Újabb lehetőség történelemszerető diákoknak – Báthory István Középiskolai Történelem Tanulmányi Verseny

Történelemtanárként mindig öröm látni, amikor újabb szaktárgyhoz kapcsolódó verseny bővíti a már meglévő lehetőségeket. A klasszikus, felvételi pontokat is jelentő megmérettetések (pl. OKTV) mellett évtizedes hagyományokkal rendelkező történelmi versenyeken  próbálhatják ki tudásukat a diákok, indíthatják el a tehetségeket a felkészítő kollégák. Az utóbbi időben számos olyan tanulmányi verseny is elindult, melyek szakítanak a hagyományos egyéni tudásfelméréssel, s online módon, csapatban, esetleg elkészítendő projekt keretében hozzák közelebb a múltat az általános és középiskolás korosztály számára. A Báthory István Középiskolai Történelem Tanulmányi Verseny szervezőit kérdeztük, így olvasóinkkal első kézből oszthatjuk meg az ezzel kapcsolatos információkat.

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Történeti Intézet Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék, valamint az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola szervezésében kerül megrendezésre a Báthory István Középiskolai Történelem Tanulmányi Verseny. A megmérettetésen a négy- és hatosztályos gimnáziumok, valamint a szakgimnáziumok 9–10., továbbá a 11. nyelvi előkészítős évfolyamos tanulók vehetnek részt. A kilencedik évfolyamon tanulók számára a versenyen való részvétel előkészülést is igényel. A versen célja a kiírás szerint tehetségek felkutatása, valamint a történelem melletti elköteleződés erősítése, illetve a nemzeti hagyományok ápolása. A legjobb eredményt elért versenyzők oklevelet és tárgynyereményeket, továbbá az első három helyezett emlékplakettet kapnak. Az első helyezett tanuló nyári külföldi, négy napos külföldi utazáson vesz részt teljes ellátással.

Újkor.hu: Hogyan született meg a verseny ötlete?

Marton Gellért Ernő: A verseny ötlete egy hosszabb együtt gondolkodás eredményeképpen született meg. Ennek előzménye az volt, hogy egy OKTV pályamunkához szakmai segítségkérés miatt Péter (Blazovich Péter, az SZTE Gyakorló Gimnáziumának szakvezető történelemtanára – a szerk.) megkereste Papp Sándor professzor urat. Miután ságváris voltam, így én is azonnal nekiláttam a dolgozat áttekintése után a szakirodalmi ajánlások és észrevételek tételéhez. Amiben persze kollégáim is segítettek. A verseny után a tehetséges diákkal, professzor úrral, Péterrel, valamint két kollégámmal, Juhász Krisztinával és Szabados Jánossal hosszan beszélgettünk arról, hogy milyen lehetőségek rejlenek a mi találkozásunkban. Ebben az egyik a fiatalok bevonzása, az intézményi felvételi pontok szerzésének lehetősége volt. Olyan lehetőséget kerestünk, ahol a tehetségek kifejezetten a Szegedi Tudományegyetem szakjai felé orientálhatók.

A versenykiírásban szerepel, hogy annak egyik célja az SZTE számára a tehetségek felkutatása. Mennyire nehéz egy felsőoktatási intézmény számára megközelíteni a középiskolás fiatalokat – akár verseny formájában?

Sok tehetség van, de sok verseny is. Egyetemi város vagyunk, így azt gondolom, hogy nem nehéz megközelíteni a tehetséges fiatal diákokat az SZTE számára. Sokkal nehezebbnek látom a diákok bevonzását a legtöbb bölcsész képzésre. A versenyen keresztüli bevonzás számomra, számunkra most egy új terület, egy-két év múlva talán már tudunk tapasztalatokra épülő választ adni erre a kérdésre.

A verseny számomra nagyon szimpatikus módon alapos elmélyedést igényel a diákoktól, de a számítástechnikai ismereteikre is szükségük lesz a prezentációkészítés során. Szempont volt ez a fajta sokszínűség?

Természetesen igen! Mindannyian egyetértünk abban, hogy a 21. század kihívásaira csak 21. századi eszközök segítségével tudnak a diákok releváns válaszokat adni.

Mi a tapasztalatotok, mennyire áll a mai diákság érdeklődésének középpontjában akár a török kor, akár a lengyel–magyar közös történelem?

Én úgy látom, hogy a diákoknak van igényük és érdeklődésük a témára, de a középiskolai tananyag keretei bizonyos mélyfúrásokat nem tesznek lehetővé. Ezért is gondoltuk fontosnak egy ilyen tematikus verseny létrehozatalát.

Báthory István, a korszak formabontó politikusa – a diákok nagyon keveset tanulnak – még fakultációs csoportban is – az említett történelmi személyről. Miért fontos, hogy alaposabban elmélyedjenek politikusi pályájában, mi volt a verseny szervezőinek célja?

A szívem egyik csücske a kora újkori lengyel–erdélyi–magyar történelmi kapcsolatok. Báthory István, a lengyelek I. István királya tökéletes hívószó e három ország, sőt az egész régió történelmét megismerni vágyók számára. A lengyelek egyik legnagyobb uralkodójukként tisztelik Báthoryt, aki egy meglehetősen izgalmas időszakban tudott maradandót alkotni Erdélyben és a lengyel–litván államalakulatban is.

Milyen élmények, örömök érik az embert versenyszervezőként?

Igazából erre majd az első versenyidőszak végén tudok, tudunk majd válaszolni. Ami mindenképpen örömteli a számomra, hogy visszatérhettem egykori alma materembe, amelytől anno igen sokat kaptam. Öröm az is, hogy számos kolléga állt mellénk az első szóra. De örömöt jelent az is, hogy egy jó csapat együtt létrehozhat valamit.

Visszatérve az első két kérdéshez: a verseny ezek szerint egyfajta tudatos utánpótlás-nevelés része?

Az egyetemi gyakorló gimnázium tanárai évek óta eredményesen vesznek részt az OKTV-felkészítésben, így náluk a tehetséggondozás egy régi, nagy hagyományokkal bíró folyamat. Az SZTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék, valamint a HUN-REN–SZTE Oszmán Kori Kutatócsoport vezetője, Papp Sándor professzor úr is elkötelezett utánpótlás-nevelő. Tudatos utánpótlás-nevelő munkájának eredménye a tanszék és a kutatócsoport személyi állományában is megmutatkozik – ennél tovább is tekintve: a kutatócsoportot kifejezetten azzal a céllal hozta létre, hogy az általa és kollégái által nevelteket a pályán tudja tartani. Mi, a kutatócsoport fiatal kutatói pedig már nem az első „pályára állított” generáció vagyunk. Szóval, a két intézmény régóta tartó, tudatos építőmunkája ezen a ponton összeért, s reméljük, hogy a tehetségek még tudatosabb felkutatása hasznos építőköve lesz ennek a munkának!

***

A versennyel kapcsolatos valamennyi további információ itt érhető el. A versenyre regisztrálni a Szegedi Tudományegyetem űrlapkezelő felületén, a Modulón keresztül lehetséges. A jelentkezéshez segédletet talál az alábbi hivatkozáson. A Báthory István Középiskolai Történelem Tanulmányi Versenyre jelentkezni az itt található, online kitölthető űrlapon lehet.

 Maróti Zsolt

Ezt olvastad?

2024. április 8-án és 10-én került megrendezésre Szegeden – a Báthory István Középiskolai Történelmi Tanulmányi Verseny kísérőrendezvényeként — a „Tavaszi
Támogasson minket