóház szervezésében a GALÍCIAI ANZIX – Hétköznapi sorsok az első világháborúban című kétnapos első világháborús konferencia és kiállítás. “A Nagy Háború számos érdekes életpályát, életsorsot formált át. Nem csak a katonai elit, hanem a besorozott polgárság és parasztság is kivette a részét a harcokból, és ezzel akaratlanul is hozzáadott valamit az első világháború történetéhez. A katonák számos emlékanyaggal, jó és rossz élményekkel tértek vissza a frontról. A konferencia és a kiállítás ezekről a hétköznapi hősökről emlékezik meg.” (Bővebben.)

9:30-kor kezdődik az Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága “Sztálin árnyékában – A szovjet modell exportja Kelet-Közép-Európába” című nemzetközi konferenciája az Országház Felsőházi üléstermében.

A sokrétű konferencia előadói lesznek: Mitrovits Miklós, Tatjana Viktorovna Volokityina, Mark Kramer, Palasik Mária, Maciej Korkuć, Jiři Kocian, Marcin Zaremba, Ö. Kovács József, Jiří Pernes, Stefano Bottoni és Vukman Péter. A szekciók vezetői: Földváryné Kiss Réka, Cseh Gergő Bendegúz, Varga Zsuzsanna. (Bővebben.)

Az Országgyűlés Hivatala a konferencia felvezetőjeként egyedi programlehetőséget kínált a sajtó képviselőinek, lehetőséget adva arra, hogy a résztvevők szakmai vezetés mellett megismerhessék a Parlament épületének koalíciós és Rákosi-korszakbéli történetét, amelyről Teleki András számolt be az Újkor.hu-n.

10.00 órakor kezdődik az egri Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Intézetének Digitalizáció a történelemtudományban kutatócsoportjának a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett workshopja Hagyományos források, új megközelítések – A digitalizáció kínálta lehetőségek a történeti kutatásokban címmel. (Bővebben.)

11.00 órakor mutatják be a nemrég megjelent “Magyarország Régészeti topográfiája – Múlt, jelen, jövő” című konferencia tanulmánykötetét az MTA Régészettudomány Kutatóközpontjában. (Bővebben.)

15.00 órakor nyitja meg az MNM Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Szúrópróba – Tanúságok és tanulságok az oltások történetéből című új, időszaki kiállítását. A kiállítás kurátora: Horányi Ildikó. A kiállítást Dr. Barcs István, a Semmelweis Egyetem ETK Epidemiológiai Intézetének tanszékvezető tanára nyitja meg. (Bővebben.)

Szombaton, november 25-én 13:30-tól kerül sor a Hadtörténelmi Délutánok következő előadására, amelynek előadója ezúttal Stencinger Norbert, történész. Az előadás címe: A magyar királyi 20. honvéd gyaloghadosztály harcai a Monte San Gabriele védelmében.  (Bővebben.)

Ezek lesznek a hét általunk ajánlott programjai, kövesse velünk az eseményeket a továbbiakban is! Ne feledjék, Naptár rovatunk hét közben is folyamatosan frissül, érdemes rendszeresen figyelni.

(Naptárunkba szívesen fogadunk minden történelemmel kapcsolatos, tudományos programot. E-mail címünk: info@ujkor.hu)

Ezt olvastad?

A történeti kutatások kapcsán bizonyos területek és témák kevésbé kerülnek előtérbe, nem tartoznak a mainstream kutatási területek közé – ilyen
Támogasson minket