„Arról, hogy melyik tankönyv jó, majd a tanárok és a diákok fognak dönteni.” – Elstartol a kattan.hu

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia három éve középiskolai történelem-tananyag fejlesztésébe kezdett, melynek eredményeképpen egy új tankönyvsorozat válik használhatóvá minden hazai oktatási intézményben. A tanulók tankönyvei már meg is érkeztek az iskolába, de a modern kor követelményeinek megfelelően rövidesen online felületen is elérhetővé válnak a tankönyvi leckék és számos egyéb kiegészítés, online feladat illetve mérést és értékelést szolgáló tanári feladatbank. Interjúmban Kovács Örs főszerkesztőt és Tamásiné Makay Mariann szerkesztőt kérdeztem a megvalósult és a jövőbeli tervekről, valamint a kattan.hu oldalról.

Az új tankönyvsorozat első két kötetének borítója (Kép forrása: katped.hu)

Újkor.hu: Mikor megszületett a tankönyvfejlesztés ötlete, milyen célokat és elvárásokat fogalmaztatok meg a kiadvánnyal szemben?

Kovács Örs: A katolikus egyház először egy olyan felületben gondolkodott, ahová jó gyakorlatok és különféle feladatok kerültek volna fel. Aztán felröppent a hír, hogy készül az új Nemzeti Alaptanterv. Ennek kapcsán merült fel a gondolat, hogy az eredeti koncepcióhoz képest egy új tankönyvnek és az ahhoz kapcsolódó digitális felületnek még nagyobb haszna volna. A Katolikus Pedagógiai Intézet szakmai koordinációjával indult meg a fejlesztés, amelynek eredményeként ma már bárki kezébe veheti a kilencedikes és tizedikes történelemtankönyveket. 2018. augusztus 31-én megjelent a NAT első tervezete is, amely alapján el tudtunk kezdeni dolgozni.

Tamásiné Makay Mariann: A munkát az tette különösen izgalmassá, hogy menet közben jelent meg a Nemzeti Alaptanterv és a Kerettanterv, és már-már szinte a munkafolyamat legvégén a Részletes érettségi vizsgakövetelmények. Ennek ellenére minden szerzőtársammal igyekeztük a hatályos tartalmi szabályozók előírásait beépíteni.

Tamásiné Makay Mariann (Kép forrása: Magyar Kurír)

Miért volt szükség az új tankönyvre?

K. Ö.: Jelenleg kevés választható tankönyv van a piacon. A középiskolai történelemtanárok eddig mindössze kétféle kiadványból választhattak. Az, hogy egy új történelemkönyv megjelenhetett, mindenképpen színesíteni fogja a tantárgy oktatását, és a kollégáknak is alternatívát nyújt. Azt se felejtsük el, hogy az egyházi iskolák a középiskolák terén igen nagy százalékot fednek le, de rögtön hozzá is tenném, hogy a könyv hangsúlyozottan nem csupán az egyházi iskoláknak készült – bármelyik érettségit adó középiskolában használható.

T. M. M.: A rendszerváltoztatás  és aztán az új típusú érettségi bevezetése óta a történelemtankönyvek rendkívül pozitív irányba mozdultak el. Reményeink szerint ebbe a sorba illeszkedik be az általunk létrehozott új tankönyvcsalád is. Nem arról van tehát szó, hogy vadonatúj dolgot találtunk volna ki, hiszen eddig is jelentek meg jó forrásközpontú tankönyvek. De azért vannak markáns különbségek is azokhoz képest.

Melyek ezek az eltérések a jelenleg forgalomban lévő két állami tankönyvcsaládhoz képest?

K. Ö.: Nem szeretnénk összevetni a tankönyvünket az állami kiadványokkal. Egészen egyszerűen ez nem a mi dolgunk. Nem feltétlenül arról van ugyanis szó, hogy melyik kiadvány jobb vagy rosszabb a másiknál. Arról, hogy melyik tankönyv jó, majd a tanárok és a diákok fognak dönteni. Ez a tankönyv annyiban biztos más, hogy szemléletében meghatározza a katolikus, keresztény értékszemlélet, így az egyháztörténeti témák hangsúlyosabban megjelennek benne.

T. M. M.: Szerzőtársaimmal elsősorban a saját elképzeléseinkhez mértük magunkat.

K. Ö.: És szerencsénkre, ezt hagyták is nekünk. Az elkészült könyv olyan lett, amilyennek megálmodtuk.

Jelent már meg szakmai kritika a tankönyvről?

K. Ö.: Érdemi szakmai elemzés még nem születhetett a tankönyvről, hiszen eddig csak bizonyos részei jelentek meg belőle – néhány betekintő oldal került fel az internetre.

T. M. M.: A felkerült száz oldalnyi részből egyfajta benyomást már szerezhettek az érdeklődők. Jelent is meg néhány rövid írás (Válasz Online, HVG), melyek hízelgő megállapításokat tettek. Nagyon várjuk, hogy a szakmai egyesületek, például a Történelemtanárok Egylete, a Történelemoktatók Szakmai Egyesülete vagy a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata elkészítse szakmai kritikáját, és ha szükséges, szívesen beépítjük véleményüket, tapasztalataikat előbb az online, majd pedig a papíralapú változatba.

Kovács Örs (Kép forrása: Magyar Kurír)

Nagyon sok diákokat (és tanárokat) segítő rész kapott helyett a tankönyvben – gondolok itt a forráselemzésekre, az összegyűjtött lexikai elemekre (fogalmakra, személyekre) és a vaktérképekre. Mi volt a fő didaktikai szempont a tankönyv összeállítása során?

T. M. M.: Még a munkafolyamat legelején megfogalmaztuk, hogy elsősorban a diákok számára szeretnénk tankönyvet írni. Tudatosan törekedtünk arra, hogy az önálló tanulásra is alkalmas legyen a készülő taneszköz. A pedagógusok számára reményeink szerint a digitális háttér és a tanári kézikönyv jelenti majd az újdonságot.

K. Ö.: Ennek ellenére én tanárbarátnak tartom a kész tankönyvet. Szeretnénk, ha annak és az online felületnek a segítségével a tanórák frontális jellege megváltozna.

T. M. M.: Markánsan akartuk üzenni, hogy lezajlott egy nagyarányú tananyagcsökkentés. Ebből a szempontból szerencsések vagyunk, hogy nem már meglévő tankönyvi leckéket és fejezeteket kellett az új alaptantervhez és kerettantervhez igazítanunk, hanem a szó szoros értelméből a nulláról kezdtük a munkát. Az ókor, a középkor és a kora újkor egyetemes történelmének feldolgozása teljesen új szemlélet mentén zajlik. Gyakorló tanárként mindannyian tudjuk, hogy ehhez segítséget kell és lehet adni, nem is beszélve a pályakezdő kollégákról.

Mindannyian nehezen szakadunk el a már megszokott tananyagtartalmaktól. Reményeink szerint a mi tankönyvi leckéink hozzásegítik a történelemoktatókat ahhoz, hogy jelenségközpontúan közelítsék meg  az egyetemes történelem szóban forgó részeit, s hogy kicsit engedjék el a történetiséget – például az az említett korszakok esetében.

A történelemtankönyvön túl – az online felületen számos digitális kiegészítő is helyet kap, mellyel a tanulók bővíthetik ismereteiket (A kattan.hu felületről)

Az online felület a kattan.hu-n érhető el. Milyen további tartalmak lesznek itt elérhetők a diákok és a tanárok számára?

T. M. M.: Az online felületen a teljes tankönyv anyaga a forrásokkal együtt elérhetővé válik tanárnak és diáknak egyaránt. A tanári hozzáféréssel a tankönyv valamennyi feladatának szerző által készített lehetséges válaszához is hozzáférhetnek a kollégák. De kiegészítő tartalmakat is készítettünk: online gyakorló feladatokat az egyes tankönyvi leckékhez, mérést és értékelést szolgáló, szabadon szerkeszthető témazárókat, valamint minden leckéhez négy-öt digitális kiegészítőt és a hozzájuk kapcsolódó kérdéseket  (illetve azok megoldásaival). Utóbbiak olyan, a tananyagba nem tartozó, de ahhoz szorosan kapcsolódó érdekességek, kiegészítések, melyek terjedelmi okokból kimaradtak a papíralapú taneszközből, ám mégis fontosnak éreztük ezeket a szerzőtársakkal. A jó tankönyv éppen ezektől válik érdekessé, olvasmányossá, jól használhatóvá.

K. Ö.: Hozzátenném, már az eredeti tankönyvben is találhatók kiegészítések, úgynevezett történelmi színesek, amelyek személy szerint nekem nagy kedvenceim. Az online felület azonban lehetőséget ad arra, hogy további érdekességekre hívjuk fel a diákok és a tanárok figyelmét.

A tankönyvben “történelmi színesek” teszik érdekessé az egyes témákat – ezek a kattan.hu felületen is megjelennek

Mi volt a koncepció az online feladatoknál, a mérés-értékelést segítő tanári feladatoknál?

K. Ö.: Szepesi Gábor kollégánknak volt az ötlete, hogy a kattan.hu-n legyenek elérhetők digitális feladatsorok is. Aki akarja, akár az online felületen is írathat témazárót A és B változat is készült minden egyes témakörhöz. Van arra vonatkozó törekvés, hogy maga a történelemérettségi is váljon digitálissá; ezt azonban egyelőre még távolinak érezzük. Mégis üdvözlendő a kezdeményezés. Hangsúlyozom, hogy a tanároknak csupán lehetőséget kínálunk, hiszen a fentlévő online témazáró feladatokat mindenki szabadon szerkesztheti, hozzáigazíthatja saját pedagógiai gyakorlatához.

Az online felület mikortól lesz elérhető?

K. Ö.: 2021. szeptemberének elején indul próba jelleggel az oldal. A végső változat 2022. január 1-jére készül el.

A felületre ki tud majd regisztrálni tanárként és diákként?

T. M. M.: A tanárok oktatási azonosítóval regisztrálhatnak a portálon. Utána hozzáférhetnek a pedagógusoknak szánt tartalmakhoz. A diákok ugyanígy regisztrálhatnak majd, értelemszerűen ők a tankönyvhöz és a digitális feladatokhoz, kiegészítőkhöz férnek majd hozzá – a megoldásokhoz nem.

A tanárok számára elérhetők a feladatok megoldókulcsai is. A kattan.hu-n akár témazárókat is összeállíthatnak, melyeket online kitöltethetnek a diákjaikkal. (A kattan.hu felületről)

A tankönyvhöz online tanári kézikönyv is készült. Ez miként segíti majd a tanárok munkáját?

T. M. M.: A tanári kézikönyv digitálisan lesz hozzárendelve az okostankönyvhöz: annak minden egyes részéhez, forrásához, feladatához. Egy kattintással elérhető lesz az online felületen. Egyfelől feldolgozási módszereket kínálunk a pedagógusok számára. Az egyes forrásokhoz feltett kérdésekhez minden esetben elérhetők lesznek a tanár számára a szerző által megírt válaszok. A tanári kézikönyvben kap helyet ezen kívül a tankönyvhöz írt tanmenetjavaslat, de az év elején és végén megíratható kompetenciamérések, témazárók és ezek javítási útmutatói is megtalálható a tankönyvenként mintegy nyolcszáz oldalnyi kéziratokban.

A tanmenet mikortól lesz elérhető a kollégák számára?

K. Ö.: Szeptember elején ezek letölthető formában elérhetők lesznek a Katolikus Pedagógiai Intézet honlapján.

Az online feladatok tankönyvön túli ismeretekhez is kapcsolódnak, kreatívak és játékosak (A kattan.hu felületről)

Nektek mi volt a legjobb élményetek a tankönyv és a hozzá kapcsolódó online tartalmak készítése során?

T. M. M.: A szerzőkkel való szakmai és emberi kapcsolatunk sokat mélyült a közös munka során, igazi szakmai műhelyt hoztunk létre. A szerkesztőtársammal végzett három évnyi, gyakran lázas, éjszakába nyúló munka összekovácsolt minket és barátságunkat. Húzós volt az elmúlt három év, köszönettel tartozunk  családtagjainknak, házastársainknak, gyerekeinknek, hogy ezt elnézték nekünk és segítettek minket. A szerkesztői munka embert próbáló feladat. Egyszerre kell pedagógusnak, történésznek, tördelőnek, sőt pszichológusnak és egyben jogásznak is lenni. Ez a sokrétű munka számomra kimondottan izgalmas volt.

K. Ö.: Nekem az jelentett nagy élményt, mikor egy kötet szerkesztése a végére ért és összeállt a kész mű. Jó volt látni azt a munkát, amelyet mindenki beletett, és amely végül összeállt azzá a szerves egésszé, melyet a kezünkben tarthatunk vagy épp a honlapon láthatunk majd.

T. M. M.: Tényleg élmény volt együtt dolgozni ebben a csapatban. Mindenkinek nagyon nagy hálával tartozunk.

Maróti Zsolt Viktor

Ezt olvastad?

Az Oktatás rovat 2017/2018-as tanév kezdetén indult el az Újkor.hu – A velünk élő történelem portálon. Az elmúlt négy év alatt
Támogasson minket