Talentumok és motiváció – avagy jó gyakorlat egy katolikus szakgimnáziumban

Oszd meg másokkal is:

Oktatás

Projektpedagógia, kooperatív munka, gamifikáció, játék és tanulás, motiváció. Nekünk, gyakorló pedagógusoknak mind-mind ismerős fogalom, talán már kicsit túl sokat is emlegetjük őket. Nem azt szeretném bizonyítani, hogy kell-e ezeket ismerni és használni, vagy nem, mert szerintem a válasz egyértelmű. Egy olyan – történelemórán használt – ötletet szeretnék megosztani, ami egy kicsit keresztényi is…

Az ötlet valójában nem új, de mégis. A gamifikáció módszere egyre szélesebb körben ismert, és ennek a digitális munkarend lendületet adott. Ehhez kapcsolódik egy értékelési rendszer is. Hogy ki hogyan tudja ezt a saját tantárgyában alkalmazni, az függ a tantárgy jellegétől és a pedagógus vérmérsékletétől. A történelemtanárokra talán kevésbé jellemző, hogy kipróbálják az új módszereket. Mi tart vissza? Kevés az óra, nagy az osztálylétszám, s mindent, de mindent meg akarunk tanítani. Ugyanakkor azzal is küzdünk, hogy szeretnénk többet gyakorolni… Főleg érvényes ez a szakgimnáziumokra.

Elsősorban arra kerestem a megoldást, hogyan lehetne több gyakorlást becsempészni a történelem tanulásába. Sok mindennel próbálkoztam, de valójában azt szerettem volna elérni, hogy ne csak a „kötelező” jellege legyen meg, hanem valami mást, valami újat is hozzunk létre.

Az ötletadó egy húsvéti lelki napunk volt. Az előadó kedvenc idézetének a Szentírásból a talentumokról szólót választotta már fiatal korában. (Bevallom, nekem is az egyik kedvencem.) Erről is beszélt: nem mindenki ugyanolyan képességeket kapott, de amit kapott, azt szorgalommal és gyakorlással kamatoztatni kell. Íme a szentírási részlet:

„Úgy lesz, mint azzal az emberrel, aki idegenbe készült. Összehívta szolgáit, s rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak csak egyet, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt. Aki öt talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, s másik ötöt nyert rajta. Ugyanígy az is, aki kettőt kapott, másik kettőt szerzett. Aki egyet kapott, elment, ásott egy gödröt, és elrejtette urának pénzét. Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott. Jött, aki öt talentumot kapott, és felmutatta a másik öt talentumot: Uram, öt talentumot adtál, nézd, másik ötöt nyertem rajta. – Jól van, te hűséges, derék szolga – mondta neki ura. – Minthogy a kevésben hű voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe! Jött az is, aki két talentumot kapott, s így szólt: Uram, két talentumot adtál, nézd, másik kettőt szereztem. – Jól van, te hűséges, derék szolga. Mivel a kevésben hű voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe! Végül jött az is, aki csak egy talentumot kapott. Ez így beszélt: Uram, tudtam, hogy kemény ember vagy. Aratsz, ahol nem vetettél, és gyűjtesz, ahol nem szórtál. Ezért félelmemben mentem, elástam a földbe talentumodat. Itt van, ami a tiéd. – Te mihaszna, lusta szolga! – kiáltott rá ura. – Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, s ott is gyűjtök, ahol nem szórtam. Oda kellett volna adnod pénzemet a pénzváltóknak, hogy megjövet kamatostul kaptam volna vissza. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok oda annak, akinek tíz talentuma van! Mert annak, akinek van, még adnak, hogy bőven legyen neki; akinek meg nincs, attól még amije van is, elveszik. Ezt a mihaszna szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre! Ott sírás és fogcsikorgatás lesz.” (Mt 25, 14-30)

Ez alapján született meg a következő módszer, amit jelenleg a 10. és 11. évfolyamon alkalmazzuk. Mivel most vezettük be, biztosan van és lesz több változtatni való rajta, ezért nem kísérleteztem a 9. és a 12. évfolyammal.

A legegyszerűbb, ha bemutatom egy konkrét példán keresztül, hogyan dolgoztunk közösen a gyerekekkel.

A témakör: a dualizmus kora. Ez az osztály nagyrészt lányokból áll, így – többek között- ahhoz is alkalmazkodtam.

A témakör elején minden tanuló három talentumot rakott el a saját, névre szóló borítékjába. Ezt lehet gyarapítani, de veszíteni is lehet belőle. Hangsúlyozom, nem ez a cél. A megállapodásunk az volt, hogy egy esszét kötelező megírni a témakör végére. Amennyiben ez nincs meg, akkor nem lehet talentumot szerezni, sőt, egyet el is lehet veszíteni. A munkák beadásának határidejét közösen határoztuk meg, általában a témakör vége felé.

Ezek után összeállítottam a feladatokat, amelyeket a témakör elején közzé tettem a közös felületen. Ez azért fontos, mert tudnak válogatni közülük. Van, ami kreatív, van, ami gyakoroltat, de mindenki talál magának megfelelőt. Az érettségi feladatok közül is szoktam választani, hiszen azok gyakorlására mindenkinek szüksége lehet.

A következő feladatokat találtam ki az esszé-, és rövid választ igénylő feladatokon kívül: (csak példákat említek)

  • Készíts egy plakátot, melyben a millenniumot „reklámozod”! – 1 talentum
  • Készíts egy tablót a dualizmus korabeli tudósok, festők, zeneszerzők, feltalálók arcképével! Lehet digitálisan is, de lehet kézzel készítve külön lapon! – 1 talentum
  • Igaz-hamis feladat a kiegyezéssel kapcsolatosan – 0,5 talentum
  • Hibajavítás a kiegyezés előzményeivel kapcsolatban – 0,5 talentum
  • Készíts interjút! Lehetséges riportalanyok: Deák Ferenc, Ferenc József, Sisi (Előzetes egyeztetés után más személyt is választhatsz!) – 1 talentum
  • Egy napom Gödöllőn – Erzsébet királyné beszámolója – 1 talentum
  • A gyönyörű királyné, Erzsébet – 1 talentum

A feladatok kijavításra kerülnek, s a javítás végén összesítjük a megszerzett talentumokat.

Ha valaki a 3 talentum mellé még 2 talentumot szerzett, jelest kap (Krétában 100 %-os), aki egy talentumot szerzett jelest kap, (Krétában 50 %-os). Ha valakinek 0,5 talentuma van, átviheti a következő témakörre. Aki csak a kötelezőt teljesíti, nem kap semmit.

A javítás után közzé teszem a legjobb feladatmegoldásokat, és a tanteremben is folyamatosan kiállítom azokat. 

Kértem reflexiót a tanulóktól kérdőíves felmérés formájában. A tanulók nagy része motiválónak és gyakoroltatónak értékelte a módszert, s mindenkinek tetszett. A vélemények közül néhányat sorolok fel:

„Több kedvem van csinálni a feladatokat, egy jutalomért mindig megéri.”; „Szeretem csinálni és mindig eszembe jut a focista”; „Mindenki elvégzi időre a megadott feladatot.”; „Többet foglalkozunk általa az anyaggal.”; „Nem csak a tudást kapjuk a feladatért cserébe.” „Az esszéírást gyakoroltatja és minden fontosabb dologból/eseményből van kérdés.” „Ösztönöz, hogy megcsináljuk a feladatot.”

Hiányosságokat is felsoroltak, pl.: hogy több feladatot is lehetne adni, illetve a talentumokat ne csak ilyen, otthon végzett feladatokkal lehessen gyűjteni. Az eredmények alapján biztos, hogy tovább kellene gondolni a módszert.

Példák tanulói megoldásokra:

10. évfolyamon Magyarország a kora újkorban témakörhöz: A megadott videó részlet alapján készíts faliújságot hagyományos vagy digitális úton (pl.: linoit.com).

11. évfolyamon a Dualizmus témaköréhez: Készíts plakátot, amely a millenniumi ünnepségeket népszerűsíti!

11. évfolyamon a Nemzetállamok kora témakörhöz: Készíts egy Facebook-profilt a 19. század végének történelmi szereplőinek egyikével! Lehetőségek: Bismarck, Viktória királynő, Cavour, Ferenc József, III. Napóleon

Szintén 11. évfolyamon: Készíts szófelhőt az első világháborúval kapcsolatban!”

És a talentum:

Azért ezt terveztem, mert a tanteremben is ez az idézet található. Természetesen ez is saját fantáziánkra van bízva.

 

Hordós Andrea

Ezt olvastad?

2023. március 31-én A szabadság gyermekei címmel immár hetedik alkalommal rendezték meg Szegeden a nagy hagyományokkal bíró Regionális Honismereti –
Támogasson minket