Online tananyag a kelet-európai kulturális ellenállásról

A COURAGE nemzetközi kutatóprogram az MTA BTK koordinálásával, tíz ország kutatóinak együttműködésével a kelet-európai ellenkultúra rejtett örökségét, magán- és közgyűjteményeit tárja fel. A kutatócsoport az összegyűjtött tudásanyag oktatási célú felhasználására is törekszik. Cikkünk a COURAGE kutatására épülő közép- és felsőoktatási tananyagot mutatja be.

Az Európai Unió finanszírozásában, 2016 és 2019 januárja között zajló nemzetközi COURAGE projekt eredménye az online, 15 nyelven elérhető adatbázis, az angol nyelvű kézikönyv, a Risk Factors című online kiállítás, valamint a középiskolásoknak és egyetemistáknak kifejlesztett online tananyag.

A COURAGE online oktatási tananyaga 15 kelet-európai ország magángyűjteményeiben, állami múzeumaiban, levéltáraiban zajló három éves kutató munka során összegyűlt óriási információmennyiségen alapszik. A középiskolásoknak Csurgó Bernadett (MTA TK) és Kerényi Szabina (MTA TK) vezetésével egy középiskolai tanárokból álló csoport (Hegedüs Barbara, Kas Géza, Kiss Károly, Mészáros György) fejlesztésével, míg az egyetemistáknak Scheibner Tamás (MTA BTK) vezetésével készült pedagógiai program. A tananyag célja a kulturális ellenállás történeteinek, rejtett örökségének oktatási hasznosítása és a szocialista korszak újfajta nézőpontból történő megközelítése.

A tananyag a COURAGE digitális adatbázisa, a diákok és a kulturális örökség intézményei között teremti meg a kapcsolatot. A nyolc témakörben készült leckék (punkok, hétköznapi hősök, irodalom, cenzúra, szamizdatok, vallási mozgalmak és környezetvédelmi aktivizmus) a frontális oktatástól az egyéni tanulásig többféle módon és igény szerint felhasználható tartalmakat kínálnak a tanárok és diákok számára. A modulokból álló egyetemi tananyag válogatott forrásanyagot nyújt egy-egy óra megtartásához, de egy teljes szemeszteren átívelő önálló kurzust is kínál, amely az oktatók igénye szerint módosítható. A középiskolai tananyag többnyelvű, a kutatásban részt vevő országok nyelvén, valamint angolul érhető el, míg az egyetemi tananyag angol nyelvű.

Mindez két pilléren nyugszik: a COURAGE adatbázisán és a megjelent kézikönyvön. A COURAGE – folyamatosan bővülő – adatbázisa jelenleg 500 gyűjtemény-történetet, emellett 520 – tevékenységével kapcsolódó – szervezet vagy csoport ismertetését, 990, a kulturális ellenállásban vagy dokumentálásában szerepet vállaló személy életrajzát, 730 esemény és 950 kiemelt gyűjteményi tétel gazdagon illusztrált leírását tartalmazza. Az ún. link data-rendszer alkalmazása a lineáris eseményleírás helyett egy folyamat-centrikus, problémaérzékeny bemutatást tesz lehetővé.

A „The Handbook of COURAGE: Cultural Opposition and Its Heritage in Eastern Europe” című angol nyelvű kötet Apor Balázs, Apor Péter és Horváth Sándor szerkesztésében jelent meg. A több mint 600 oldalas kézikönyv 27 tanulmánya 65 szerző tollából 15 egykori szocialista ország ellenkultúrájának történeteiről, de leginkább e történetek fennmaradásának lehetőségeiről, az archívumok, magán- és közgyűjtemények kialakulásáról ad közelképet. A Handbook három egységből épül fel: a kulturális ellenállás jelenségét értelmező és a kutatott magán-, közgyűjtemények adatbázisban történő feldolgozását ismertető bevezető fejezeteket az egyes országokban kibontakozó alternatív, underground és ellenzéki színtereket bemutató tanulmányok majd tematikus fejezetek követik.

A COURAGE adatbázisának egyetemi oktatásba való integrálása egy teljes szemesztert lefedő oktatási terv kialakításával történik, amely feladatok, olvasmánylisták és nem utolsósorban a gyűjteményleírások, valamint a most megjelent kézikönyv segítségével enged betekintést az alternatív mozgalmak világába. A tematikus egységek lefedik a cenzúra, a mindennapok, az emigráció, a film és média, a zene, az alternatív irodalom, a színház, a nonkonformista művészet, a vallási, emberi jogi és ifjúsági mozgalmak témaköreit.

A modulokat (heti témákat) a regisztrált oktatók a saját igényeikhez alakíthatják: az adatbázis adott témához kapcsolódó tételei (gyűjtemény-történetek, életrajzok, műalkotások, források) közül szabadon válogathatnak, hozzáadva azokat az adott hét tematikájához. A féléves tananyag egyben és modulonként is letölthető, akár olyan formátumban is, amelyet a Moodle és a Canvas felsőoktatási rendszerek felismernek.

A különféle felkészültségi szintű hallgatókra szabott feladatok szintén önálló felfedezésre és az együttműködési készséget fejlesztő csoportos munkára ösztönöznek: a Registry tételekből válogatva a hallgatók maguk találják meg az összefüggéseket a kulturális ellenállás jelenségei között, amely lehetővé teszi az ismereteknek egy sokkal kreatívabb, értelmezőbb és elemzőbb elsajátítását, ahelyett, hogy ez egy kronologikus, meglévő eseményleíráson keresztül történne. A felsőoktatási curriculum beilleszthető a történelem, kultúra-, politika, irodalom- és színháztudomány, vagy a művészettörténet kurzusok tantervébe.

A középiskolások érdeklődésének felkeltéséhez a kulcsszó az interaktivitás, az oktatási csomag készítői ehhez különféle – H5P WordPress alapú – online applikációkat, kvízeket, interaktív videókat, térképeket és játékokat fejlesztettek ki. Az egyes leckék az ellenkultúra és az állami reakciók alakulását mutatják be az adott tematikához kapcsolódóan. A nyolc tematikai egység tartalmi leírásokból, órai és házi feladatokból áll. Minden lecke szorosan kapcsolódik a Registryhez, a részletesebb leírásokhoz a leckéken belül elhelyezett linkek vezetik el a tanárokat és diákokat. Minden leckében találhatóak Registry keresésekre építő feladatok, amely az adatbázisban való barangolásra ösztönzi a felhasználókat.

A leckék célja, hogy ízelítőt kínáljanak a kulturális ellenállás kelet-európai történetéből a kutatás során összegyűjtött információkra építve, valamint bemutassák az adatbázis középiskolai oktatásban való alkalmazásának lehetőségeit és további önálló felhasználásra ösztönözzék a tanárokat és diákokat egyaránt. Mindezt egy a középiskolai tanárok számára készített Tanári segédlet is támogatja. A középiskolai tananyag egyes részei a történelem órán kívül az irodalom, média és kommunikáció, illetve a zenei órákon is hasznosíthatók.

A tananyag alapvető célja, hogy a COURAGE internetes platformján keresztül kimozdítsa a tanteremből a hallgatókat és közelebb kerüljenek az eredeti forrásokhoz, gyűjteményekhez, műalkotásokhoz, és az azokat körülvevő kulturális környezethez, ezért ösztönzi a kulturális örökség intézményeinek látogatását, a muzeológusokkal, levéltárosokkal való párbeszédet.

A tananyagok kiegészítéseként mobiltelefonra letölthető városi séta applikációk (Peripatos) is készültek öt kelet-európai városban (Budapest, Pozsony, Prága, Tartu, Zágráb), amelyek a kulturális ellenállás helyszíneire kalauzolják a diákokat és érdeklődőket, ennek köszönhetően az iskola falain kívül, autentikus terekben, a modern technika eszközei segítségével is megelevenednek az ellenkultúra történetei.

Budapesten pilot jelleggel a Detectivity helyszínén elkészült egy, a kutatás eredményeire építő, és azt sajátos módon bemutató „szabadulószoba” is, amely egy detektívtörténet és egy közös nyomozás segítségével sajátos módon nyújt bepillantást a szocialista korszak kulturális ellenállásának történetébe. A döntően középiskolai korosztályt megcélzó játék nagyobb csoportokban (20-25 fő) is játszható, de kisebb csoportok és idősebb korosztályok számára is elérhető és élvezetes időtöltést kínál.

Összességében a COURAGE tananyag rámutat arra, hogy az állami propaganda és a szocreál stílus monopóliuma helyett a 20. század második felében az egykori szocialista tömb országaiban sokszínű kulturális élet virágzott. Az ellenkultúra szereplői sokféle motivációból és megannyi kifejezési formával élve gondolkodtak másképp, mint ahogy azt a szocialista rezsimek elvárták volna.

Huhák Heléna – Csurgó Bernadett – Scheibner Tamás

Ezt olvastad?

2024. január 26-án mutatták be az Apple TV+ felületén a Levegő urai (Masters of the Air) című minisorozat első epizódját.
Támogasson minket